Vexve Termovar

Zawartość dostawy:

Ładowanie jednostki ładującej

 • Mosiądz

3 termometry 0–120°C

 • Temperatura ładowania, temperatura powrotu kotła i temperatura dolnej części zbiornika magazynowego

3 zawory kulowe (pełny otwór z uchwytem zamykającym)

 • 1 ½” x 1 ¼” lub 1 ½” x 1” lub 1 ½” x CU28mm

Ładowanie termostatu (standardowo 72°C, niektóre modele zawierają termostat zastępczy)

 • Dostępne opcje: Temperatura otwarcia 45, 49, 55, 61, 66, 72 i 80°C

Regulacja obiegu obejściowego i zawór odcinający

 • Działanie automatyczne obsługiwane przez termostat ładujący

Zawór swobodnego przepływu

 • Automatyczne działanie

Pompa ładująca Grundfos

 • UPM3 AUTOL -50

Nowoczesna formuła izolacji termicznej

 • Materiał EPS

Termostat spalin

Standard tylko w niektórych modelach.

To urządzenie spełnia następujące wymagania i normy środowiskowe:

 • Temperatura robocza 0 … +40°C
 • Temperatura przechowywania −20 … +60°C
 • Temperatura wysyłki −20 … +60°C
 • Wilgotność względna 0–100% RH, warunki bez kondensacji
 • RoHs 2002/95/WE
 • Oznakowanie CE 93/68/EWG
 • Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EWG