Certifierat miljöansvar

Vexve är ett ISO 14001-certifierat företag och miljöansvar är en av verksamhetens grundpelare. Vexve strävar efter att minska miljöpåverkan genom att använda materialen så effektivt som möjligt, återvinna råvaror, sortera avfallet från verksamheten och deponera det enligt gällande regler.

Vexve följer och upprätthåller miljöpolicyn i enlighet med miljösystemet ISO 14001. Företagets miljöprogram och målen med programmet gäller alla Vexves medarbetare. Som ett växande företag beläget mitt i Finlands sjölandskap är Vexve och dess medarbetare skyldiga att arbeta för en ren miljö och en effektiv användning av råvaror.