Inteligentne rozwiązania do regulacji temperatury

Regulatory ogrzewania

Łatwy w obsłudze system sterowania ogrzewaniem domu jednorodzinnego z możliwością rozbudowy, np. drugi obwód grzewczy, bezprzewodowe urządzenia pokojowe i sterowanie GSM.

Najbardziej przyjazny dla użytkownika bezprzewodowy system sterowania ogrzewaniem, z regulacją temperatury wewnętrznej dla pojedynczego obwodu.

Kompaktowy regulator ogrzewania domu jednorodzinnego, kontrolowany temperaturą zewnętrzną, prosty w instalacji i obsłudze.

Kompaktowy regulator do utrzymywania pożądanej temperatury wody zasilającej

Inteligentny system sterowania regulacją temperatury ciepłej wody użytkowej za pomocą dwóch regulatorów obiegu grzewczego.

Zawory mieszające

Żeliwny 4-kierunkowy zawór mieszający zamontowany na bojlerze z gwintem wewnętrznym.

4-kierunkowy zawór mieszający z żeliwa, gwint wewnętrzny.

3-kierunkowy zawór mieszający z żeliwa, gwint wewnętrzny.

Produkty termiczne

Jednostka ładująca do podłączania kotłów na drewno i systemów magazynowania ciepła.

Sterowana elektrycznie grupa ładująca ze sterownikiem elektronicznym.

Grupa ładująca kontrolowana termostatem.

Termiczny 3-kierunkowy zawór ładujący do różnych systemów ładowania.

3-kierunkowy termiczny zawór przełączający do różnych systemów ładowania.