Dystrybucja energii przy wykorzystaniu innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań

Firmy Vexve i Kotkan Energia współpracują ze sobą od dziesięcioleci. Najnowszym wspólnym projektem była renowacja linii ciepłowniczych obok szpitala centralnego w Kymenlaakso i elektrowni w Hovinsaari — na potrzeby tego przedsięwzięcia firma Vexe dostarczyła zawory i zaawansowaną technologię zdalnego sterowania.

Firma Kotkan Energia jest częścią grupy energetycznej utworzonej przez fińskie miasto Kotka w 1993 r. w celu świadczenia usług z zakresu wytwarzania energii cieplnej, pary przemysłowej i elektryczności oraz odzyskiwania odpadów. W 2006 i 2014 roku firma otrzymała fińską nagrodę dla zakładów ciepłowniczych (Reilu kaukolämpö) w uznaniu wysokiej jakości usług grzewczych. Do głównych zasad biznesowych firmy należy aktywne słuchanie klientów i oferowanie usług o wartości dodanej.

Do produkcji energii Kotkan Energia wykorzystuje lokalne paliwa, takie jak drewno i torf. W 2016 r. paliwa odnawialne stanowiły 58% surowców wykorzystywanych przez firmę Kotkan Energia do wytwarzania energii. Wizją firmy jest bycie wszechstronnym producentem energii promującym wartości gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystującym innowacyjne rozwiązania w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii.

Zawory spełniające potrzeby klientów

Długoterminowym celem firmy Kotkan Energia jest budowa i modernizacja sieci z wykorzystaniem energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Wiosną 2017 roku firma ciepłownicza rozpoczęła remont instalacji centralnego ogrzewania w szpitalu centralnym w Kymenlaakso, a pod koniec lata tego samego roku przystąpiła do modernizacji linii ciepłowniczej wzdłuż drogi sąsiadującej z elektrownią w Hovinsaari. Oprócz niezawodnych i wysokiej jakości zaworów projekt wymagał dostarczenia kompaktowych i bezpiecznych siłowników do sterowania zaworami.

Do projektu wybrano produkty firmy Vexve, z którymi spółka Kotkan Energia miała już kilkadziesiąt lat doświadczenia.

„Współpraca z Vexve przebiegała dobrze. Wcześniej używaliśmy ręcznie obsługiwanych zaworów firmy Vexve oraz zaworów kulowych i motylkowych wyposażonych w siłownik, a także zaworów specjalnego przeznaczenia”, mówi Tero Glan, inżynier ds. ciepłownictwa w spółce Kotkan Energia.

Zawory kulowe i motylkowe firmy Vexve zainstalowane podczas remontu będą działać w odnowionej sieci ciepłowniczej przez cały okres jej użytkowania. Zawory firmy Vexve zwiększają również efektywność energetyczną odnowionej linii ciepłowniczej. Zawory firmy Vexve mają znacznie wyższą wartość Kv niż średnia w branży, co pozwala zaoszczędzić tysiące euro rocznie na kosztach pompowania sieci.

Nowoczesne i bezpieczne sterowanie zaworami

Przedstawiciele firmy Kotkan Energia po raz pierwszy usłyszeli o możliwościach hydraulicznego sterowania zaworami podczas targów. Po dokładnym zbadaniu sprawy okazało się, że wiele czynników przemawia za wyborem sterowania hydraulicznego w przypadku obu renowacji.

„Podziemne siłowniki hydrauliczne zajmują niewiele miejsca, co było koniecznym warunkiem w obu lokalizacjach. Ponadto linia ciepłownicza w pobliżu elektrowni znajduje się blisko poziomu morza, więc siłowniki musiały być odporne na wilgoć”, wyjaśnia Glan.

Kompletne rozwiązanie do sterowania hydraulicznego Vexve Hydrox™, składające się z hydraulicznego siłownika i jednostki sterującej, jest specjalnie zaprojektowane do stosowania z zaworami w sieciach energetycznych, gdzie warunki często mogą być trudne.

Co ważne, firma Kotkan Energia potrzebowała także możliwości szybkiego i łatwego sterowania zaworami w przypadku awarii sieci. Z tego powodu kierownictwo zakładu grzewczego wybrało moduł sterujący siłownika hydraulicznego, HCU Remote, który umożliwia sterowanie hydraulicznie uruchamianymi zaworami nad ziemią zarówno lokalnie, jak i zdalnie.

„Zawory w obu lokalizacjach są połączone, co pozwala na zdalne sterowanie. W ten sposób możemy zdalnie zapewnić, że szpital odbiera ciepło z sieci we wszystkich sytuacjach operacyjnych, nawet jeśli musimy współdzielić sieć z powodu zakłóceń”, mówi Glan.

Siłowniki hydrauliczne i szafy sterownicze zostały zainstalowane wraz z zaworami firmy Vexve wiosną i latem 2017 roku. Zespół serwisowy firmy Vexve był obecny i pomagał w instalacji oraz zapewniał pomyślne uruchomienie.

Produkty firmy Vexve dostarczone na potrzeby projektu:

Więcej informacji:

Sales Manager, Finland

Mikko Jyrinki
+358 50 523 0258
om;e.c;exv;i/v;ink;jyr;ko.;mik

Powrót do wiadomości i wydarzeń