Firma Vexve opracowała pierwsze inteligentne rozwiązanie dla zaworów dla podziemnych sieci energetycznych

Nowoczesne elektrownie są wysoce zautomatyzowane, a liczniki klientów mogą być odczytywane zdalnie, jednak pod względem dostępu do danych podziemna sieć energetyczna nadal pozostaje informacyjną czarną dziurą. Inteligentne rozwiązanie z zakresu zaworów Vexve, opracowane w celu zaspokojenia potrzeb elektrowni, zapewnia teraz narzędzia do optymalizacji sieci, poprawy niezawodności i konserwacji. Pierwsze na świecie inteligentne zawory podziemne zostały pomyślnie wdrożone po raz pierwszy w sieci ciepłowniczej Fortum w Espoo, w Finlandii w 2018 roku.

We współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi firma Vexve, wiodący fiński producent zaworów do sieci ciepłowniczych, spędziła dwa lata na badaniu największych wyzwań związanych z zarządzaniem i utrzymaniem sieci dystrybucji energii.

„Nasze badanie wykazało, że zgłaszane są te same problemy, niezależnie od lokalizacji i elektrowni. Projekt rozwoju produktu skupiał się na trzech wyraźnych potrzebach, które nowe inteligentne rozwiązanie do obsługi zaworów miało spełniać: wyższa niezawodność sieci, usprawnione operacje optymalizacji sieci i skuteczniejsza konserwacja”, wyjaśnia Maria Kalli, regionalny dyrektor ds. sprzedaży.

Trudne warunki lokalnych sieci ciepłowniczych przyniosły szczególne wymagania w zakresie opracowania nowego produktu. Nowe inteligentne zawory Vexve działają pod ziemią bez zewnętrznego źródła zasilania i bezprzewodowo przesyłają informacje do usługi w chmurze. To inteligentne rozwiązanie można również zmodernizować bez przestojów, co pozwoli na wdrożenie nowej technologii również w istniejących sieciach energetycznych.

Inteligentne zawory rewolucjonizują procesy kontroli i konserwacji sieci

Chociaż nieplanowane zakłócenia w dystrybucji spowodowane nieszczelnością sieci są rzadkością w Finlandii (2,4 raza/elektrownię/rok), przynoszą wysokie straty z powodu opóźnień w lokalizowaniu wycieków. Do 90% wycieków wykrywanych jest na zewnątrz. Po zamontowaniu inteligentnego zaworu można stale monitorować zmiany temperatury, wilgotności i ciśnienia w sieci i błyskawicznie lokalizować punkty nieszczelności połączone z kablami do wykrywania nieszczelności.

Ciągłe pomiary i procesy optymalizacji sieci są istotne, ponieważ warunki stale się zmieniają wraz z wahaniami poziomu produkcji i zużycia energii. W sieci powstają nieefektywności, na przykład w przypadku magazynowania znacznych ilości zasobów rezerwowych przy braku dokładnych danych pomiarowych z krytycznych oddziałów i punktów dystrybucji sieci. Również niekorzystne zmiany kierunku przepływu spowodowane zmianami w sieci pozostają niewykryte bez pomiarów w czasie rzeczywistym.

Dzięki inteligentnym zaworom firmy Vexve zmieniające się warunki w sieci są wykrywane w czasie rzeczywistym, co pozwala optymalnie dostosować sposób sterowania siecią na podstawie dokładnych danych pomiarowych. Zoptymalizowane sterowanie siecią może przynieść znaczne oszczędności energii przedsiębiorstwom energetycznym.

Modernizacja tradycyjnych regionalnych sieci energetycznych

W projekcie pilotażowym w Fortum wykorzystano zawory kulowe DN 400 firmy Vexve, jednak inteligentne rozwiązanie firmy nadaje się do obsługi zaworów każdej wielkości, również w przypadku modernizacji.

„Nasze nowe inteligentne rozwiązanie znacznie przybliża długo oczekiwaną modernizację tradycyjnych sieci energetycznych. W 2018 roku opracowaliśmy technicznie funkcjonalny i zrównoważony produkt. Naszym celem jest wprowadzenie na rynek rozwiązania, które przedsiębiorstwa energetyczne mogą w pełni wykorzystać w nadchodzącym roku”, dodaje Maria Kalli.

Więcej informacji:

Director, Sales and Marketing

Maria Kalli
+358 50 379 1730
com;ve.;vex;li/;kal;ia.;mar

Powrót do wiadomości i wydarzeń