Medlemskap

Tillsammans med våra kunder bygger vi smarta städer som stöder en hållbar utveckling. På grund av det vill Vexve aktivt involvera sig i branschens organisationer och samarbetsnätverk.

EHP

Euroheat & Power är ett internationellt samarbetsnätverk vars huvudsakliga målsättning är att främja användandet av fjärrvärme och fjärrkyla främst i Europa men också på andra håll i världen. 

www.euroheat.org

DHC+

DHC+ Technology Platform fungerar under Euroheat & Power och är en europeisk expertgrupp för forskning och innovationsverksamhet inom fjärrenergi.

www.euroheat.org/dhc

ukDEA

UK District Energy Association strävar i sin verksamhet till att främja införande av fjärrvärme och fjärrkyla i Storbritannien, sprida god praxis och minska koldioxidutsläppen.

www.ukdea.org.uk

Cleantech Finland

Cleanteach Finland är ett nätverk för finskt kunnande inom cleantech och för innovationer som stöder hållbar utveckling.

www.cleantechfinland.com

Green Net Finland

Green Net Finland är ett utvecklingsnätverk för smart, koldioxidsnål stadsmiljö. Nätverket förenar företag, kommuner och andra offentliga aktörer samt forsknings- och utvecklingsorganisationer.

www.gnf.fi

 

Finnish Energy Club

Finnish Energy Club är en organisation för den finska energibranschen, vars målsättning är att främja export av finskt kunnande inom energi och cleantech.

www.svek.fi

Technology Industries of Finland

Technology Industries of Finland är en närings- och arbetsmarknadspolitisk lobbyorganisation som främjar konkurrenskraften och verksamhetsförhållandena för Finlands viktigaste exportsektor.

www.teknologiateollisuus.fi

Finsk Energiindustri

Finsk Energiindustri

Finsk Energiindustri är energibranschens närings- och arbetsmarknadspolitiska intresseförening. Finsk Energiindustri representerar företag som producerar, införskaffar, distribuerar och säljer el, fjärrvärme och fjärrkyla samt erbjuder tjänster som hänför sig till dessa.

www.energia.fi

FinDHC ry.

FinDHC ry gör fjärrvärmen mer känd samt främjar exporten av finländsk teknik och servicekunnande i anslutning till fjärrvärme.

www.findhc.fi

 

FIBS

FIBS hjälper företag till en, både från företagets och samhällets synvinkel sedd, mer lönsam och hållbar affärsverksamhet.

www.fibsry.fi

 

Diversity Charter Finland

FIBS's Diversity Charter Finland hjälper företag att utveckla ledning av mångfald både bland personalen och i kundförhållanden samt att dra nytta av människors olika bakgrunder, kunskap och egenskaper för att kunna bygga en allt innovativare, produktivare och ansvarsfullare arbetsgemenskap.

www.fibsry.fi

 Finpro

Finpro

Finpro hjälper finska företag att internationalisera sig, lockar mer utländska investeringar till Finland och ökar det internationella turistflödet till Finland. 

www.finpro.fi

Estonian Power and Heat Association

Estonian Power and Heat Association

Estonian Power and Heat Association är Estlands äldsta och största förbund för energi- och värmesektorn. Dess uppgift är att driva intressen som är gemensamma för företag verksamma inom samproduktion och distribution av energi- och värme.

www.epha.ee

SweHeat & Cooling

SweHeat & Cooling

Föreningen grundades 1993 och har som målsättning att främja exporten av svensk fjärrvärmekompetens.

www.sweheat.com

AGFW

AGFW

AGFW-föreningen stöder utveckling och expansion av kraftvärme, fjärrenergi och värmeförsörjning från förnybar energi på nationell och internationell nivå.

www.agfw.de

Finlands VVS-förbund

Finlands VVS-förbund

SuLVI ry är en samarbets- och utbildningsorganisation inom VVS-branschen med syfte att säkerställa utvecklingen av sina medlemmars yrkeskunskap och nätverksbildning och att ta ställning till branschens utveckling.

www.sulvi.fi