Vexve karriärberättelse

Kvalitetsexpert

“Jag kommer från början från Sastamala, så jag kände redan till Vexve. När Vexve sökte en kvalitetschef beslöt jag mig för att göra ett försök. Jag hade studerat materialteknik på Tampere University of Technology och hade gjort liknande arbete, men jag var ännu relativt oerfaren. Det var därför lite som ett hopp in i det okända, men från första början har jag kunnat utveckla mina egna färdigheter genom arbete.

Under mina sju år på Vexve har jag också innehaft positioner som kundservicechef och därefter exportdirektör för Kina. Jobbroteringen var en bra och lärorik erfarenhet. Jag har nu en bättre förståelse för de problem som våra distributörer och slutkunder ställs inför samt hur och var våra produkter används. Jag återvände till rollen som produkt- och kvalitetschef med ett bredare perspektiv och internationell erfarenhet.

Det bästa med Vexve är definitivt att människor ges genuina utvecklingsmöjligheter oavsett eftergymnasiala studier eller varierande uppgifter. Anställda värderas och tas om hand här.”

Anne Savolainen, produkt- och kvalitetsdirektör

Vexven plus:

+ Allt är möjligt attityd

+ Uppskattning av anställda

+ Bra utvecklingsmöjligheter