Fjärrvärmebolagen ger kommunerna livskraft

Förutom att erbjuda en driftsäker och miljövänlig uppvärmning är de lokala fjärrvärmebolagen i Finland viktiga i och med att de ger kommunerna livskraft. Vexve långvariga kund och partner Kokemäen Lämpö i Kumo har med sin verksamhet främjat cirkulär ekonomi i sin region, byggt upp innovativ produktionsteknologi samt lockat industri till regionen.

I Finland är fjärrvärme en väsentlig del av städernas och centralorternas miljövänliga energiinfrastruktur. Fjärrvärmens driftsäkerhet är 99,98 procent och med fjärrvärme värms redan 46 procent av hemmen i Finland (Elåret 2016, Finsk energiindustri). Fjärrvärmebolagen i Finland har betydelse inte enbart inom energiproduktion och energidistribution, utan de har också en betydande inverkan på regionernas livskraft.

Ett av dessa bolag är Kokemäen Lämpö, som redan nästa fyra decennier betjänat invånare och företag i sin region. Bolaget som är beläget i Västra Finland erbjuder vid sidan av fjärrvärmeproduktion tjänster för att producera, raffinera och lagra bränsle. Dessutom har Kokemäen Lämpö byggt upp innovativ produktionsteknologi för fjärrvärme, stött den regionala cirkulära ekonomin samt arbetat långsiktigt för att locka industri till regionen.

Heat and expertise close by. The majority of Kokemäen Lämpö’s biofuel comes from neighbouring areas. Kokemäen Lämpö production manager Heikki Veko (left) and managing director Jukka Järvenpää (right).

Fjärrvärmebolaget främjar cirkulär ekonomi

Kokemäen Lämpö producerar fjärrvärmeenergi för fastighetera och industrin i centralorten Kumo genom att i huvudsak nyttja inhemska och lokala bränslen, effektivt och miljövänligt. Hjärtat i fjärrvärmeanläggningen är en egen krossmaskin som kan krossa upp till hundra ton trämateria i timmen.

Allt förbränningsdugligt material kan föras gratis till anläggningen från närområdet. Om vårarna då trädgårdsarbetet tar vid kan invånarna i närheten föra upp till 50 laster trämateria om dagen till energiverkets gårdsplan. Kokemäen Lämpö hämtar också gratis i närområdet minst 30m3 laster med egen maskinpark. Således är en stor del av fjärrvärmebolagets bränsle spillträ återvunnet i närområdet.

Kokemäen Lämmön murskaininvestointi on maksanut itsensä takaisin moninkertaisesti. Kymmenen minuutin tuotannolla saadaan omakotitalon vuoden energiatarvetta vastaava määrä polttoainetta.

Innovativ produktionsteknologi

Kokemäen Lämpö har totalt 30 kilometer eget fjärrvärmenät. Bolagets energiproduktion sköts med fyra biobränslepannor, vars totala effekt är 25 MW. Tre biobränslepannor finns i huvudverket och den fjärde i potatismjölsfabriken. Bolaget förfogar också över en biobränsleterminal i huvudverket, där trä i olika former tas mot. Trämaterialet krossas, flisas och sedan torkas det för lagring eller för omedelbar bränning.

Ett processchema över strippning och tillvaratagande av rökgas i Kokemäen Lämpös huvudvärmecentral.

Huvudvärmecentralens specialitet är en tvåfasig rökgasstripp, vars sista fas nyttjas i anläggningens egna bränsleproduktion. Således fås rökgasens temperatur  ner till cirka 40 grader och på vintern närmare 20 grader då vätskan som återvänder från glykolen tidvis till och med har minustemperatur.

Glykolvätskan i andra fasen cirkulerar på sekundärsidan i cellerna i desickantens blåsare. Så kan man genast desickantera bränslet som kommer från krossmaskinen till optimifuktighet (≤25 %), varvid bränslet kan förvaras en längre tid trots variationer i väderleken. Tack vare detta behöver man inte heller transportera överflödig vikt med bränslet i produktionens senare skeden och bränslet är genast klart att brännas. Då brinner den dessutom direkt med en stor verkningsgrad.

I pannorna för fast bränsle anknyter 70 procent av störningarna till vått och fruset bränsle. Tack vare den tvåfasiga rökgasdesickanten har Kokemäen Lämpö knappt haft några driftstörningar alls i anslutning till bränsle i dess transportlinjer.

Fjärrvärmebolag i företagslivets tjänst

Kokemäen Lämpös fjärde biobränslepanna är belägen nära Finnamyls potatismjölsfabrik. Företaget tillverkar, packar och säljer potatisstärkelse såväl för livsmedels- som pappersindustri. Finnamyl Oy etablerades 1999, men fabriken har verkat i Kokemäki sedan år 1942.

Samarbetet med Kokemäen Lämpö har varit i en central roll då Finnamyls verksamhet utvecklats och expanderats. År 2014 byggdes i anslutning potatisfabriken ett flerfunktionsverk, som producerar fjärr- och lågtemperaturvärme, hett vatten, het olja och ånga.

Fjärrvärme80–115 °C
Lågtemperaturvärme25–50 °C
Hett vatten110–125 °C
Het olja240–300 °C
Ånga180 °C

Tanken om en cirkulär ekonomi syns också i den nya bränsleanläggningen, eftersom anläggningens panna (liksom också en av pannorna i huvudverket) har köpts begagnad. I fråga om förnyade av pannorna konsulterar vid behov KPA Unicon. Emellertid är en del ventilerna i anläggningen fortfarande de ursprungliga ventilerna från Vexven. Rätt använda kvalitativa produkter betjänar värmeverk under värmeverkets hela livscykel och längre än så.

Produktionschef Heikki Veko hos Kokemäen Lämpö och Vexves produktchef Pertti Kulma granskar Vexves linjereglerings- och bollventiler i potatisfabriken, och en del av dessa är uppskattningsvis 30 år gamla.

Av den fjärrvärme som flerfunktionsanläggningen producerar styrs en del till Kokemäen Lämpös fjärrvärmenät, men största del av den energi som anläggningen producerar används för Finnamyls produktion. Att garantera ångenergi var särskilt viktigt med avseende på Finnamyls produktion. Planerings- och konsultbyrån AX-Prosessit hjälpte särskilt med att planera produktionen av ånga och het olja. Ånga skapas i anläggningen i en ledningsände av het olja och produceras med hjälp av Vahterus ångutvecklare och en panna för fast bränsle. Reservkraftsenheter (KW-Set) finns det undantagsvis två av i anläggningen, varav den andra enbart för Finnamyls processer.

Utvecklingen av potatismjölsfabrikens biobränsleanläggning fortsätter. Både till huvudkraftverket och potatismjölsfabrikens anläggningar planeras ändringar i rökgasstrippningen, för att också den sista energin ska kunna tas tillvara från rökgasen. Dessa ändringar kommer också genomföras med respekt för tanken om cirkulär ekonomi.

 

Mer information

Product Manager, HVAC/R products

Pertti Kulma
+358 50 338 6930
m;.co;xve;/ve;lma;.ku;tti;per

Produktchef

Heikki Veko
+358 40 750 7840
i;o.f;amp;enl;ema;kok;ko/;.ve;kki;hei

Tillbaka till Nyhetsrummet