Ibruktagningssyn: Lusail Development Project

Under de senaste fyra åren har Vexve tillsammans med sin partner Perma Pipe Middle East levererat ett stort antal förisolerade kul- och klaffventiler samt Hydrox™ hydrauliska manöverdon till Lusail Citys fjärrkylanätverk. Lusail hör till Mellanösterns första större fjärrkylaprojekt där europeiska produktstandarder har utnyttjats när det gäller förisolerade rör och ventiler.

I september 2016 besökte Vexves experter Lusails byggplats för att göra en ibruktagningssyn av ventilerna som försetts med Hydrox™ manöverdon. Ibruktagningssynen är en del av den kompletta projektleverans som Vexve erbjuder. Vexves fältingenjör Akulauri Laine (t.v.) och Timo Syväjärvi (t.h). Vexves försäljningsregionchef i Mellanöstern Petri Tuominen var även med på resan.

Vexves ventiler och manöverdon är en utmärkt lösning för Lusail eftersom klimatförhållandena på området kräver långvarig driftsäkerhet. Vexves ventiler och manöverdon har planerats för användning i krävande förhållanden och för att hålla under nätverkets hela livslängd.

De ventiler och manöverdon som Vexve har levererat har monterats under jorden i Lusail. Vexves hydrauliska manövrering ger projektets slutkund mervärde eftersom den lösningen gör det möjligt att manövrera ventilerna ovanför markytan utan att någon behöver gå ner i ventilkamrarna.

Under slutsynen för ibruktagande konstaterades att ventilerna var korrekt installerade och alla hydrauliska manöverdon fungerade som planerat. Syneprotokollet överlämnades till slutanvändaren Marafeq Qatar.

Vexves experter till din tjänst!

Lusail City

Lusail City hör till världens största byggprojekt. Staden byggs upp ur så gott som tomma intet vid Qatars kust norr om huvudstaden Doha. Lusail City är även en viktig del av Qatar National Vision 2030 med målsättningen att främja den statliga ekonomins hållbara utveckling samt medborgarnas levnadsstandard. Totalt 200 000 personer kommer i framtiden att bo i Lusail som färdigbyggd omfattar ett område på 38 km². Staden består av 19 stadsdelar med allt från bostadsområden, shoppinggator och rekreationsområden till skolor, hälsocentraler och två hamnar. Lusail är även huvudscenen för FIFA World Cup i fotboll år 2022. Följ på webben hur projektet framskrider.

 

Mer information

Sales Director, Overseas and Digital Solutions

Petri Tuominen
+358 50 464 4599
com;ve.;vex;en/;min;tuo;ri.;pet

Tillbaka till Nyhetsrummet