Zawory Vexve w służbie zrównoważonej produkcji żywności

W ubiegłym roku zakończyła się rozbudowa największej wędzarni ryb w Skandynawii. Zawory odcinające i równoważące Vexve i Naval stanowią część energooszczędnego systemu ogrzewania i chłodzenia w zakładzie produkującym żywność.

Kalaneuvos Oy to największa wędzarnia ryb w krajach skandynawskich. Siedziba główna i zakłady produkcyjne mieszczą się w Sastamali w Finlandii. W ubiegłym roku firma Kalaneuvos zainwestowała aż 28 milionów euro w rozbudowę zakładów przetwórstwa ryb, co umożliwiło ponad dwukrotne zwiększenie ich powierzchni i przyczyniło się do powstania około 30 nowych miejsc pracy. Kalaneuvos planuje w kolejnych latach znacząco rozwijać działalność i zwiększać eksport, m.in. do Azji.

„Przyjazny stosunek dla środowiska była najważniejszym kryterium podczas rozbudowy zakładu zakończonej w 2019 r.” — mówi kierownik produkcji Keijo Marjakoski. 

Przyjazny stosunek dla środowiska była najważniejszym kryterium podczas rozbudowy zakładu zakończonej w 2019 r. W ramach remontu firma Kalaneuvos zdecydowała się na instalację nowego centralnego systemu chłodzenia wykorzystującego amoniak jako naturalny środek chłodzący. Wydajność scentralizowanego systemu chłodzenia jest nawet o 1/3 większa w porównaniu z układami niescentralizowanymi. Ponadto umożliwia on efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego w procesie chłodzenia za pomocą pomp ciepła.

Zrębki drzewne wytwarzane podczas wyrębu drewna w pobliskich lasach są wykorzystywane do ogrzewania przestrzeni biurowych, pieców wędzarniczych i wody. Ogrzewanie na zrębki drzewne jest wykorzystywane już od 2012 r.

„Nawet pomimo podwojenia powierzchni i ponad 2,5 krotnego zwiększenia liczby pieców wędzarniczych nasz system ogrzewania na zrębki drzewne jest w stanie zaspokoić zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby w zakresie produkcji energii”, twierdzi Marjakoski.

Energooszczędny system ogrzewania i obiegu wody

Odpowiedzialną za system ogrzewania i chłodzenia w rozbudowywanym zakładzie była firma Bravida Finland Oy, specjalizująca się w rozwiązaniach inteligentnych i energooszczędnych. Maszynownia znajduje się na drugim piętrze dobudowanej powierzchni i ma długość 67 metrów.

„Projekt był bardzo wymagający z uwagi na specyfikę miejsca, problemy logistyczne oraz systemy ogrzewania i chłodzenia. Wymagał ścisłej współpracy różnych stron oraz wdrożenia szeregu praktycznych rozwiązań”, mówi kierownik projektu, Santtu Heiskanen.

Poza przyjaznym stosunkiem dla środowiska liczy się też niezawodność podzespołów w systemach ogrzewania i chłodzenia, tak aby gwarantowały optymalną temperaturę na wszystkich etapach procesu przetwarzania żywności. Zawory odcinające i równoważące Vexve i Naval wykonane ze stali nierdzewnej zyskały szerokie zastosowanie podczas modernizacji systemu ogrzewania i chłodzenia w rozbudowywanym zakładzie firmy Kalaneuvos.

„Bravida od dawna wykorzystuje w swoich projektach zawory Vexve i Naval i używamy ich zwłaszcza w instalacjach wymagających spawania. Zawory Vexve charakteryzują się wysoką jakością i niezawodnością”, mówi Santtu Heiskanen.

Ponadto w systemie wentylacyjnym (ogrzewania i odzyskiwania ciepła) zastosowano wprowadzone w ubiegłym roku na rynek stalowe zawory odcinające i równoważące Vexve X z połączeniami zaciskowymi.

„Zauważyłem nowe zawory w hurtowni i zdecydowałem się je natychmiast wypróbować. Inżynierowie uznali je za praktyczne i łatwe do zainstalowania. Cena także jest konkurencyjna”, dodaje Santtu Heiskanen.

Kalaneuvos Oy

Rok założenia: 1975, firma rodzinna

Sprzedaż netto: 77 milionów euro (2019)

Pracownicy: 120 (2019)

Siedziba główna: Sastamala, Finlandia

Zakłady produkcyjne: Sastamala, Turku i Kaskinen, Finlandia

Produkty: Ryby wędzone na ciepło, na zimno, solone i świeże filety rybne. 

Wydajność: 10 milionów kg ryb wędzonych i 12 milionów filetów rybnych rocznie.

Product Manager, HVAC/R products

Pertti Kulma
+358 50 338 6930
m;.co;xve;/ve;lma;.ku;tti;per

Powrót do wiadomości i wydarzeń