Oikein tasapainotettu verkosto takaa rakennuksen tasalaatuisen lämpötilan

Linjasäätöventtiilejä käytetään suljettujen verkostojen tasapainottamiseen. Oikein valittu venttiiliratkaisu optimoi pumppauskustannuksia, varmistaa verkoston eri osien oikean virtaaman ja minimoi asennusvaiheessa urakkakirjan ulkopuoliset piilokustannukset.

Linjasäätöventtiilit ovat pohjoismainen ratkaisu verkoston tasapainottamiseen

Linjasäätöventtiileiden tehtävänä on huolehtia rakennuksen lämmitys- tai jäähdytysverkoston virtaamien hallinnasta.  Ratkaisu on käytettävyydeltään ja ominaisuuksiltaan huomattavasti kehittyneempi kuin sulkuventtiili, sillä linjasäätöventtiileissä on yhdistetty tasapainotus-, mittaus- ja sulkutoiminto samassa venttiilissä. 

Linjasäätöventtiileillä vähennetään pumppauskustannuksia ja parannetaan energiatehokkuutta, myös melutaso pienenee. Oikein valitut linjasäätöventtiilit helpottavat verkoston tasapainottamista ja pienentävät pumppauskustannuksia koko lämpöverkoston elinkaaren ajan. Hitsaten liitettävät linjasäätöventtiilit minimoivat asennusvaiheessa urakkakirjan ulkopuolisia piilokustannuksia.

Venttiilin liitosratkaisulla säästöjä ja riskien hallintaa

Linjasäätöventtiilin liitosratkaisulla on vaikutusta syntyviin kustannuksiin. Kierteelliset ja laipalliset venttiilit vaativat asennusvaiheessa lisäkomponentteja ja tiivisteitä, lisäksi eristäminen on työlästä ja ne vaativat huomattavasti enemmän tilaa kuin hitsattavalla liitoksella asennettavat venttiilit. Hitsattavan rakenteen ansiosta asennusvaiheen piilokustannuksia ei synny. Näitä ylimääräisiä kustannuksia ei yleensä huomioida urakkahinnoittelussa. Laippa-  ja kierreliitoksissa ei koskaan saavuteta täysin happidiffuusiotiivistä liitosta. Teräsputkia käytettäessä vain oikein hitsaamalla tehty liitos on täysin tiivis.

Lämmityskäytössä on tärkeää saada lämpöeristettyä verkosto mahdollisimman hyvin, jotta saadaan mahdollisimman suuri energiatehokkuus. Eristää tulee myös sulku- ja linjasäätöventtiilit. Hitsaten liitettyjen venttiilein eristäminen on selvästi edullisinta, nopeinta ja lopputulos pääosin siistein.

Jäähdytyskäytössä laipallisten tai kierteellisten venttiilien eristäminen on ehkä vieläkin haasteellisempaa. Niiden eristämisen onnistuminen tiiviisti siten, ettei kondenssivettä  tiivistyisi,  on todella työlästä.  Hitsaten liitettyjen venttiilien eristämisessä kondenssitiiviys saavutetaan selvästi helpommin.

Vexve Oy:n Vexve- ja Naval-linjasäätöventtiilien hitsattu rakenne estää vuotoriskin. Uivan pallorakenteen ansiosta linjasäätöventtiili on täysin tiivis molempiin virtaussuuntiin. Linjasäätöventtiilin ulkomuoto on suunniteltu tilaa säästävästi ja helposti eristettäväksi, joten myös asentaminen on nopeaa.

Hitsaten liitettyjen venttiilien eristäminen on selvästi edullisinta, nopeinta ja lopputulos pääosin siistein sekä kondenssitiiviys saavutetaan selvästi helpommin.

Tutustu venttiilituotteisiimme. Laipallisia linjasäätöventtiileitä suosittelemme käytettäväksi kohteissa, joissa esimerkiksi tulityöt eivät ole sallittuja.

Katso alla oleva video venttiiliratkaisuistamme.

Vexve Solutions

Lisätietoa

Myyntipäällikkö, Suomi

Mikko Jyrinki
+358 50 523 0258
om;e.c;exv;i/v;ink;jyr;ko.;mik

Takaisin uutishuoneeseen