HCU Remote

Toiminta

HCU Remote sisältää sähköisesti toimivan taajuusmuuttajaohjatun hydrauliikkapumpun, joka yhdistetään ohjauslohkon kautta hydrauliletkuilla venttiilin toimilaitteeseen. Venttiilin ohjaus tapahtuu asentolähettimen antaman analogisen signaalin perusteella. Asentotietojen pohjalta käytetään magneettiventtiileillä ohjattua hydraulijärjestelmää. Sulkuaika on oletuksena säädetty toimilaitekohtaisesti siten, että paineiskuilta säästytään putkissa. Sulkuaika ja erilaiset ajorampit ovat kalibroitavissa taajuusmuuttajan ansiosta. Hydrauliikkapumppua ja magneettiventtiileitä käytetään ohjelmoitavalla logiikalla, joka voidaan sovittaa vallitsevaan käyttökohteeseen toiveiden mukaisesti.

Remote

HCU Remote toimitetaan etäohjaukseen sopivilla varusteilla. Ohjauskeskuksen ja -yksikön välillä voidaan käyttää yleisimpiä tiedonsiirtomenetelmiä.

Varusteet

Hydrox-tuotevalikoima tarjoaa hydraulisen ohjausyksikön seuraavilla komponenteilla varustettuna:

 • Sähkö-/käsikäyttöinen hydraulikoneikko
 • Ohjauslohko magneettiventtiilein
 • Erillisessä sähkökaapissa ohjainyksikkö sekä taajuusmuuttaja
 • Prosessinäyttö sähkökaapin ovessa

Paikalliskäyttö

 • Painikeohjaus: venttiilin valinta tapahtuu prosessinäytön kautta ja venttiilien ohjaus yhteisten auki-, kiinni- ja pysäytyspainikkeiden avulla.
 • Prosessinäytöllä asentoilmaisin 0–100 % auki sekä erilliset ilmaisimet päätyasennoille
 • Aktiiviset ja vanhat hälytykset ovat tarkasteltavissa prosessinäytön kautta
 • Hätä-seis -painike
 • Paikallis-/etäkäyttökytkin
 • Paikalliskäyttö ohittaa etäkäytön turvallisuussyistä

Etäkäyttö

 • Tulosignaalit: auki ja kiinni jokaiselle venttiilille erikseen ja yhteinen pysäytys kaikille venttiileille
 • Paluusignaalit: analoginen signaali venttiilin asennolle sekä lisäksi digitaaliset signaalit päätyasennoille
 • Prosessihälytys
 • Hälytys laiteviasta

Asentolähetin toimilaitteessa

 • Hydrox-toimilaitteet on varustettu analogista signaalia lähettävällä asentolähettimellä. Päätyasennoista lisäksi saatavilla digitaaliset signaalit.
 • Asentolähetin ja HCU Remote -ohjainyksikkö kalibroidaan tehtaalla venttiilin ja toimilaitteen kanssa
 • Kalibrointia ei enää tarvita asennusvaiheessa

Tekniset ominaisuudet

Ohjausyksikkö
 • Mitat 1310 x 895 x 312 mm (L x K x S)
 • Ulomman ohjainyksikön suojausluokitus: IP34
 • Sisemmän sähkökaapin suojausluokitus: IP65
 • Nesteen viskositeetti: 10–500 mm²/s
 • Suodatus: ISO code 16/13; SAE luokka 4 tai parempi
 • Nesteen lämpötila: −20 °C – +80 °C
 • Ympäristön lämpötila: −25 °C – +35 °C (valinnainen lämmitys/jäähdytys)
Pumppu
 • Moottori: 0,75 kW
 • Liitäntäjännite: 400v/3-vaihe, 50 Hz
 • Pumpun tilavuusvirta: 1,27 l/min
 • Suositeltu maksimipaine: 210 bar
 • Paineenrajoitin 150 bar:ssa (säädettävissä)

Ohjauslohko
 • Ohjausventtiilit: 4 kpl
 • Maksimipaine: 210 bar
Öljysäiliö
 • Säiliön tilavuus: 2 litraa
Painemittari
 • Alue: 0…250 bar
Prosessinäyttö
 • Jatkuva asennonilmaisu sekä päätyasennot prosessinäytöllä
 • Käyttöpainikkeet: auki, kiinni ja pysäytys
 • Aktiiviset ja vanhat hälytykset
 • Sulkuajan ja ajoramppien kalibrointi