Zakłady ciepłownicze zwiększają atrakcyjność gmin

Oprócz oferowania energooszczędnego i przyjaznego dla środowiska ogrzewania lokalne zakłady ciepłownicze odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu atrakcyjności gmin w Finlandii. Długoletni klient i partner firmy Vexve, firma Kokemäen Lämpö, przyczyniła się do rozwoju lokalnej gospodarki o obiegu zamkniętym, stworzyła innowacyjną technologię produkcji i przyciągnęła przemysł do regionu.

W Finlandii sieci ciepłownicze są istotną częścią przyjaznej środowisku miejskiej infrastruktury energetycznej. Niezawodność sieci ciepłowniczych wynosi 99,98%, a ogrzewają one już 46% fińskich domów, zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Przemysłu Energetycznego w 2016 roku. Rola przedsiębiorstw ciepłowniczych w Finlandii nie ogranicza się tylko do wytwarzania i dystrybucji energii — mają one również znaczący wpływ na rentowność regionów.

Jedną z takich firm jest Kokemäen Lämpö, która od prawie czterech dekad świadczy usługi na rzecz lokalnych mieszkańców i biznesu. Firma, działająca w zachodniej Finlandii, wytwarza energię cieplną i świadczy usługi związane z produkcją, przetwarzaniem i magazynowaniem paliw. Ponadto Kokemäen Lämpö opracowuje innowacyjną technologię wytwarzania energii cieplnej, wspierając regionalną gospodarkę o obiegu zamkniętym i podejmując długoterminowe wysiłki w celu przyciągnięcia przemysłu do tego regionu.

Lokalna wiedza specjalistyczna i energia cieplna. Większość biopaliwa Kokemäen Lämpö pochodzi z sąsiednich obszarów. Kierownik produkcji Heikki Veko (po lewej) i dyrektor zarządzający Jukka Järvenpää (po prawej) z firmy Kokemäen Lämpö.

Zakład ciepłowniczy promujący model gospodarki o obiegu zamkniętym

Kokemäen Lämpö wytwarza energię cieplną dla mieszkańców, biznesu i przemysłu w Kokemäki, wykorzystując głównie paliwa krajowe i lokalne w wydajny i ekologiczny sposób. Rdzeniem ciepłowni jest własna kruszarka, która może zgniatać do 100 ton drewna na godzinę.

Zakład przyjmuje wszystkie materiały łatwopalne z pobliskiego obszaru. Wiosną pobliscy mieszkańcy przywożą do zakładu nawet 50 przyczep odpadów ogrodniczych dziennie. Kokemäen Lämpö organizuje również bezpłatny odbiór lokalny w przypadku objętości co najmniej 30 m3 przy wykorzystaniu własnego sprzętu. W związku z tym znaczną część paliwa zakładu ciepłowniczego stanowi pozyskane z recyklingu drewno z pobliskiego obszaru.

Inwestycja firmy Kokemäen Lämpö w kruszarkę zwróciła się kilkukrotnie. Dziesięciominutowy cykl produkcyjny zapewnia ilość energii pokrywającą zapotrzebowanie domu jednorodzinnego na jeden rok.

Innowacyjna technologia produkcji

Łącznie Kokemäen Lämpö posiada 30 kilometrów własnej sieci ciepłowniczej. Do wytwarzania energii w zakładzie służą cztery kotły na biopaliwa o łącznej mocy 25 MW. Trzy kotły na biopaliwa znajdują się w głównym zakładzie, a czwarty w fabryce mąki ziemniaczanej. Firma ma również terminal biopaliw w swoim głównym zakładzie, w którym drewno odbierane jest w różnych formach. Materiały drewniane są kruszone, rozdrabniane, a następnie suszone do przechowywania lub bezpośrednio spalane.

Schemat procesu pokazujący mycie i odzyskiwanie spalin w głównej instalacji.

Specjalnością instalacji centralnego ogrzewania jest dwustopniowa płuczka spalin, w której ten ostatni etap jest wykorzystywany do własnej produkcji paliwa. W ten sposób temperaturę spalin można obniżyć do około 40 stopni, a zimą nawet do 20 stopni, gdy temperatura powrotu obwodu glikolowego jest czasami na poziomie poniżej zera.

Glikol z tego ostatniego etapu przepływa do wbudowanego wentylatora osuszacza paliwa. W ten sposób paliwo z kruszarki jest natychmiast suszone do optymalnej zawartości wilgoci (≤25%), co chroni je podczas dłuższego przechowywania pomimo niekorzystnej pogody. W rezultacie paliwo nie przenosi dodatkowej masy na późniejsze etapy produkcji i jest natychmiast gotowe do spalania w razie potrzeby. W tym przypadku zapewnia również wysoką wydajność.

W kotłach na paliwo stałe 70% zakłóceń jest zwykle związanych z mokrym lub zamrożonym paliwem. Dzięki dwustopniowemu procesowi czyszczenia spalin firma Kokemäen Lämpö praktycznie nie doświadcza żadnych zakłóceń związanych z paliwem na swoich liniach transportowych.

Zakłady przemysłowe obsługiwane przez sieć ciepłowniczą

Czwarty kocioł na biopaliwa Kokemäen Lämpö znajduje się w fabryce skrobi ziemniaczanej Finnamyl. Firma produkuje, pakuje i sprzedaje skrobię ziemniaczaną na potrzeby przemysłu spożywczego i papierniczego. Spółka Finnamyl Oy powstała w 1999 roku, ale fabryka działa w Kokemäki od 1942 roku.

Współpraca z firmą Kokemäen Lämpö odegrała znaczącą rolę w rozwoju i ekspansji działalności spółki Finnamyl. W 2014 r. w fabryce skrobi ziemniaczanej zbudowano wielofunkcyjną elektrownię, która wytwarza ciepło o niskiej jakości, ciepłą wodę, gorący olej i parę.

Sieć ciepłownicza

80–115°C

Ciepło niskiej jakości

25–50°C

Gorąca woda 

110–125°C

Gorący olej

240–300°C

Para

180°C

Koncentracja na gospodarce o obiegu zamkniętym znajduje również odzwierciedlenie w nowej elektrowni na biopaliwa, ponieważ kocioł w fabryce skrobi ziemniaczanej (jak również jeden z głównych kotłów) zakupiono z rynku wtórnego. Niezbędny remont kotła grzewczego został przeprowadzony przez firmę KPA Unicon. Niektóre zawory instalacyjne są oryginalnymi zaworami Vexve. Produkty wysokiej jakości dobrze służą ciepłowniom przez cały cykl ich życia i na późniejszych etapach.

Heikki Veko, kierownik działu produkcji w firmie Kokemäen Lämpö, oraz Pertti Kulma, specjalista ds. produktów Vexve, sprawdzają zawory równoważące i kulowe firmy Vexve zainstalowane w wielofunkcyjnym zakładzie, w niektórych przypadkach 30 lat wcześniej.

Część energii cieplnej wytwarzanej przez wielofunkcyjny zakład jest kierowana do sieci ciepłowniczej Kokemäen Lämpö, ale większość energii wytwarzanej przez zakład jest wykorzystywana w procesach produkcyjnych zakładu Finnamyl. Zapewnienie energii parowej było szczególnie istotne dla procesów produkcyjnych fabryki Finnamyl. Konsultanci techniczni firmy AX-Prosessit pomogli w szczególności w projektowaniu instalacji do wytwarzania pary i gorącego oleju. Para powstaje w instalacji z gorącym olejem i jest wytwarzana przy wykorzystaniu wymiennika ciepła Vahterus i kotła na paliwo stałe. W zakładzie znajdują się dwa zapasowe zasilacze (zestaw KW), jeden tylko do obsługi procesów zakładu Finnamyl.

Rozwój wielofunkcyjnej instalacji w fabryce skrobi ziemniaczanej będzie kontynuowany. Planowane są zmiany zarówno w głównej instalacji, jak i skruberach spalinowych fabryki skrobi ziemniaczanej w celu umożliwienia odzyskania pozostałości energii z gazów spalinowych. Zmiany te będą również uwzględniać gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Więcej informacji:

Product Manager, HVAC/R products

Pertti Kulma
+358 50 338 6930
m;.co;xve;/ve;lma;.ku;tti;per

Production Manager

Heikki Veko
+358 40 750 7840
i;o.f;amp;enl;ema;kok;ko/;.ve;kki;hei

Powrót do wiadomości i wydarzeń