HCU Remote

Funkcja

Szafka sterownicza HCU Remote zawiera pompę elektryczno-hydrauliczną sterowaną za pomocą przemiennika częstotliwości. Pompa jest podłączana wężami do napędu zaworu. Sterowanie zaworem jest oparte na sygnale analogowym nadajnika położenia. Układ hydrauliczny jest sterowany za pomocą eklektrozaworów. Czas zamykania dla każdego rozmiaru napędu jest wyliczony w taki sposób, aby zapewnić wolne zamykanie w celu zminimalizowania ryzyka udaru hydraulicznego w rurociągu. Czas zamykania i różne szybkości działania można skalibrować za pomocą falownika. Do sterowania pompą hydrauliczną i elektrozaworami służy sterownik programowalny. Układ sterowania można dostosować do aktualnych okoliczności i wymagań.

Remote

Skrzynka sterująca HCU Remote jest dostarczane z urządzeniami do zdalnego sterowania. Przesyłanie sygnałów do i z centrum sterowania można realizować za pośrednictwem typowych metod transmisji.

Wyposażenie

Typoszereg produktów Hydrox to kompletne szafki sterownia hydraulicznego zawierające następujące komponenty:

 • Kompaktowy blok z pompą hydrauliczną, zbiornikiem oleju i rozdzielaczami ciśnienia
 • Elektryczne dwukierunkowe zawory i wskaźniki
 • Szafka elektryczna z modułem zasilania i falownikiem, a także z grzałką, która zapobiega zawilgoceniu modułu
 • Ekran procesu na drzwiczkach szafki elektrycznej

Sterowanie lokalne

 • Sterowanie za pomocą przycisków: wspólne otwarcie, przyciski zamknięcia i zatrzymania oraz wybór zaworu realizuje się za pomocą ekranu procesu
 • Wskaźnik diodowy na ekranie procesu pokazuje: 0-100 % otwarcia i pozycje końcowe
 • Aktywne i stare alarmy na ekranie procesu
 • Zatrzymanie awaryjne
 • Przełącznik sterowania lokalnego/zdalnego
 • Ze względów bezpieczeństwa sterowanie lokalne ma pierwszeństwo przed zdalnym

Zdalne sterowanie

 • Sygnały wejściowe: otwarty/zamknięty dla poszczególnych zaworów i wspólne zatrzymanie
 • Wraz z sygnałami sprzężenia zwrotnego dla położenia zaworu i cyfrowymi sygnałami sprzężenia zwrotnego dla położeń końcowych
 • Alarm procesu
 • Alarm wyposażenia

Sygnalizacja położenia na napędzie

 • Napęd Hydrox jest wyposażony w nadajnik położenia z sygnałem analogowym oraz sygnałami cyfrowymi do położeń końcowych
 • Nadajnik położenia i szafka HCU Remote są fabrycznie skalibrowane z zaworem i napędem
 • W czasie instalacji szafki nie jest potrzebna kalibracja

Parametry techniczne

Szafka
 • Wymiary 1310 x 895 x 312 mm (S x W x G)
 • Klasa ochrony szafki zewnętrznej IP34
 • Klasa ochrony wewnętrznej szafki elektrycznej IP65
 • Lepkość płynu: 10–500 mm²⁄s
 • Filtracja: kod ISO 16/13; klasa SAE 4 lub wyższa
 • Temperatura oleju: od -20°C do +80°C
 • Temperatura otoczenia: od -25°C do +35°C (opcjonalne grzanie/chłodzenie)
Pompa
 • Silnik: 0,75 kW
 • Podłączone napięcie 400 V/3-fazy, 50 Hz
 • Natężenie przepływu pompy 1,27 l/min
 • Zalecane maksymalne ciśnienie 210 bar
 • Ogranicznik ciśnienia przy 150 bar (regulowane)

Blok zaworu regulacyjnego
 • Zawory regulacyjne: 4 szt.
 • Maks. ciśnienie: 210 bar
Zbiornik oleju
 • Pojemność zbiornika: 2 l
Manometr
 • Zakres: 0…250 bar
Ekran procesu
 • Wskazywane położenia zaworu na ekranie procesu: 0–100% otwarte i położenia końcowe
 • Przełączniki pracy: Otwarcie, Zamknięcie i Zatrzymanie
 • Aktywne i stare alarmy
 • Kalibracja czasu zamknięcia i prędkości działania