Zoptymalizowanie i kontrolowanie miejskiej sieci ciepłowniczej w Lieto

Ciepłownia zbudowana przez Liedon Lämpö Oy, która produkuje ciepło sieciowe i parę przemysłową, została oddana do użytku w październiku 2020 roku. Wraz z budową nowej ciepłowni powstała również nowa sieć ciepłownicza o długości około jednego kilometra. Zawory Vexve wraz z inteligentnymi rozwiązaniami podziemnej kontroli i monitoringu gwarantują niezawodne działanie ciepłowni i sieci ciepłowniczej.

Liedon Lämpö Oy produkuje i oferuje mieszkańcom Lieto przyjazne dla środowiska ogrzewanie miejskie. Gmina położona jest w pobliżu Turku, w południowo – zachodnim regionie Finlandii. Liedon Lämpö ma około 30 kilometrów miejskiej sieci ciepłowniczej i 147 klientów. Są to głównie instytucje komercyjne, komunalne, oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Nowa ciepłownia zbudowana w Luolakallio w 2020 roku produkuje ciepło sieciowe, oraz parę przemysłową. Dzięki produkcji pary możliwe jest osiągnięcie wyższych temperatur zasilania, które wymagane są w procesach przemysłowych. Para wykorzystywana jest między innymi przez lokalnego producenta karmy dla zwierząt. Moc cieplna nowej ciepłowni wynosi 10 megawatów, z czego 3 do 4 megawatów stanowi produkcja pary przemysłowej. W razie potrzeby para również wykorzystywana jest w ciepłownictwie, ponieważ sieć rozciąga się do centrum Lieto, oraz obszaru przemysłowego zwanego Avanti.

“Budowę nowej ciepłowni rozpoczęliśmy w maju 2020 roku. Oddanie do eksploatacji nastąpiło w październiku 2020 roku. W przyszłym roku na sąsiedniej działce planujemy wybudować wytwórnię zrębków, która pozwoli nam zautomatyzować proces spalania i produkcji ciepła. Po zakończeniu inwestycji produkcja ciepła zostanie przeniesiona do Luolakallio” – mówi Anne Ahtiainen, CEO Liedon Lämpö.

Inteligentne rozwiązania Vexve zapewniają wydajność i niezawodność

W ramach tego projektu Vexve dostarczyło swoje zawory wyposażone w napędy hydrauliczne Hydrox, inteligentny system iSENSE Opti oraz Pulse do monitorowania sieci ciepłowniczej,  zapewniający jej wydajne i niezawodne działanie.

Za pomocą iSENSE Opti istnieje możliwość monitorowania zmieniających się warunków temperatury i ciśnienia w sieci ciepłowniczej. Detekcja w czasie rzeczywistym pozwala na optymalizację pracy. Przy pomocy dokładnych danych możemy zlokalizować w sieci obszary, które nadmiernie się wychładzają, oraz obszary o niekorzystnym kierunku przepływu.

“Ponieważ do naszej sieci ciepłowniczej podłączona jest duża ilość zakładów produkcyjnych, chcemy mieć możliwość jej zarządzania i optymalizowania. Monitorując sieć, uzyskujemy informację o kierunkach przepływu i możemy zapewnić odpowiednie parametry temperaturowe w odpowiednich miejscach i czasie, dlatego system iSENSE Opti jest dla nas naprawdę ważny” – mówi Ahtiainen.

Oprócz iSENSE Opti na sieci ciepłowniczej zainstalowano również nowy system iSENSE Pulse. System ten wykorzystywany jest do lokalizacji wycieków na rurociągach.

“W iSENSE Pulse detekcja wycieku opiera się na technologi pomiaru odbicia impulsu. System może być wykorzystywany do detekcji wewnętrznych i zewnętrznych wycieków przez izolację systemu ciepłowniczego. Wyciek zewnętrzny odnosi się do przecieku z gruntu przez powłokę izolacyjną, który może powodować korozję rury i w konsekwencji jej uszkodzenie. System doskonale sprawdza się jeszcze w czasie trwania gwarancji wykonawcy, wskazując miejsca niedokładnego mufowania” – mówi Riina Lahti Kierownik Produktu Vexve.

Rozwiązania Vexve w zakresie sterowania hydraulicznego zapewniają bezpieczną pracę

W nowej sieci zainstalowano również siłowniki hydrauliczne Vexve oraz jednostkę sterującą HCU Manual +. Siłowniki hydrauliczne i jednostki sterujące to bezpieczne i niezawodne rozwiązania w każdych warunkach. Jednostka sterująca umożliwia elastyczne sterowanie kilkoma parami zaworów, nawet jeśli są oddalone od siebie.

„Kompaktowe i odporne na warunki atmosferyczne rozwiązania sterowania hydraulicznego to doskonały wybór nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Ze względu na niewielkie gabaryty siłowniki mogą być instalowane bezpośrednio w instalacjach podziemnych, a duże komory ciepłownicze nie są wymagane. Sterowanie siłownikami jest bezpieczne i łatwe przy pomocy nadziemnych szafek sterowniczych HCU” – mówi Lahti.

Inteligentne rozwiązania jako część strategii ciepłownictwa

Dzięki nowym inteligentnym rozwiązaniom monitorującym iSENSE, Vexve chce wesprzeć krajową strategię rozwoju ciepłownictwa do 2030 roku. W wizji tej miejskie ogrzewanie odgrywa kluczową rolę w neutralnych dla środowiska źródeł energii i jest podstawowym wyborem klienta do 2030 roku. Nowa strategia podkreśla inteligentne rozwiązania, które umożliwiają bezproblemową i niezawodną obsługę klientów. Inteligentne rozwiązanie to rozwiązanie, dzięki któremu można zarządzać ekologicznie, sprawnie i oszczędnie.

“Technologie takie jak iSENSE to jeden ze sposobów na zwiększenie wydajności sieci ciepłowoniczej. Na przykład dzięki rozwiązaniu monitorującemu iSENSE Opti można łatwo zwiększyć wydajność sieci, gdy otrzymujemy informację zwrotną o jej stanie. Możemy kontrolować temperaturę zasilania i dzięki temu uzyskiwać oszczędności” – mówi Ahtianen.

Wybrane prdukty Vexve dla projektu sieci ciepłwniczej Liedon Lämpö:

Pobierz kartę TDR

Sales Manager, Finland

Petteri Koskinen
+358 50 463 7333
om;e.c;exv;n/v;ine;osk;i.k;ter;pet

Powrót do wiadomości i wydarzeń