Inteligentny system Vexve wykrywania wycieków pomaga firmie Fortum monitorować sieci ciepłownicze scentralizowanego ogrzewania

Izolacja linii przesyłowej nowego zakładu bioenergetyki firmy Fortum Power and Heat Oy w Kivenlahti jest wyposażona w instalację alarmową podłączoną do systemu wykrywania wycieków Vexve iSENSE Pulse. System ten umożliwia wykrywanie w czasie rzeczywistym wycieków i dokładne ich lokalizowanie dzięki impulsowej technice pomiarów. System iSENSE Pulse pozwala firmie Fortum na wykrywanie wycieków jeszcze w okresie gwarancyjnym sieci, co umożliwia ich naprawę zanim powstaną znaczne szkody.

iSENSE Pulse jest elementem nowej rodziny produktów iSENSE firmy Vexve. Otrzymywane z systemu iSENSE w czasie rzeczywistym dane pomiarowe pozwalają zwiększyć wydajność sieci, tworzyć narzędzia do prewencyjnego monitorowania i szybciej wykrywać wycieki. Rodzina tych produktów została wprowadzona w 2019 roku i już w pierwszym roku użytkowania pozwoliła fińskiej sieci scentralizowanego ogrzewania osiągnąć oszczędności i zwiększyć niezawodność dostaw.

Największym zagrożeniem dla linii scentralizowanego ogrzewania jest wilgoć zewnętrzna

Wilgoć zewnętrzna, która przedostaje się do izolacji rur stanowi najpoważniejszy czynnik ryzyka dla nowoczesnych izolowanych piankowo linii ciepłowniczych, a jednocześnie jest najbardziej trudna do wykrycia. Wilgoć ta może w krótkim czasie doprowadzić do korozji rur i wycieków. Gromadzenie się wilgoci zewnętrznej może być wykryte tylko za pomocą obwodów alarmowych umieszczonych wewnątrz izolacji i podłączonego do nich systemu alarmowego.

„Powszechnie myśli się, że wykrywanie wycieków nie jest konieczne w nowych sieciach, gdyż występują one najczęściej w starych. Jednak największe oszczędności uzyskuje się, zapobiegając wyciekom” — wyjaśnia Maria Kalli, dyrektor działu marketingu i sprzedaży firmy Vexve.

Nowoczesne metody wykrywania wycieków są oparte na automatycznym monitoringu

Precyzyjny monitoring online linii przesyłowych scentralizowanego ogrzewania jest podstawą systemu iSENSE Pulse firmy Vexve. Bezprzewodowa jednostka zainstalowana w sieci scentralizowanego ogrzewania dokonuje pomiarów wewnętrznej wilgotności izolacji oraz możliwych wycieków rur. Wykrycie wycieku następuje w wyniku interpretacji odbić impulsów, a jego lokalizacja na podstawie czasu trwania powrotu impulsu. Jeśli system wykryje odchylenia, alarmuje użytkownika o wykrytym wycieku i podaje jego dokładną lokalizację.

Rozwiązania firmy Vexve są istotną częścią projektu linii przesyłowych Fortum

Jedną z najważniejszych inwestycji sieci Fortum w rejonie Espoo w ostatnich latach była tegoroczna nowa ciepłownia na paliwo bio w Kivenlahti, a także linia przesyłowa łącząca ją z istniejącą siecią. Linia przesyłowa, o której tu mowa, obejmuje odcinek o długości 5 km wykonany rurami o rozmiarze DN 500 w trudnych warunkach.

„Już na samym etapie planowania tej linii rozpoczęliśmy wspólnie z firmami Fortum i Caverion, odpowiedzialnymi za jej użytkowanie i konserwowanie, planowanie systemu wykrywania i lokalizowania wycieków w sieci” — powiedziała Maria Kalli, wspominając start tego projektu dwa lata temu. „Ponadto, oprócz automatycznego wykrywania wycieków, na linii przesyłowej zainstalowano siłowniki hydrauliczne Hydrox firmy Vexve i zespół regulacji, aby móc niezawodnie zdalnie sterować zaworami”.

Precyzyjna lokalizacja wycieków przez system iSENSE Pulse

Po zainstalowaniu systemu iSENSE Pulse w nowej linii przesyłowej w Espoo wykryto odchylenia pomiarów wilgotności. W związku z odchyleniami zanotowanymi przez system rurociąg został odkopany i znaleziono wyciek zlokalizowany w miejscu zgadzającym się z dokładnością 0,4% z miejscem podanym przez system. Powodem wycieku była szczelina w spawie osłony ochronnej izolacji. W miejscu wycieku pojawiła się już korozja i za kilka lat wyciek mógłby spowodować poważne uszkodzenie rurociągu.

„System znakomicie nadaje się do monitorowania wycieków w okresie trwania gwarancji. Pozwala wykrywać problemy już podczas instalacji, co oznacza, że uszkodzenia mogą być naprawione w dobrej współpracy z wykonawcą podczas okresu gwarancji na rurociąg” — mówi Kati Kupila, menedżer sieci Fortum.

Cyfryzacja jako element rozwijania systemu scentralizowanego ogrzewania

Zmiany w środowisku operacyjnym firm dostarczających scentralizowane ogrzewanie odzwierciedlają się na przykład we wzroście cyfryzacji. Korzystając z pomocy usług i produktów, jakie wnosi cyfryzacja, firmy te mogą zwiększyć wydajność i automatyzację działania. Firma Vexve chce wnieść własny wkład w rozwój sektora energetycznego rodziną produktów iSENSE.

„Celem nowej rodziny produktów iSENSE jest dostarczenie klientom konkretnych narzędzi do monitorowania i wykrywania wycieków” — mówi Maria Kalli, dyrektor działu marketingu i sprzedaży w Vexve.

„Zamierzamy wykorzystywać system Vexve do wykrywania wycieków również w przyszłości w innych obszarach sieci Espoo, w szczególności na dłuższych liniach przesyłowych, których nieprzerwane działanie jest ważne ze względu na dystrybucję ciepła” — mówi Kati Kupila, menedżer sieci Fortum.

Produkty Vexve wybrane przez Fortum do realizacji linii przesyłowej:

Powiązane broszury:

Interesujesz się tym tematem? Przeczytaj inne artykuły o inteligentnych rozwiązaniach podziemnych:

Po więcej informacji:

Director, Sales and Marketing

Maria Kalli
+358 50 379 1730
com;ve.;vex;li/;kal;ia.;mar

Powrót do wiadomości i wydarzeń