Dataskyddsbeskrivning - kombinerad registerbeskrivning och informationsdokument

1. Registerförare

Vexve Oy
Pajakatu 11
38200 Sastamala
FO-nummer: 2206015-1

2. Registerärenden

Personen som ansvarar för registerärenden är Jarkko Hämäläinen.

3. Registerärenden

Vexve Oy kundregister

4. Grunden till att föra registret samt dess användningsändamål

Ett register förs över kontaktpersonerna hos Vexve Oy:s kunder samt potentiella kunder i syfte att hantera, sköta om och utveckla kundförhållandet och det övriga förhållandet som bygger på saklig kontakt, rikta utbudet, för analys, produktion, tillhandahållande och utveckling av tjänster samt för marknadsundersökning och övriga statistiska syften. Registrets uppgifter kan användas för marknadsföring mellan Vexve Oy och sina kunder eller potentiella kunder (inkl.digital direktmarknadsföring) och för att rikta marknadsföringen inom de gränser som lagstiftningen tillåter. Kunderna har rätt att för sitt eget kundförhållande definiera vilka kontaktpersoner som registreras i Vexve Oy:s kundregister.

5. Uppgifterna i registret

Uppgifterna som registreras i registret innehåller inte personliga uppgifter såvida de inte är nödvändiga för ett nuvarande eller ett potentiellt kundförhållande.

Registret kan innehålla följande uppgifter:

  • För- och efternamn
  • Mobiltelefonnummer
  • E-postadress
  • Adress
  • Uppgift och/eller ställning i företaget
  • Marknadsföringsförbud
  • Uppgifter som rör kundförhållandet, såsom fakturerings- och betalningsuppgifter

Därtill kan registret innehålla uppgifter som rör kunden och som samlas in före ett eventuellt kundförhållande inleds eller under det, såsom:

  • Information om kommande händelser (tidpunkter och platser för möten och sammanträden)
  • Historisk information om händelser som ägt rum (information om kontakter, offerter, möten och sammanträden)

6. Regelmässiga datakällor

Personuppgifter samlas in under kundförhållandet samt under det arbete som görs i syfte att skapa ett potentiellt kundförhållande. Uppgifter kan samlas in och kompletteras med personens samtycke (t.ex. genom att använda kakor), ur befolkningsregistret samt ur register som förs av tredje part. Uppgifter kan också samlas in i samband med olika marknadsföringsåtgärder såsom evenemang eller ur offentliga källor.

7. Utlämnande av uppgifter

Vexve Oy kan lämna ut registeruppgifter inom de gränser som gällande och bindande lagstiftning tillåter. Uppgifter kan lämnas ut i samband med omstrukturering av företaget, om Vexve organiserar sin affärsverksamhet.

Med anledning av det tekniska eller operativa förverkligandet av databehandlingen kan en del av uppgifterna vara belägna hos Vexve Oy:s underleverantörer eller uppgifterna kan i övrigt syfte behandlas med hjälp av en teknisk anslutning.

8. Principer för skyddande av registret

Hela Vexve Oy:s personal och de utomstående personer som tjänstgör för företagets räkning har tystnadsplikt gällande alla kunduppgifter. Användningen av registret har skyddats med användarspecifika identifierare, lösenord och användarrättigheter. Registret används över en skyddad anslutning.

9. Rätt att kontrollera uppgifter och förverkligande av kontrollrätten

Varje person som registerförts har rätt att kontrollera uppgifterna om sig. Kontrollrätten är avgiftsfri om den förverkligas högst en gång per år (12 mån.). Enligt personuppgiftslagen har en registrerad person rätt att kontrollera de uppgifter som registrerats i registret om denne genom att be om rätt att få kontrollera sina uppgifter med ett egenhändigt undertecknat dokument eller personligen hos registerföraren. Registerförarens kontaktuppgifter finns i slutet av den här beskrivningen i punkt 1 och 2.

10. Korrigering och radering av personuppgifter i registret

Den registrerade har rätt att kräva att oriktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade uppgifter korrigeras eller raderas genom att meddela om saken till registerföraren till den adress som anges i punkt 1 i den här beskrivningen. Användarens uppgifter kan raderas ur registret på begäran av användaren.

11. Kakor

Vi använder kakor i vår nättjänst. En kaka kan vara i kraft under en enskild session eller en längre tid. En kaka är en textfil som lagras på användarens apparat då han eller hon besöker nättjänsten med en webbläsare. Vexve Oy:s nättjänst använder kakor och tredje parts kakor i syfte att förbättra och individanpassa användarerfarenheten av tjänsten, samla information om antalet besökare i tjänsten och de populäraste innehållen samt för att identifiera besökare som ofta besöker webbplatsen.

Du kan förhindra lagring av kakor genom att ändra säkerhetsinställningarna för din webbläsare. Märk dock att alla funktioner i nättjänsterna inte kan användas utan kakor.