HCU Basic

Parametry techniczne

Szafka sterująca

Szafka sterująca do sterowania od dwóch do czterech zaworów wyposażonych w napęd hydrauliczny.

 • Wymiary czterozaworowj szafki sterującej: 682 x 895 x 312 mm (S x W x G)
 • Wymiary dwuzaworowej szafki sterującej: 350 x 1200 x 220 mm (S x W x G). Uwaga! Z cokołem
 • Klasa ochrony: IP34
 • Temperatura oleju: −20 do +80 °C
 • Temperatura otoczenia: −20 do +50 °C
Blok zaworu regulacyjnego
 • Zawory regulacyjne: 4/8 szt. (2/4 zawory)
 • Maks. ciśnienie: 350 bar
 • Płożenie dźwigni: 2 (zawór otwarty – zawór zamknięty)
 • Możliwe jest operowanie tylko jednym zaworem jednocześnie za pomocą modułu pompy elektro-hydraulicznej

Panel lampek sygnalizacyjnych
 • Wskazuje położenia zaworów: otwarte, pośrednie, zamknięte
 • Niskonapięciowe zasilanie akumulatorowe
 • Podłączenie do nadajnika położenia na napędzie
Podłączenie modułu pompy przenośnej
 • Szybkie połączenia z płaską obudową
 • Moduł pompy zawiera skrzynkę transportową, węże hydrauliczne i kabel elektryczny