Odpowiedzialność

Odpowiedzialność korporacyjna jest podstawową kwestią, którą kieruje się firma Vexve. Budujemy rentowną działalność biznesową w przyjazny dla środowiska i społeczeństwa zrównoważony ekonomicznie sposób. Zależy nam na rozwijaniu naszych procesów i relacji z naszymi interesariuszami w długim okresie, aby tworzyć inteligentne i przyjazne dla środowiska rozwiązania ogrzewania i chłodzenia.

W praktyce nasza odpowiedzialność wobec klientów manifestuje się jakością i trwałością produktów, a także gwarancją, że wszystkie produkty Vexve są produkowane zgodnie z dobrymi zasadami biznesowymi. Lokalnie odpowiedzialna działalność oznacza, że jesteśmy wiarygodnym pracodawcą i aktywnie wspieramy rozwój regionu. Przede wszystkim chcemy promować zdalne stosowanie energii i w ten sposób wspierać bardziej przyjazną dla środowiska produkcję energii.

Fakty i liczby

  • Części naszych zaworów są wykonane z materiałów z odzysku
  • Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby przetrwały cykl życia sieci centralnego ogrzewania i chłodzenia przez ponad 30 lat
  • Wszystkie nasze fabryki w Finlandii mają certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001
  • Nasi oficjalni dystrybutorzy przestrzegają Kodeksu postępowania firmy Vexve
  • Vexve zatrudnia 160 osób w 6 krajach, i rocznie ma około 30 stażystów

Kodeks postępowania – wytyczne operacyjne

Kodeks postępowania firmy Vexve jest oficjalnym firmowym przewodnikiem dotyczącym etyki i ma zastosowanie do firmy i jej partnerów. Personel firmy Vexve, a także oficjalni dystrybutorzy są zdecydowani przestrzegać tych wytycznych we wszystkich swoich działaniach. Kodeks postępowania stanowi zapis celów etycznych firmy Vexve, ogólnie przyjętych zasad i przepisów dotyczących prawidłowych zachowań biznesowych.  

Kluczowe punkty Kodeksu Postępowania firmy Vexve:

Konkretne działania najlepiej świadczą o odpowiedzialności. Przejrzyj nowości i kanały społecznościowe Vexve!