Positivt mottagande för den nya laddningsenheten TERMOVAR

Vexves förbättrade laddningsenhet TERMOVAR släpptes våren 2017. Bland nyheterna finns stommen i mässing, högeffektiva ventilkopplingar, den högkvalitativaste pumpen på marknaden samt en robustare helhetsstruktur.

Laddningsenheten TERMOVAR ingår i Vexves omfattande sortiment av produkter för laddning. TERMOVAR används mellan värmepanna för fasta bränslen och ackumulatortank, ger förbättrad effektivitet hos ved- eller pelletspanna, reducerar sot och förlänger pannans livstid. Laddningsenhetens höga kvalitet och 20 års expertis ger 100% driftsgaranti över hela det specificerade effektområdet.

Det uppdaterade laddningspaketet TERMOVAR lanserades på ISH-mässan i Frankfurt 2017, där Vexve även ställde ut sitt stora utbud avstängningsventiler och injusteringsventiler samt värmestyrenheter. Utställningens huvudattraktion var dock den nya TERMOVAR.

“Det är ofta sant som man brukar säga, att det som inte funkar inte behöver fixas. De mest kritiska delarna i vår laddningsenhet TERMOVAR har därför inte ändrats. I den här uppgraderingen har vi enbart bytt ut de delar som verkligen ger bättre funktion. Många reservdelar fungerar därför fortfarande med den gamla versionen av TERMOVAR,” säger Pertti Kulma, produktchef på Vexve.

Den nya laddningsenheten TERMOVAR följer den moderna utvecklingen med en stomme i mässing istället för gjutjärn. TERMOVAR har dessutom fått aningen kompaktare yttre dimensioner, men har fortfarande samma breda flödeskanaler för lägre flödesmotstånd. Onödig värmeförlust begränsas med hjälp av ny, tät och kompakt EPS-isolering.

Den uppgraderade laddningsenheten har även marknadens bästa pump, den nya Grundfors UPM3, som finns i två olika effektstyrkor. Med den kraftigare pumpen kan TERMOVAR användas med värmepannor upp till 100kW, medan standardpumpen räcker för pannor upp till 65kW precis som förut.

Se TERMOVAR laddningsenhet - broschyr för mer information.

Mer information

Product Manager, HVAC/R products

Pertti Kulma
+358 50 338 6930
m;.co;xve;/ve;lma;.ku;tti;per

Sales Manager, Scandinavia, Switzerland and HVAC/R

Magnus Granehed
+46 70 624 98 08
m;.co;xve;/ve;hed;ane;.gr;nus;mag

Tillbaka till Nyhetsrummet