Företagsansvar

Vexves företagsansvar utgör en resurs som styr hela affärsverksamheten. Vi bygger en lönsam affärsverksamhet genom att ta i beaktande miljöperspektivet samt ekonomiska och sociala effekter av vår verksamhet.

Företagsansvaret återspeglas i allt från hur vi tar hand om vår personals välmående till samarbetet med våra slutkunder. Tillsammans med dem bygger vi säkra, energieffektiva och miljövänliga lösningar för uppvärmning och nedkylning.

Vi bär vårt samhällsansvar i all vår verksamhet och utvecklar långsiktiga partnerskap med våra intressenter.