Kaukolämpöyhtiöt vahvistavat kuntien vetovoimaisuutta

Julkaistu: 27.09.2017

Kokemäen Lämpö

Toimintavarman ja ympäristöystävällisen lämmitystavan tarjoamisen lisäksi paikallisilla kaukolämpöyhtiöillä on Suomessa tärkeä rooli kuntien vetovoimaisuuden vahvistamisessa. Vexven pitkäaikainen asiakas ja kumppani Kokemäen Lämpö on toiminnallaan edistänyt alueellista kiertotaloutta, innovatiivisen tuotantoteknologian syntymistä sekä houkutellut alueelle teollisuutta.

Suomessa kaukolämpö on oleellinen osa kaupunkien ja taajamien ympäristöystävällistä energiainfraa. Kaukolämmön toimintavarmuus on 99,98 % ja sillä lämmitetään jo 46 % suomalaisista kodeista (Energiavuosi 2016, Energiateollisuus). Kaukolämpöyhtiöiden rooli ei rajoitu Suomessa pelkästään energiantuotantoon ja -jakeluun, vaan niillä on myös merkittävä vaikutus alueiden elinvoimaisuuteen.

Yksi tällaisista yhtiöistä on Kokemäen Lämpö, joka on jo lähes neljän vuosikymmenen ajan palvellut alueensa asukkaita ja yrityksiä. Länsi-Suomessa sijaitseva yhtiö tarjoaa kaukolämmön tuotannon ohella palveluita liittyen polttoaineen valmistukseen, jalostamiseen ja varastointiin. Lisäksi Kokemäen Lämpö on ollut kehittämässä innovatiivista kaukolämmön tuotantoteknologiaa, tukenut alueellista kiertotaloutta sekä tehnyt pitkäjänteistä työtä teollisuuden houkuttelemiseksi alueelle.

 

Heikki Veko & Jukka Järvenpää

Lämpöä ja osaamista läheltä. Valtaosa Kokemäen Lämmön käyttämästä biopolttoaineesta tulee lähialueilta. Kuvassa Kokemäen Lämpö -yhtiön tuotantopäällikkö Heikki Veko (vas.) ja toimitusjohtaja Jukka Järvenpää (oik.).

 

Kaukolämpöyhtiö kiertotalouden edistäjänä

Kokemäen Lämpö tuottaa kaukolämpöenergiaa Kokemäen keskustataajaman kiinteistöille ja teollisuudelle pääasiassa kotimaisia ja paikallisia polttoaineita hyödyntäen tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kaukolämpölaitoksen sydän on oma murskain, joka pystyy murskaamaan jopa sata tonnia puuainesta tunnissa.

Kaiken polttoon kelpaavan tavaran voi tuoda lähialueelta maksuttomasti. Keväisin puutarhatöiden alkaessa lähiseudun asukkaat saattavat tuoda energialaitoksen pihalle jopa 50 peräkärryllistä puujätettä päivässä. Kokemäen Lämpö noutaa myös lähialueelta ilmaiseksi vähintään 30m³ kuormia omalla kalustollaan. Näin ollen merkittävä osa kaukolämpöyhtiön polttoaineesta on lähialueelta kierrätettyä joutopuuta.

 

Murskain Crusher

Kokemäen Lämmön murskaininvestointi on maksanut itsensä takaisin moninkertaisesti. Kymmenen minuutin tuotannolla saadaan omakotitalon vuoden energiatarvetta vastaava määrä polttoainetta.

 

Innovatiivista tuotantoteknologiaa

Kokonaisuudessaan Kokemäen Lämmöllä on 30 kilometriä omaa kaukolämpöverkostoa. Yhtiön energiantuotanto hoidetaan neljällä biopolttoainekattilalla, joiden yhteisteho on 25 MW. Kolme biopolttoainekattiloista sijaitsee päälaitoksella ja neljäs perunajauhotehtaalla. Yhtiöllä on myös käytössään päälaitoksella biopolttoaineterminaali, missä puuta otetaan vastaan eri muodoissa. Puuainekset murskataan, haketetaan ja sen jälkeen kuivataan varastoitavaksi tai suoraan poltettavaksi.

 

Prosessikaavio Process diagram

Kokemäen Lämmön päälämpökeskuksen savukaasun pesua ja talteenottoa esittelevä prosessikaavio.

 

Päälämpökeskuksen erikoisuutena on kaksivaiheinen savukaasupesuri, jonka jälkimmäistä vaihetta hyödynnetään laitoksen omassa polttoaineen tuotannossa. Näin savukaasujen lämpötila saadaan laskettua noin 40 asteeseen ja talvella jopa lähemmäs 20 astetta, kun glykolipiiriltä palaava neste on ajoittain jopa pakkasella.

Jälkimmäisen vaiheen toisiopuolen glykolineste kiertää omarakenteisen polttoaineen kuivattimen puhaltimen kennostossa. Näin murskaimelta tullut polttoaine saadaan heti kuivatettua optimikosteuteen (≤25 %), jolloin polttoaine säilyy pidempiäkin aikoja säiden armoilla. Tämän ansiosta polttoaineen mukana ei tarvitse myöskään kuljettaa ylimääräistä painoa myöhemmissä tuotannon vaiheissa ja polttoaine on heti valmista poltettavaksi. Tällöin se palaa lisäksi heti hyvällä hyötysuhteella.

Kiinteän polttoaineen kattiloissa 70 % häiriöistä liittyy yleensä märkään ja jäätyneeseen polttoaineeseen. Kaksivaiheisen savukaasupesurin ansiosta Kokemäen Lämmöllä ei ollut juuri lainkaan polttoaineeseen liittyviä häiriöitä niiden kuljetuslinjastoissa.

Yrityselämää palveleva kaukolämpöyhtiö

Kokemäen Lämmön neljäs biopolttoainekattila sijaitsee Finnamylin perunajauhotehtaan yhteydessä. Yritys valmistaa, pakkaa ja myy perunatärkkelystä niin elintarvike- kuin paperiteollisuuden tarpeisiin. Finnamyl Oy perustettiin 1999, mutta tehdas on toiminut Kokemäellä jo vuodesta 1942.

Kokemäen Lämmön kanssa tehty yhteistyö onkin ollut merkittävässä roolissa Finnamylin toiminnan kehittymiselle ja laajentumiselle. Vuonna 2014 perunatehtaan yhteyteen rakennettiin monitoimilaitos, joka tuottaa kauko- ja matalalämpöä, kuumaa vettä, kuumaöljyä sekä höyryä.

Kaukolämpö80–115 °C
Matalalämpö25–50 °C
Kuuma vesi110–125 °C
Kuumaöljy240–300 °C
Höyry180 °C

Kiertotalousajattelu näkyy myös uudessa polttoainelaitoksessa, sillä laitoksen kattila (kuten myös yksi päälaitoksen kattiloista) on ostettu käytettynä. Kattiloiden uudistamissa tarpeellisin osin konsultoi KPA Unicon. Kuitenkin esimerkiksi osa laitoksen venttiileistä on edelleen alkuperäisiä Vexven venttiileitä. Laadukkaat tuotteet palvelevatkin oikein käytettynä lämpölaitoksia sen koko elinkaaren ajan ja myös sen yli.

 

Heikki Veko & Pertti Kulma Finnamyl

Kokemäen Lämmön tuotantopäällikkö Heikki Veko ja Vexven tuotepäällikkö Pertti Kulma tarkastelemassa perunatehtaan monitoimilaitoksesta löytyviä Vexven linjasäätö- ja palloventtiileitä, joista osa on arviolta jopa 30 vuotta vanhoja.

 

Monitoimilaitoksen tuottamasta kaukolämmöstä osa ohjataan Kokemäen Lämmön kaukolämpöverkostoon, mutta suurin osa laitoksen tuottamasta energiasta käytetään Finnamylin tuotannon prosesseihin. Höyryenergian takaaminen oli erityisen tärkeää Finnamylin tuotannon kannalta. Suunnittelu- ja konsulttitoimisto AX-Prosessit auttoi erityisesti höyryn ja kuumaöljyn tuotannon suunnittelussa. Höyryä tehdään laitoksessa väliotolla kuumaöljystä ja tuotetaan Vahteruksen höyrynkehittimen ja kiinteän polttoaineen kattilan avulla. Varavoimayksiköitä (KW-Set) laitoksessa on poikkeuksellisesti kaksi kappaletta, joista toinen pelkästään Finnamylin prosesseille.

Perunajauhotehtaan biopolttoainelaitoksen kehittämistä jatketaan edelleen. Sekä päävoimalan että perunajauhotehtaan laitoksiin on suunnitteilla muutoksia savukaasupesureihin, jotta viimeisetkin energian rippeet saadaan talteen savukaasuista. Myös nämä muutokset aiotaan toteuttaa kiertotalousajattelua kunnioittaen.

 

Lisätietoja:

Kokemäen Lämpö
Tuotantopäällikkö Heikki Veko
Puh. +358 40 750 7840
i;o.f;amp;enl;ema;kok;ko/;.ve;kki;hei

Vexve
Tuotepäällikkö Pertti Kulma
Puh. +358 10 7340 704
m;.co;xve;/ve;lma;.ku;tti;per

Vexven pallo- ja linjasäätöventtiilit

Uutisarkisto 2018

16.07.2018

Vexve on aloittanut paikallisen tuotannon Venäjällä

09.07.2018

Asiakkaat luottavat Vexven laatuun ja toimitusvarmuuteen

03.07.2018

Vexve parantaa tuotetiedon saatavuutta QR-koodien avulla

07.06.2018

Vexve tukee nuorten ammattitaidon kehittymistä

23.04.2018

Lasipalatsin aukiota uudistava taidemuseo Amos Rex lämpenee ja jäähtyy kotimaisella energiaosaamisella

22.03.2018

Vexvestä Suomen LVI-liiton yhteistoimintajäsen

16.03.2018

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

24.01.2018

Vexve SweHeat & Cooling -järjestön jäseneksi

19.01.2018

Tule tapaamaan vexveläisiä rekrymessuille!

18.01.2018

Hydrox™-tuoteperhe laajenee pienille venttiileille sopivalla toimilaitteella

18.01.2018

Vexven tuotteet takaavat venttiilien luotettavan ja turvallisen operoinnin maanalaisissa kaukolämpöverkostoissa

16.01.2018

Kesätöiden ja harjoittelun kautta vakituiseen työsuhteeseen Vexvellä

11.01.2018

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

Uutisarkisto 2017

20.12.2017

Hyvää joulua!

13.12.2017

Aurinkolämpö tasaa kulutushuippuja ja lisää kaukolämpöyhtiöiden kilpailukykyä

12.12.2017

Vexve Estonian Power and Heat Associationin jäseneksi

11.12.2017

Vexve on ensimmäinen kaukolämpöventtiilien Euroheat & Power -sertifioinnin saanut venttiilivalmistaja

28.11.2017

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

16.11.2017

Energianjakelua innovatiivisilla ja ympäristöystävällisillä ratkaisuilla

10.11.2017

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

17.10.2017

Vexvelle on myönnetty Menestyjät 2017 -sertifikaatti

27.09.2017

Kaukolämpöyhtiöt vahvistavat kuntien vetovoimaisuutta

10.08.2017

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

03.08.2017

Uudistunut TERMOVAR-latauspaketti otettu hyvin vastaan

12.06.2017

Vexve esillä Astana EXPO 2017 -maailmannäyttelyssä

09.06.2017

Vexven tuotteilla tuetaan ruotsalaisen kunnan energiatavoitteita ja kestävää kehitystä

16.05.2017

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

05.05.2017

Vexven maanalaiset venttiiliratkaisut esillä Project Qatar -messuilla

04.05.2017

Energiaratkaisuja tulevaisuuden älykkäille kaupungeille

04.05.2017

Vexve FIBSin ja Monimuotoisuusverkoston jäseneksi

07.04.2017

Vexven maanalaiset venttiiliohjausratkaisut herättivät kiinnostusta kansainvälisessä kaukoenergiakonferenssissa

03.04.2017

Jussi Vanhanen Vexven toimitusjohtajaksi

02.03.2017

Käyttöönottotarkastus: Lusail Development Project

27.02.2017

Tasavallan presidentti vieraili Vexven osastolla Rekrytorilla 15.2.

23.02.2017

Vexve mukana Ecobuild-messuilla Lontoossa

22.02.2017

Vexve on hyväksytty Suomalaisen Energiaklubin jäseneksi

20.02.2017

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

16.02.2017

Vexve IDEAn jäseneksi

06.02.2017

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

30.01.2017

Vexve puhumassa kaukoenergia-alan trendeistä ja innovaatioista Pumps & Valves -messuilla Sveitsissä

27.01.2017

Vexven kesätyöhaku on käynnistynyt

05.01.2017

Vexve EHP:n ja DHC+:n jäseneksi

Uutisarkisto 2016

21.12.2016

Hyvää joulua!

14.12.2016

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

25.11.2016

Vexve yhteistyökumppaneineen rakentaa nuorten urapolkuja

24.11.2016

Vexve osallistui Energia 2016 -messuille lokakuussa

07.11.2016

Vexven ja Green Net Finlandin yhteistyölle vauhdikas alku

03.11.2016

Tulevaisuus on tänään – SMACC-viikolla ratkottiin kaukoenergian haasteita

18.10.2016

Vexve Green Net Finlandin jäseneksi

14.10.2016

Vexve osallistuu Finnish Business in Moscow -tapahtumaan 20.10.

12.10.2016

Vexve mukana Energia 2016 -messuilla 25.-27.10

11.10.2016

Vexve onnittelee yhteistyökumppaniaan! SASKY Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt –kilpailussa palkintosijalle

10.10.2016

Kaukolämpötoimijat tiivistävät yhteistyötään lämmitysmarkkinoilla

04.10.2016

Älykkäitä kohtaamisia SMACC-viikolla 10.-13.10.2016

04.10.2016

Vexve seminaareissa Kirgisiassa ja Kazakstanissa

30.09.2016

Vexve hakee Big Data analyysista vauhtia palveluliiketoiminnan kasvattamiseen - tulevaisuuden rauta määritellään tämän päivän biteissä

30.09.2016

Vexve mukana FinnBuild 2016 –messuilla

23.09.2016

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

20.09.2016

Vexveltä tiukka infopaketti Kaukolämpöasentajapäivillä 21.9.!

19.09.2016

Vexve Team Finland edustajiston mukana Egyptiin

02.09.2016

Kaukolämpöventtiilien hydraulisen ohjauksen ratkaisut vakuuttavat alan toimijat

22.08.2016

Suomen kaukoenergia-asiantuntijat koolla Mikkelissä 24.-25.8.2016

17.08.2016

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

09.08.2016

Vexve mukaan Serbian kasvaville kaukolämpömarkkinoille

09.08.2016

Vexve ukDEAn jäseneksi

08.07.2016

Vexven Sastamalan tehdassali muuttuu konserttisaliksi 22.7

30.06.2016

Vexve Oy kiihdyttää kasvuaan – DevCo Partners Oy omistajaksi 30.6.2016

06.06.2016

Vexven LVI-venttiilituotteet löytyvät nyt MagiCloudista

24.05.2016

Vexve Oy tapasi pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitaan Aqua-Therm Kiyv 2016 -messuilla

12.05.2016

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

11.05.2016

Vexve Oy:lle kunniakirja työturvallisuuden kehittämisestä

21.04.2016

Vexve Oy:n talotekniikka venttiilituotteet MagiCAD:iin

15.04.2016

Vexve Oy mukana En+Eff 2016 -messuilla Kähler GmbH Armaturenin osastolla 19.-21.4.2016

15.04.2016

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

15.03.2016

Vexve Oy Vaasa Gas Exchange tapahtumassa 17.3.2016

26.02.2016

Nyt Vexve ja Naval venttiilit myös kätevissä varastopakkauksissa!

22.02.2016

Mantovan kaukolämpölaitos on valinnut Vexve läppäventtiilit ja Hydrox hydraulisen ohjauksen ratkaisut uuteen kaukolämmönjakelulinjaan (DN400).

01.02.2016

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

Uutisarkisto 2015

04.12.2015

Vexve mukana Kaukolämpöpäivillä 27.11.2015

27.11.2015

Tjumenissa halutaan varmistaa häiriötön energianjakelu

17.11.2015

Vexve mukana LVI-Päivillä 5.11.2015

04.11.2015

Oikein tasapainotettu verkosto takaa rakennuksen tasalaatuisen lämpötilan

03.11.2015

Kaukolämpö on lähilämpöä - Vexve mukana kampanjassa

30.10.2015

Vexvellä työturvallisuus on yhteinen asia

27.10.2015

Hollanti satsaa kaukolämpöön - 100 % kotimainen Vexve vahvasti mukana

07.10.2015

Nimitysuutisia

28.09.2015

Pietarin kaasuverkostoon asennettavien venttiilien on läpäistävä tiukka laadunvarmistus

23.08.2015

Nimitysuutisia

20.08.2015

Kolean kesän lämmittävä löytö Vantaan asuntomessuilta – älykäs ja käyttäjäystävällinen hybridilämmitysjärjestelmä

02.06.2015

Vexve Oy edusti Suomea kansainvälisessä European Business Awards-kisassa

26.05.2015

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

25.05.2015

Aidosti älykkäissä säädinratkaisuissa otetaan huomioon käyttäjien tarpeet ja kiinteistön elinkaarikustannukset

13.05.2015

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

21.04.2015

Aika on haasteellinen vai olisiko aika ottaa haasteet vastaan? Vexve on valintansa tehnyt

18.03.2015

Thank you for the ISH 2015!

13.03.2015

Vexve Oy aloittaa vuoden 2015 vahvasti

03.03.2015

Nimityksiä Vexve Oy:ssä

08.01.2015

Vexve edustaa Suomea kansainvälisessä EBA-kisassa

07.01.2015

Welcome to meet us at the ISH 2015 exhibition

Uutisarkisto 2014

24.11.2014

Vexvelle diplomi menestymisestä European Business Awards -kisassa

20.11.2014

Pirkanmaalta näyttävä edustus yrityskasvua tukevassa Kasvuryhmässä

10.11.2014

Vexven toimitusjohtaja vaihtuu - yhtiö tehostaa johtoryhmätyöskentelyään

17.09.2014

Toimitusjohtaja Lasse Mannola puhui Innovaatioiden markkinointi- ja myyntiseminaarissa

21.08.2014

Vexven läppäventtiilit markkinoiden pitävimmät

12.08.2014

Tervetuloa uudistetulle vexve.com sivustolle!

02.06.2014

Vexve tuo markkinoille hydraulisen toimilaitteen

16.05.2014

Työturvallisuus maailman kärkeen

31.03.2014

Suomeen syntyi vahva venttiiliperhe

05.03.2014

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnot Vexvelle, Supercellille ja Ledilille

27.02.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön, sekä opetushallituksen edustajat vierailivat Vexvellä

23.01.2014

Logstor Finland Oy: ”Yhteistyössä kehittyy koko toimiala”

Uutisarkisto 2013

18.11.2013

Hybridilämmitysjärjestelmä tuo lämmittäjälle jopa 30 % säästön asumismukavuudesta tinkimättä

08.10.2013

Vexvelle kunniamaininta Teknologiakasvaja 2013 -kilpailussa

30.06.2013

Vexvellä vakuuttava avaus Arabianniemimaalla

Uutisarkisto 2012

23.10.2012

Vexve Areena vihittiin käyttöön

07.10.2012

Vexve Energia 12 -messuilla 23.-25.10.2012

26.08.2012

Vexve FinnBuild messuilla 9. - 12.10.2012

15.08.2012

Vexve Areena vihitään käyttöön 23.10.

19.03.2012

Vexvellä vahvaa kasvua vuonna 2011