Zrównoważony system grzewczy i klimatyzacyjny generuje oszczędności

Ukończony w 2018 roku dom kultury Syvälahti jest kompleksem nowoczesnych budynków, który oferuje mieszkańcom Hirvensalo w Turku, w Finlandii, rozległe usługi. Zastosowane w tym projekcie zawory równoważące Vexve Oy zapewniają stałą temperaturę wewnętrzną i stałe obciążenie w całym cyklu ich użytkowania w systemie grzewczym i klimatyzacyjnym budynku.

Zawory równoważące spełniają centralną rolę w zrównoważonych zamkniętych sieciach, takich jak systemy grzewcze i klimatyzacyjne. Są one używane do polepszenia efektywności energetycznej budynku i zapewnienia jednakowej temperatury wewnętrznej w całym obiekcie.

Obszerna oferta Vexve i Naval zawiera zawory równoważące z połączeniami spawanymi i kołnierzowymi o rozmiarach do DN 250 (ze stali nierdzewnej) i do DN 300 (ze stali). Na wiosnę rodzina tych produktów zostanie rozszerzona o zawory równoważące ze zintegrowanym połączeniem zaciskowym.

Wytrzymałe produkty o wysokiej jakości

Ukończony latem 2018 roku dom kultury Syvälahti w Hirvensalo w Turku, Finlandia, powstał jako wspólny projekt miasta Turku, firmy Caverion, NCC i pracowni architektonicznej Verstas. Zajmujący 11 370 m² kompleks udostępnia mieszkańcom obszerne usługi w nowoczesnych obiektach (szkoła, centrum opieki dziennej, biblioteka, centrum młodzieżowe, poradnia prenatalna i szkolna poradnia opieki zdrowotnej).

Alians współtwórców projektu domu kultury Syvälahti zapewnił 5 lat łącznej gwarancji na budynek. Z tego też powodu jakość użytych w projekcie produktów miała kluczowe znaczenie. Dlatego właśnie w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych budynku użyto zaworów równoważących marki Vexve i Naval.

„Zawory Vexve i Naval nigdy nie sprawiały nam problemów. Dostajemy niezawodne i wysokiej jakości zawory w rozsądnej cenie” — mówi Jyrki Kivinen, menedżer projektu w firmie Caverion odpowiedzialny za wykonanie systemów grzewczych i klimatyzacyjnych w budynku domu kultury.

Dobra dostępność i fakt, że jest to produkt fiński, były argumentem za wyborem marki Vexve. Ponadto ze względu na fakt, że fabryki tych produktów są w Finlandii, są one szeroko dostępne w hurtowniach budowlanych, a aktualne informacje o produktach i usługi ekspertów są dostępne w języku fińskim i angielskim.

Klucz do efektywności energetycznej systemów grzewczych i klimatyzacyjnych

Dom kultury Syvälahti jest ogrzewany energią geotermiczną dostarczaną przez system scentralizowanego ogrzewania. Energia geotermiczna używana jest również do chłodzenia za pomocą pomp ciepła. Dobry projekt systemu grzewczego i klimatyzacyjnego oraz zawory równoważące Vexve grają istotną rolę w zapewnieniu, by strefy ciepła i zimna były równomiernie rozłożone w tym wieloaspektowym budynku za pomocą grzejników, ogrzewania podłogowego i sufitowego. Użycie zaworów zrównoważonych zmniejsza również problem szumów powodowanych przez zawory grzejnikowe.

„Dzięki dobrym produktom i doświadczeniu regulacje w budynku powiodły się za pierwszym razem” — mówi Kivinen.

Wysoka jakość materiałów i bezobsługowość zaworów równoważących Vexve gwarantują ich efektywną i niezawodną pracę przez cały cykl ich użytkowania w sieci grzewczej domu kultury Syvälahti miasta Turku.

Produkty Vexve Oy użyte w projekcie:

Model pracy w aliansie staje się coraz bardziej powszechny

Dom kultury Syvälahti powstał jako wspólny projekt miasta Turku, firm NCC, Caverion i pracowni architektonicznej Verstas. Ten alians to było jedno z pierwszych tego typu porozumień miasta Turku.

„Model pracy w aliansie staje się coraz bardziej powszechny i stale się rozwija” — mówi Jyrki Kivinen, menedżer odpowiedzialny za projekty systemów grzewczych i wodociągowych w firmie Caverion.

W tego typu projektach najważniejsi gracze tworzą wspólną organizację, która jest odpowiedzialna za cele i zarządzanie ryzykiem projektu. Celem jest najlepszy możliwy wynik końcowy, zarówno w aspekcie finansowym, jak i jakościowym, wszystkich stron uczestniczących w projekcie.

„Dobra współpraca zmniejsza koszty i czas realizacji. Ponadto i jakość jest lepsza, gdy ma się na celu znalezienie rozwiązania najlepszego z szerszego punktu widzenia” — wyjaśnia Kivinen zalety takiego modelu i dodaje — „nie ma problemów, są tylko rozwiązania”.

Sales Manager, Finland

Petteri Koskinen
+358 50 463 7333
om;e.c;exv;n/v;ine;osk;i.k;ter;pet

Powrót do wiadomości i wydarzeń