Vexve iSENSE – Älykkäitä monitorointiratkaisuja kaukoenergiaverkostoihin

Vexve iSENSE älykkäät monitorointiratkaisut

Vexve iSENSE-tuoteperhe koostuu älykkäistä monitorointiratkaisuista, jotka on suunniteltu erityisesti maanalaisiin kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkostoihin. iSENSE-tuoteperheen tuottama reaaliaikainen mittaustieto auttaa verkoston tehokkuuden parantamisessa, tehostaa kunnonvalvontaa sekä nopeuttaa vuotojen paikallistamista. Kaikki iSENSE-tuoteperheen mittausratkaisut soveltuvat langattomaan maanalaiseen käyttöön, ne ovat omavoimaisia sekä jälkiasennettavissa olemassa oleviin verkostoihin.

Vexve iSENSE-tuoteperheeseen kuuluu kolme monitorointiratkaisua: iSENSE Opti reaaliaikaiseen verkoston monitorointiin, iSENSE Pulse nopeaan vuodonhavainnointiin ja iSENSE Chamber tehokkaaseen kaivojen etävalvontaan.

Vexve iSENSE-tuoteperhe

iSENSE OPTIn avulla maanalaisen verkon muuttuvat paine- ja lämpötilatiedot voidaan havainnoida reaaliaikaisesti. Suuren lämpöhukan sekä epäedullisen virtaussuunnan jäähdyttämiä alueita voidaan paikallistaa ja verkostoa voidaan säätää tarkkaan mittaustietoon perustuen.

iSENSE PULSE mahdollistaa nopean vuodonhavainnoinnin ja tarkan vuodon paikallistamisen eristeensisäisiä hälytysjohtimia pitkin tapahtuvan pulssimittausteknologian avulla. Vuotojen havainnointi perustuu pulssin heijastumien tulkitsemiseen ja vuodon paikallistaminen tapahtuu pulssin kulkuajan perusteella.

iSENSE CHAMBER mahdollistaa kaivojen olosuhteiden etävalvonnan. Kaivoihin kertyvän veden aiheuttamia ongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja huoltotoimenpiteet voidaan kohdistaa tehokkaasti oikeisiin kaivoihin.

Referenssikohteet

Fortum panostaa nopeaan vuodonhavainnointiin

Fortum rakentaa viiden kilometrin mittaista kaukolämmön siirtolinjaa Espoon Kivenlahdesta Puolarmetsään. Putkiyhteydellä valmistaudutaan Kivenlahteen rakennettavaan biolämpölaitokseen, joka vähentää merkittävästi Espoon hiilidioksidipäästöjä.

Uudessa siirtolinjassa on eristeensisäiset hälytysjohtimet, jotka on kytketty Vexven iSENSE Pulse -vuodonvalvontajärjestelmään. Järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen vuodonhavainnoinnin ja tarkan paikallistamisen pulssimittausteknologian avulla. Vuotojen havainnointi perustuu pulssin heijastumien tulkitsemiseen ja paikallistaminen tapahtuu pulssin kulkuajan perusteella. Uudet teknologiat ovat tärkeä osa luotettavaa lämmönjakelua Espoon kaukolämpöasiakkaille myös tulevaisuudessa.

Reaaliaikaisen verkostotiedon avulla tehokkuutta ja varmuutta Kajaanissa

Loiste Lämpö Oy huolehtii Kajaanin kaupungin kaukolämmönjakelusta. Suurin osa lämmöstä tuotetaan kotimaista polttoainetta käyttävässä Kainuun Voiman (KAVO) yhteistuotantolaitoksessa Kajaanin keskustan tuntumassa. Laitokselta haaroittuva kaukolämpöverkosto vastaa 70 % Kajaanin asukkaiden lämmönjakelusta.

Yksi voimalaitokselta haarautuvista DN 200 -putkikoon linjoista on varustettu Vexven iSENSE Opti -monitorointijärjestelmällä. Sen avulla maanalaisen verkon kriittisten osien muuttuvat paine- ja lämpötilatiedot voidaan havainnoida reaaliaikaisesti. Tietojen avulla varmistetaan optimaalinen lämmönjakelu kaukolämpöasiakkaille kausivaihtelun ja muuttuvien vuorokauden aikojen mukaisesti. Tulevina vuosina monitorointia on tarkoitus laajentaa myös muihin voimalaitokselta lähteviin kriittisiin haaroihin.