Aurinkolämpö tasaa kulutushuippuja ja lisää kaukolämpöyhtiöiden kilpailukykyä

Julkaistu: 13.12.2017

Ristiinan pilotti aurinkokeräimet

Vexven ja Savosolarin tuotteet ovat mukana palkitussa hybridienergiajärjestelmässä, jossa aurinkolämpöä käytetään leikkaamaan bioenergialaitoksen kulutushuippuja. Etelä-Savon Energian pilottihankkeen tavoitteena on edistää uusituvan energian käyttöä, parantaa lämpölaitoksen hyötysuhdetta ja lisätä kaukolämmön hinnan kilpailukykyä.

Itä-Suomessa toimiva Etelä-Savon Energia (ESE) on voimakkaasti ympäristöystävälliseen energian hankintaan ja tuotantoon panostava energiayhtiö. ESE täyttääkin jo nyt Euroopan komission vaatimukset uusiutuvien energialähteiden määrästä energiatuotannossa. Etelä-Savon Energia tuottaa sähköä, kaukolämpöä ja teollisuushöyryä Mikkelin keskustan, erillisten taajamien ja paikallisen teollisuuden käyttöön sekä etsii jatkuvasti uusia ja moderneja tapoja tuottaa energiaa.

Neljä vuotta sitten 5000 asukkaan Ristiinan kunta liittyi Mikkelin seutukuntaan ja alueen lämpölaitoksen omistus siirtyi ESElle, joka aloitti alueen energiantuotannon modernisoinnin. Liittymishetkellä suurin osa Ristiinan talouksista lämmitti kotinsa ja käyttövetensä vielä joko öljyllä tai sähköllä. Kahden kilometrin mittainen kaukolämpöverkosto valmistui keväällä 2017 ja nyt Ristiinan taajaman alueen kotitaloudet ja kunnan rakennukset lämpiävät kahden hakelaitoksen avulla.

”Ristiinan uuden kaukolämpöverkoston lämpöhävikki on todella pientä, koska hyödynsimme verkoston rakentamisessa parhaita nykyaikaisia materiaaleja ja menetelmiä. Tästä syystä Ristiina oli myös oivallinen valinta uuden pilottihankkeemme kohteeksi”, kertoo ESEn kaukolämpöpäällikkö Auli Haapiainen-Liikanen.

Ristiinan pilottihankeen tavoitteena on aurinkolämmön avulla leikata kesäkaudella bioenergialaitoksen kuormaa erityisesti alueen kulutushuippujen aikana sekä edistää uusiutuvan energian käyttöä. Aurinkokeräinten asennus alkoikin heti kaukolämpöverkon valmistuttua Ristiinan toisen hakelaitoksen yhteyteen.

Laaja kaukolämpöinfra tukee aurinkoenergian hyödyntämistä

Jos mennään kuitenkin hieman ajassa taaksepäin, lähti ajatus aurinkolämmön hyödyntämisestä alun perin yhtiön sähköpuolelta, jossa aurinkoenergian käytöstä oli jo positiivisia kokemuksia. Tosissaan idea alkoi kypsyä kohti toteutusta, kun ESE voitti kilpailussa päiväksi käyttöön VTT:n tutkijan.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on tehnyt kattavaa tutkimusta sekä tulevaisuuden kaukolämpöverkoista että hybridijärjestelmien hyödyntämisestä osana energiantuotantoa. VTT auttoi Etelä-Savon Energiaa tekemällä dynaamista kaukolämpöverkon mallinnusta aurinko- ja bioenergiaa hyödyntävälle Ristiinan pilotille.

”Mallinnuksen avulla voidaan tutkia esimerkiksi kuinka paljon vaihtelevaa uusiutuvaa energiaa mahtuu kaukolämpöverkostoon, miten laitosta kannattaa ajaa ja kuinka iso energiavarasto tarvitaan”, selittää VTT:n tutkija Elina Hakkarainen.

Hakkarainen näkee, että Suomen laaja kaukolämpöinfra on erittäin potentiaalinen aurinkoenergian laajamittaiseen hyödyntämiseen. Hänen mukaansa Suomessa kaukolämpöyhtiöt ovat lisäksi aktiivisesti kiinnostuneita verkkojen kehittämisestä sekä innovatiivisista ratkaisuista.

”Hybridienergiajärjestelmien avulla voidaan vähentää polttoaineen kulutusta lämmityslaitoksilla ja sitä kautta leikata päästöjä. Ristiinan tapaiset pilottihankkeet ovat tärkeitä, jotta pääsemme kohti suurempia toteutuksia”, Hakkarainen lisää.

Mallinnuksen lisäksi lisäoppia haettiin Tanskasta saakka, jossa laajojen aurinkokeräinjärjestelmien käyttö on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Matkalla ESE:n, Sundialin, VTT:n ja Vexven edustajista koostunut ryhmä tutustui Savosolarin toimittamien Løgumklosterin ja Jelling Varmeværkin lämpölaitosten aurinkokeräinjärjestelmiin. Monimuotoiseen energiatuotantoon perustuvilla lämpölaitoksilla on kummallakin yli 15 000 m² aurinkolämpökeräinkentät. Niiden tuottamalla aurinkolämmöllä katetaan jo n. 20 % vuotuisesta kaukolämmön tarpeesta, mutta järjestelmiä kasvattamalla ja aurinkoenergiaa varastoimalla on tavoitteena päästä tulevaisuudessa jopa 50–60 %.

Ristiinan pilotti perustuu kotimaiseen osaamiseen

Etelä-Savon Energia luottaa paikallisiin toimittajiin niin polttoainehankinnoissaan kuin myös muussa toiminnassaan. Tästä syystä Etelä-Savon Energia näki tärkeäksi hyödyntää myös Ristiinan projektissa kotimaista osaamista ja laadukkaita tuotteita.

”Haluamme tehdä pitkäikäisiä verkkoja ja lämmitysratkaisuja, tästä syystä niissä käytettyjen tuotteiden on oltava sen mukaisia”, perustelee ESEn kaukolämpöpäällikkö Haapiainen-Liikanen.

Aurinkolämpöjärjestelmän pilottiin toimitti Savosolar, joka sijaitsee myös Mikkelissä. Savosolarin keräimiä käytetään ympäri maailmaa ja yrityksen tasokeräimet ovatkin tutkitusti maailman tehokkaimmat (Solar Keymarks -sertifikaatti).

”Kotimaiset aurinkokeräimemme ovat 10–20 % tehokkaampia kuin useimmat markkinoiden kilpailevista keräimistä erityisesti absorberi- ja pinnoiteteknologiamme ansiosta. Käyttämämme teknologian avulla saamme hyödynnettyä auringon säteilytehon paremmin ja absorberin rakenteen ansiosta lämpöenergia siirtyy tehokkaammin lämmönsiirtonesteeseen”, avaa Savosolarin Suomen myynnistä vastaava Miika Kilgast.

ESEn Auli Haapiainen-Liikanen ja Vexven Marko Nyrhinen

Kuva: Etelä-Savon Energian kaukolämpöpäällikkö Auli Haapiainen-Liikanen ja Vexven myyntipäällikkö Marko Nyrhinen tarkastelemassa Ristiinan aurinkolämpökeräinjärjestelmää. 

Aurinkokeräimet ovat Ristiinan asennetun aurinkolämpöjärjestelmän näkyvin elementti, mutta toimiva kokonaisuus rakentuu monista osista. Etelä-Savon Energia koki tärkeäksi, että myös järjestelmän pienimmät ja osittain piilossa olevat osat olivat tarkasti määritelty Ristiinan lämpöjärjestelmän suunnitelmassa.

”Tämä on jotain, jonka tärkeyden olemme ymmärtäneet vasta aivan hiljattain. Jos emme speksaa tarkkaan sitä, mitä tuotteita kaukolämpöelementtien sisälle päätyy, on suuri riski että niiden sisään päätyy huonolaatuista bulkkitavaraa. Haluamme käyttää tuotteita jotka tunnemme ja joihin luotamme”, kertoo Haapiainen-Liikanen.

Yksi syy Vexven venttiileiden valintaan pilottihankkeeseen olikin ESEn hyvät kokemukset yrityksen tuotteista sekä Vexven oma korkeatasoinen laadunvalvonta. Pilottiin valitut Vexven valmistamat Naval-brändin sulku- ja linjasäätöventtiilit tulevatkin palvelemaan aurinkolämpöjärjestelmää sen koko elinkaaren ajan.  

Varaaja mahdollistaa aurinkolämmön käytön kulutushuippujen aikana

Ristiinan aurinkolämpökeräinjärjestelmän asennuksesta vastasi kokonaisuudessaan aurinkolämpöön erikoistunut Sundial Finland. Kahdeksasta aurinkokeräimestä koostuva 120 m² aurinkokeräinkenttä alkoi nousta Koulukeskuksen lämpölaitoksen yhteyteen keväällä 2017. Sundialin toimitusjohtajan Jarno Kuokkasen mukaan Ristiinan aurinkolämpökeräinjärjestelmän voidaan odottaa toimivan jopa 30 vuotta.

”Ristiinan kaltaisessa aurinkolämpökeräinjärjestelmässä ei itsessään ole paljon huolto- tai käyttökuluja. Järjestelmän investoinnit painottuvatkin pääasiallisesti hankinnan alkupäähän”, Kuokkanen kertoo aurinkolämmön hyvistä puolista.

Keräinten asennus toteutettiin Ristiinassa poikkeuksellisesti betonijaloin peruskallion takia. Tyypillisesti aurinkokeräimet asennetaan teräspaaluja junttaamalla maahan.

Aurinkolämpökeräinjärjestelmän varaaja ja ohjausyksikkö

Kuva: Aurinkolämpökeräinjärjestelmä mahtui hyvin samoihin tiloihin hakelaitoksen kanssa. Vasemmalla aurinkolämpökeräinjärjestelmän varaaja ja oikealla ohjausyksikkö.

Keräimien keräämä aurinkoenergia siirtyy lämmönsiirtonesteen avulla eristettyä lämmönsiirtoputkistoa pitkin Koulukeskuksen bioenergialaitokseen, jossa 3000 litran vesivaraaja, pumppausyksikkö ja ohjauskeskus sijaitsevat. Kompakti järjestelmä saatiin mahtumaan hyvin jo olemassa olevan laitoksen tiloihin ja tarvetta omalle erilliselle rakennukselle ei ollut. 

Varaajan ansiosta aurinkolämpöä voidaan ajaa kaukolämpöverkkoon silloin kun sitä tarvitaan. Tarkoituksena on erityisesti kattaa lämpölaitoksen läheisen vanhainkodin ja terveyskeskuksen kesäkauden piikkituntien energiantarve siten, että itse lämmityslaitosta voidaan ajaa paremmalla hyötysuhteella ja tasaisella kuormalla. Laskelmien mukaan energiaa riittää kesäisin kuitenkin myös omien tarpeiden yli.

”Kesällä auringosta saadaan paljon enemmän energiaa kuin piikkitunteina tarvitaan käyttöveden lämmitykseen. Varaajan etuna on se, että tällöin sen avulla lämpöä voidaan purkaa itse verkkoon. Ristiinan kaukolämpöverkon tilavuus on 3,5 kertainen varaajan nähden. Kaukolämpöverkkoa voidaan käyttää tavallaan siis kuin akkuna”, kertoo ESEn kaukolämpöpäällikkö.

Inspiroiva hybridienergiajärjestelmä niittää menestystä

Ristiinan hybridienergiajärjestelmä on ollut käytössä vasta puoli vuotta, mutta se on palkittu jo Euroopan tasolla Celsius City:n järjestämässä kilpailussa ”Inspiroivat ratkaisu”-kategoriassa.   

Vaikka järjestelmän optimointi on vielä käynnissä, on jo nyt nähtävissä rohkaisevia tuloksia. Öljylämmityksestä hybridienergiajärjestelmään siirtyminen säästää arviolta 290 000 litraa öljyä ensimmäisen vuoden aikana. Aurinkolämmön osuus tästä on jopa 8 %. Polttoainekustannuksissa tehdyt säästöt edistävätkin kaukolämmön hinnan kilpailukykyä. Lisäksi öljyn käytön vähentäminen pienentää lämmityksen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Tulevaisuudessa tavoitteena on pystyä ajamaan Ristiinan aurinkolämpökeräinjärjestelmää automatisoidusti. Tämän lisäksi Koulukeskuksen lämpölaitoksen tontilla on vielä tilaa kasvattaa aurinkokeräinkentän kokoa 50 %. Auli Haapiainen-Liikanen ei myöskään sulje pois sitä mahdollisuutta, että aurinkolämpöä alettaisiin jatkossa käyttää myös laajemmin Mikkelin seudulla.

”Laajojen aurinkolämpökeräinjärjestelmien asentamisessa kaupunkien ydinkeskustaan on omat haasteensa, mutta näen modernin energiayhtiön velvollisuutena kestävää kehitystä tukevien uusien ja innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämisen”, päättää Haapiainen-Liikanen.

 

Aurinkolämmön hyödyntäminen Euroopassa

Aurinkoenergian etuja ovat ympäristöystävällisyys, helppous, äänettömyys (vs. esimerkiksi tuulivoima) ja yhdistettävyys kaikkiin lämmitysmuotoihin. Tästä huolimatta aurinkolämpö on Euroopassa vielä vähän hyödynnetty lämmitysmuoto. Vuonna 2012 ainoastaan 1 % aurinkokeräimistä oli yhdistettynä kaukolämpöjärjestelmiin. Monissa Euroopan maissa aurinkolämmön käytön lisääminen on edelleen pitkälti riippuvaista valtion tuista ja määräyksistä. Väkilukuun suhteutettuna Euroopan aktiivisimpia aurinkolämmön hyödyntäjiä ovat Itävalta, Kreikka, Saksa ja Tanska.

Varsinkin Euroopan etelä- ja keskiosissa voidaan aurinkolämpöä hyödyntää ympäri vuoden, mutta myös pohjoisimmilla leveyspiireillä aurinkolämpöä voidaan hyödyntää oikeinlaisilla ratkaisuilla. Etelä- ja Länsi-Suomen vuotuinen kokonaissäteily on esimerkiksi samaa suuruusluokkaa kuin Pohjois-Saksassa. Pohjois-Euroopassa aurinkoenergian huiput keskittyvät kuitenkin voimakkaammin kesäkauteen.

Parhaiten aurinkolämpö sopii hyödynnettäväksi hybridienergiajärjestelmissä, jossa erilaiset lämmönlähteet tuottavat energiaa toisiaan tukien. Aurinkolämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa on kannattavaa, koska sen avulla voidaan korvasta keväästä syksyyn tuotantokustannuksiltaan kalliimpaa lämpökapasiteettia. 

Lähteet: SDH, VTT, Finsolar

 

Lisätietoja:

Etelä-Savon Energia
Kaukolämpöpäällikkö
Auli Haapiainen-Liikanen
i;e.f;/es;nen;ika;-li;nen;iai;aap;i.h;aul
Puh. +358 44 735 3819

Vexve
Myyntipäällikkö
Marko Nyrhinen
com;ve.;vex;en/;hin;nyr;ko.;mar
Puh. +358 10 7340 853

Uutisarkisto 2018

16.07.2018

Vexve on aloittanut paikallisen tuotannon Venäjällä

09.07.2018

Asiakkaat luottavat Vexven laatuun ja toimitusvarmuuteen

03.07.2018

Vexve parantaa tuotetiedon saatavuutta QR-koodien avulla

07.06.2018

Vexve tukee nuorten ammattitaidon kehittymistä

23.04.2018

Lasipalatsin aukiota uudistava taidemuseo Amos Rex lämpenee ja jäähtyy kotimaisella energiaosaamisella

22.03.2018

Vexvestä Suomen LVI-liiton yhteistoimintajäsen

16.03.2018

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

24.01.2018

Vexve SweHeat & Cooling -järjestön jäseneksi

19.01.2018

Tule tapaamaan vexveläisiä rekrymessuille!

18.01.2018

Hydrox™-tuoteperhe laajenee pienille venttiileille sopivalla toimilaitteella

18.01.2018

Vexven tuotteet takaavat venttiilien luotettavan ja turvallisen operoinnin maanalaisissa kaukolämpöverkostoissa

16.01.2018

Kesätöiden ja harjoittelun kautta vakituiseen työsuhteeseen Vexvellä

11.01.2018

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

Uutisarkisto 2017

20.12.2017

Hyvää joulua!

13.12.2017

Aurinkolämpö tasaa kulutushuippuja ja lisää kaukolämpöyhtiöiden kilpailukykyä

12.12.2017

Vexve Estonian Power and Heat Associationin jäseneksi

11.12.2017

Vexve on ensimmäinen kaukolämpöventtiilien Euroheat & Power -sertifioinnin saanut venttiilivalmistaja

28.11.2017

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

16.11.2017

Energianjakelua innovatiivisilla ja ympäristöystävällisillä ratkaisuilla

10.11.2017

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

17.10.2017

Vexvelle on myönnetty Menestyjät 2017 -sertifikaatti

27.09.2017

Kaukolämpöyhtiöt vahvistavat kuntien vetovoimaisuutta

10.08.2017

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

03.08.2017

Uudistunut TERMOVAR-latauspaketti otettu hyvin vastaan

12.06.2017

Vexve esillä Astana EXPO 2017 -maailmannäyttelyssä

09.06.2017

Vexven tuotteilla tuetaan ruotsalaisen kunnan energiatavoitteita ja kestävää kehitystä

16.05.2017

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

05.05.2017

Vexven maanalaiset venttiiliratkaisut esillä Project Qatar -messuilla

04.05.2017

Energiaratkaisuja tulevaisuuden älykkäille kaupungeille

04.05.2017

Vexve FIBSin ja Monimuotoisuusverkoston jäseneksi

07.04.2017

Vexven maanalaiset venttiiliohjausratkaisut herättivät kiinnostusta kansainvälisessä kaukoenergiakonferenssissa

03.04.2017

Jussi Vanhanen Vexven toimitusjohtajaksi

02.03.2017

Käyttöönottotarkastus: Lusail Development Project

27.02.2017

Tasavallan presidentti vieraili Vexven osastolla Rekrytorilla 15.2.

23.02.2017

Vexve mukana Ecobuild-messuilla Lontoossa

22.02.2017

Vexve on hyväksytty Suomalaisen Energiaklubin jäseneksi

20.02.2017

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

16.02.2017

Vexve IDEAn jäseneksi

06.02.2017

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

30.01.2017

Vexve puhumassa kaukoenergia-alan trendeistä ja innovaatioista Pumps & Valves -messuilla Sveitsissä

27.01.2017

Vexven kesätyöhaku on käynnistynyt

05.01.2017

Vexve EHP:n ja DHC+:n jäseneksi

Uutisarkisto 2016

21.12.2016

Hyvää joulua!

14.12.2016

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

25.11.2016

Vexve yhteistyökumppaneineen rakentaa nuorten urapolkuja

24.11.2016

Vexve osallistui Energia 2016 -messuille lokakuussa

07.11.2016

Vexven ja Green Net Finlandin yhteistyölle vauhdikas alku

03.11.2016

Tulevaisuus on tänään – SMACC-viikolla ratkottiin kaukoenergian haasteita

18.10.2016

Vexve Green Net Finlandin jäseneksi

14.10.2016

Vexve osallistuu Finnish Business in Moscow -tapahtumaan 20.10.

12.10.2016

Vexve mukana Energia 2016 -messuilla 25.-27.10

11.10.2016

Vexve onnittelee yhteistyökumppaniaan! SASKY Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt –kilpailussa palkintosijalle

10.10.2016

Kaukolämpötoimijat tiivistävät yhteistyötään lämmitysmarkkinoilla

04.10.2016

Älykkäitä kohtaamisia SMACC-viikolla 10.-13.10.2016

04.10.2016

Vexve seminaareissa Kirgisiassa ja Kazakstanissa

30.09.2016

Vexve hakee Big Data analyysista vauhtia palveluliiketoiminnan kasvattamiseen - tulevaisuuden rauta määritellään tämän päivän biteissä

30.09.2016

Vexve mukana FinnBuild 2016 –messuilla

23.09.2016

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

20.09.2016

Vexveltä tiukka infopaketti Kaukolämpöasentajapäivillä 21.9.!

19.09.2016

Vexve Team Finland edustajiston mukana Egyptiin

02.09.2016

Kaukolämpöventtiilien hydraulisen ohjauksen ratkaisut vakuuttavat alan toimijat

22.08.2016

Suomen kaukoenergia-asiantuntijat koolla Mikkelissä 24.-25.8.2016

17.08.2016

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

09.08.2016

Vexve mukaan Serbian kasvaville kaukolämpömarkkinoille

09.08.2016

Vexve ukDEAn jäseneksi

08.07.2016

Vexven Sastamalan tehdassali muuttuu konserttisaliksi 22.7

30.06.2016

Vexve Oy kiihdyttää kasvuaan – DevCo Partners Oy omistajaksi 30.6.2016

06.06.2016

Vexven LVI-venttiilituotteet löytyvät nyt MagiCloudista

24.05.2016

Vexve Oy tapasi pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitaan Aqua-Therm Kiyv 2016 -messuilla

12.05.2016

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

11.05.2016

Vexve Oy:lle kunniakirja työturvallisuuden kehittämisestä

21.04.2016

Vexve Oy:n talotekniikka venttiilituotteet MagiCAD:iin

15.04.2016

Vexve Oy mukana En+Eff 2016 -messuilla Kähler GmbH Armaturenin osastolla 19.-21.4.2016

15.04.2016

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

15.03.2016

Vexve Oy Vaasa Gas Exchange tapahtumassa 17.3.2016

26.02.2016

Nyt Vexve ja Naval venttiilit myös kätevissä varastopakkauksissa!

22.02.2016

Mantovan kaukolämpölaitos on valinnut Vexve läppäventtiilit ja Hydrox hydraulisen ohjauksen ratkaisut uuteen kaukolämmönjakelulinjaan (DN400).

01.02.2016

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

Uutisarkisto 2015

04.12.2015

Vexve mukana Kaukolämpöpäivillä 27.11.2015

27.11.2015

Tjumenissa halutaan varmistaa häiriötön energianjakelu

17.11.2015

Vexve mukana LVI-Päivillä 5.11.2015

04.11.2015

Oikein tasapainotettu verkosto takaa rakennuksen tasalaatuisen lämpötilan

03.11.2015

Kaukolämpö on lähilämpöä - Vexve mukana kampanjassa

30.10.2015

Vexvellä työturvallisuus on yhteinen asia

27.10.2015

Hollanti satsaa kaukolämpöön - 100 % kotimainen Vexve vahvasti mukana

07.10.2015

Nimitysuutisia

28.09.2015

Pietarin kaasuverkostoon asennettavien venttiilien on läpäistävä tiukka laadunvarmistus

23.08.2015

Nimitysuutisia

20.08.2015

Kolean kesän lämmittävä löytö Vantaan asuntomessuilta – älykäs ja käyttäjäystävällinen hybridilämmitysjärjestelmä

02.06.2015

Vexve Oy edusti Suomea kansainvälisessä European Business Awards-kisassa

26.05.2015

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

25.05.2015

Aidosti älykkäissä säädinratkaisuissa otetaan huomioon käyttäjien tarpeet ja kiinteistön elinkaarikustannukset

13.05.2015

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

21.04.2015

Aika on haasteellinen vai olisiko aika ottaa haasteet vastaan? Vexve on valintansa tehnyt

18.03.2015

Thank you for the ISH 2015!

13.03.2015

Vexve Oy aloittaa vuoden 2015 vahvasti

03.03.2015

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

08.01.2015

Vexve edustaa Suomea kansainvälisessä EBA-kisassa

07.01.2015

Welcome to meet us at the ISH 2015 exhibition

Uutisarkisto 2014

24.11.2014

Vexvelle diplomi menestymisestä European Business Awards -kisassa

20.11.2014

Pirkanmaalta näyttävä edustus yrityskasvua tukevassa Kasvuryhmässä

10.11.2014

Vexven toimitusjohtaja vaihtuu - yhtiö tehostaa johtoryhmätyöskentelyään

17.09.2014

Toimitusjohtaja Lasse Mannola puhui Innovaatioiden markkinointi- ja myyntiseminaarissa

21.08.2014

Vexven läppäventtiilit markkinoiden pitävimmät

12.08.2014

Tervetuloa uudistetulle vexve.com sivustolle!

02.06.2014

Vexve tuo markkinoille hydraulisen toimilaitteen

16.05.2014

Työturvallisuus maailman kärkeen

31.03.2014

Suomeen syntyi vahva venttiiliperhe

05.03.2014

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnot Vexvelle, Supercellille ja Ledilille

27.02.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön, sekä opetushallituksen edustajat vierailivat Vexvellä

23.01.2014

Logstor Finland Oy: ”Yhteistyössä kehittyy koko toimiala”

Uutisarkisto 2013

18.11.2013

Hybridilämmitysjärjestelmä tuo lämmittäjälle jopa 30 % säästön asumismukavuudesta tinkimättä

08.10.2013

Vexvelle kunniamaininta Teknologiakasvaja 2013 -kilpailussa

30.06.2013

Vexvellä vakuuttava avaus Arabianniemimaalla

Uutisarkisto 2012

23.10.2012

Vexve Areena vihittiin käyttöön

07.10.2012

Vexve Energia 12 -messuilla 23.-25.10.2012

26.08.2012

Vexve FinnBuild messuilla 9. - 12.10.2012

15.08.2012

Vexve Areena vihitään käyttöön 23.10.

19.03.2012

Vexvellä vahvaa kasvua vuonna 2011