HCU Manual

Parametry techniczne

Szafka sterująca na 4 zawory
 • Wymiary 800 x 600 x 300 mm (S x W x G)
 • Klasa ochrony IP65
Pompa ręczna
 • Dwustronna pompa ręczna z pilotowymi zaworami zwrotnymi
 • Lepkość płynu: 10−500 mm2/s
 • Filtracja: kod ISO 16/13; klasa SAE 4 lub wyższa
 • Temperatura oleju: od -20°C do +80°C
 • Temperatura otoczenia: od -20°C do +50°C
 • Maks. ciśnienie: 380 bar
 • Ogranicznik ciśnienia: 200 bar (regulowane)
Zbiornik oleju
 • Pojemność zbiornika: 5 l

Blok zaworu regulacyjnego
 • Zawory regulacyjne: 4/6 szt.
 • Maks. ciśnienie: 350 bar
 • Płożenie dźwigni: 3 (Zawór otwarty – położenie pośrednie – Zawór zamknięty)
 • Możliwe jest operowanie tylko jednym zaworem jednocześnie.
Manometr
 • Zakres: 0…315 bar
Panel lampek sygnalizacyjnych
 • Sygnalizowane otwarte i zamknięte położenia zaworów
 • Zasilanie niskonapięciowe
 • Podłączenie do nadajnika położenia zamocowanego na napędzie
Podłączenie modułu pompy przenośnej
 • Szybkie połączenia z płaską obudową
 • Moduł pompy (sprzedawany osobno) zawiera skrzynkę transportową, węże hydrauliczne i kabel elektryczny