Regulatory ogrzewania

Rozwiązanie do

 • Kontrola ciepła w domach jednorodzinnych: 
  Wodne systemy ogrzewania podłogowego i grzejnikowego
 • Stacje ciepłownicze w domu jednorodzinnym, kamienicy i małym bloku mieszkalnym
 • Hybrydowe systemy grzewcze
 • Zastosowania przemysłowe

Dostępne

 • Regulatory ogrzewania działające w oparciu o temperaturę zewnętrzną AM10 i AM40
 • Regulator ogrzewania działający w oparciu o temperaturę zewnętrzną AM20-W
 • Regulator stałej temperatury AM CTS
 • Regulator ciepłowniczy AM45
 • Moduł rozszerzeń AM50 do regulatora AM40 z wieloma fabrycznie zainstalowanymi programami

Dostawa

 • Zamówienia w magazynie, normalny czas dostawy wynosi 3 dni robocze

Charakterystyka

 • Łatwa instalacja dzięki oprogramowaniu do konfiguracji (AM20-W, AM40 i AM45)
 • Przejrzysty wyświetlacz, który bardzo ułatwia obsługę (AM20-W, AM40 i AM45)
 • Łatwy montaż, nie wymaga specjalnych narzędzi (połączenia z szybkozłączkami)
 • Urządzenia niskiego napięcia, instalacja nie wymaga pomocy elektryka
 • 2 lata gwarancji
 • Możliwość dodania bezprzewodowych modułów pokojowych (AM20-W, AM40 i AM45)
 • Wysoka niezawodność operacyjna
 • Doskonałe możliwości sterowania
 • Pełna kompatybilność z zaworami z serii AMV firmy Vexve
 • Bardzo dobra kompatybilność ze standardowymi zaworami 4-punktowymi dostępnymi na rynku

 • Zestawy adapterów dostępne prawie dla wszystkich zaworów mieszających na rynku
 • Oznakowanie CE 93/68/EWG
 • Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EWG
 • Dyrektywa w sprawie sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia 2006/95/WE
 • Ogólne wymagania dotyczące urządzeń sterujących do użytku domowego EN 60730–1:2000
 • Specjalne wymagania dotyczące regulatorów ogrzewania EN 60730-2-9:2002
 • RoHs 2002/95/WE
 • Moduł pokojowy spełnia dodatkowo następujące wymagania:
  • ERM, kompatybilność elektromagnetyczna i widmo radiowe EN 300–220-1
  • EMC, wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej EN 301–489-1

Regulatory ogrzewania

Łatwy w obsłudze system sterowania ogrzewaniem domu jednorodzinnego z możliwością rozbudowy, np. drugi obwód grzewczy, bezprzewodowe urządzenia pokojowe i sterowanie GSM.

Najbardziej przyjazny dla użytkownika bezprzewodowy system sterowania ogrzewaniem, z regulacją temperatury wewnętrznej dla pojedynczego obwodu.

Kompaktowy regulator ogrzewania domu jednorodzinnego, kontrolowany temperaturą zewnętrzną, prosty w instalacji i obsłudze.

Inteligentny system sterowania regulacją temperatury ciepłej wody użytkowej za pomocą dwóch regulatorów obiegu grzewczego.