Vexve AM10

Zawartość dostawy:

Jednostka silnika / regulator AM10 24 V AC / 140 s / 90 stopni / 5 Nm

 • Stopień ochrony IP41
 • Przełącznik ręczny i mechaniczne wskazanie położenia na panelu przednim

Zewnętrzny zasilacz, 230 V AC 50 Hz / 18 V AC, 300 mA

 • 2,5-metrowy kabel połączeniowy, połączenia wtykowe prądu stałego bezpośrednio z częścią silnika/regulatorem

Czujnik temperatury wody zasilającej (KTY)

 • 1-metrowy kabel połączeniowy, złącze RJ12
 • Opaski do mocowania rur

Czujnik temperatury zewnętrznej (NTC 2K2)

 • 15-metrowy kabel połączeniowy, złącze RJ11
 • puszka naścienna

Adaptery przyłączeniowe do zaworów

Zawory z serii Vexve AM i Termomix, a także inne standardowe czterokierunkowe zawory mocujące (dostępne adaptery do kilku innych zaworów)

To urządzenie spełnia następujące wymagania i normy środowiskowe:

 • Temperatura robocza 0 … +40°C
 • Temperatura przechowywania −20 … +60°C
 • Temperatura wysyłki −20 … +60°C
 • Wilgotność względna 0–100% RH, warunki bez kondensacji
 • RoHs 2002/95/WE
 • Oznakowanie CE 93/68/EWG
 • Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EWG
 • Dyrektywa w sprawie sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia 2006/95/WE
 • Ogólne wymagania dotyczące domowych urządzeń sterujących EN 60730–1:2000
 • Specjalne wymagania dotyczące regulatorów temperatury EN 60730-2-9:2002