Vexve - en pålitlig partner

Vi erbjuder våra kunder smarta, säkra och hållbara ventillösningar. Företagets värden och mål omfattas av alla anställda, och kvaliteten på våra produkter bygger på utmärkta råvaror, personalens expertkunnande och över 50 års erfarenhet av fjärrvärme och fjärrkyla för industrin i över 30 länder. Miljöansvaret är en grundpelare för vår tillverkning och något vi är stolta över.

Vår affärsverksamhet är ISO 9001- och ISO 14001-certifierad. Som ansvarskännande företag bedriver vi vår verksamhet i enlighet med ISO 26000-standarden.

Certifierade moderna metoder och processer i tillverkningen

Vexve-ventilerna tillverkas i Finland i enlighet med EU-direktivet om tryckbärande anordningar (PED) och strikta kvalitetsstandarder. Vår moderna högautomatiserade tillverkning är certifierad enligt PED och ISO 3834-2.

Överlägsen produktkvalitet

Vexves vridspjällventiler är konstruerade för att tåla de belastningar som anges i EN 488:2015. Det Norske Veritas (DNV) har gjort en revision av Vexves vridspjällventiler, och beräkningarna av konstruktionsstabilitet (styrka) har godkänts av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). 

Vexve var det första företaget som beviljades certifiering enligt EN488:2015 för kulventiler.

Alla våra ventiler är även EAC-certifierade. Dessutom följer vi alla nödvändiga internationella krav och standarder, bland annat GOST.

Kompromisslös kvalitetssäkring

Alla ventiler som tillverkas av Vexve har certifierats enligt modul H i direktivet om tryckbärande anordningar (PED). PED-certifierade ventiler provas i olika medium, med olika tryck och vid olika temperaturer i enlighet med storlekskategorierna för ventiler. PED definierar även standarder för svetskvalitet och enhetliga standarder för kvalitetskontroll. Kul- och vridspjällventiler provas under tillverkningen i enlighet med EN 12266-1.

Kvalitetsplanen kan beställas: vexve.quality(a)vexve.com  

Vexve certifikat

Ryssland certifikat

Vitryssland certifikat

Ukraina certifikat

Försakran om överensstämmelse

PED

ISO 9001 & ISO 3834-2

ISO 14001

EN 488

P-Märkning Certifikat

LT Marking Licence

RINKI och FTI certifikat

German AGFW

Övriga certifikat