Odpowiedzialność

Odpowiedzialność korporacyjna jest podstawową kwestią, którą kieruje się firma Vexve. Budujemy rentowną działalność biznesową w przyjazny dla środowiska i społeczeństwa zrównoważony ekonomicznie sposób. Zależy nam na rozwijaniu naszych procesów i relacji z naszymi interesariuszami w długim okresie, aby tworzyć inteligentne i przyjazne dla środowiska rozwiązania ogrzewania i chłodzenia.

W praktyce nasza odpowiedzialność wobec klientów manifestuje się jakością i trwałością produktów, a także gwarancją, że wszystkie produkty Vexve są produkowane zgodnie z dobrymi zasadami biznesowymi. Lokalnie odpowiedzialna działalność oznacza, że jesteśmy wiarygodnym pracodawcą i aktywnie wspieramy rozwój regionu. Przede wszystkim chcemy promować zdalne stosowanie energii i w ten sposób wspierać bardziej przyjazną dla środowiska produkcję energii.

Fakty i liczby

  • Części naszych zaworów są wykonane z materiałów z odzysku
  • Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby przetrwały cykl życia sieci centralnego ogrzewania i chłodzenia przez ponad 30 lat
  • Wszystkie nasze fabryki w Finlandii mają certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001
  • Nasi oficjalni dystrybutorzy przestrzegają Kodeksu postępowania firmy Vexve
  • Vexve zatrudnia 180 osób w 6 krajach, i rocznie ma około 30 stażystów

Kodeks postępowania – wytyczne operacyjne

Kodeks postępowania firmy Vexve jest oficjalnym firmowym przewodnikiem dotyczącym etyki i ma zastosowanie do firmy i jej partnerów. Personel firmy Vexve, a także oficjalni dystrybutorzy są zdecydowani przestrzegać tych wytycznych we wszystkich swoich działaniach. Kodeks postępowania stanowi zapis celów etycznych firmy Vexve, ogólnie przyjętych zasad i przepisów dotyczących prawidłowych zachowań biznesowych.  

Kluczowe punkty Kodeksu Postępowania firmy Vexve:

Nasza polityka w zakresie jakości i ochrony środowiska

Działalność Vexve jest zgodna z 10 założeniami Global Compact wyznaczonymi przez ONZ. We wszystkim, co robimy, przestrzegamy podstawowych praw człowieka, prawa pracy, dbamy o środowisko i walczymy z korupcją.

Przestrzegamy wszystkich lokalnych przepisów prawa, wymagań wewnętrznych oraz naszego Kodeksu postępowania. Poza tym opieramy się przede wszystkim na solidnej analizie potrzeb naszych klientów, wysokiej jakości produktów, znakomitym wyszkoleniu pracowników, współpracy oraz dążeniu do odpowiedzialnego rozwoju.

Zasady Vexve dotyczące jakości i ochrony środowiska (po angielsku) są dostępne publicznie. Każdy z naszych pracowników musi przestrzegać tych reguł.

Konkretne działania najlepiej świadczą o odpowiedzialności. Przejrzyj nowości i kanały społecznościowe Vexve!