Vexves produkter till stöd för energimål och hållbar utveckling i svensk kommun

Växjö kommun i Sverige förverkligar ambitiösa energimål med stöd av Vexves ventiler och hydrauliska styrningslösningar. Växjö siktar på att vara helt fri från fossila bränslen fram till år 2030.

Småländska kommunen Växjö i Södra Sverige har drygt 65 000 invånare. Trots sin ringa storlek har kommunen en av Sveriges mest ambitiösa miljöprogram. Växjö siktar på att vara den grönaste staden i Europa och helt fri från fossila bränslen fram till år 2030.

Det kommunägda energibolaget Växjö Energi AB har aktivt arbetat mot det uppsatta målet. Bolaget svarar för produktion och distribution av såväl fjärrvärme som el för cirka 7 000 hushåll och företag i området. Energiverkets ansträngningar har lett till att användningen av fossila bränslen i kommunen minskat med 54 procent per invånare under de senaste 24 åren.

Driftsäkert fjärrvärmenätverk med lång

Merparten av den värme och el som kommunen behöver produceras redan idag lokalt och huvudsakligen med förnybara energikällor. Fjärrvärme hör till de centrala metoderna för att nå en fossilfri drift. Sommaren 2016 inleddes i Växjö centrum saneringsprojektet med att förnya fjärrvärmenätverkets ledningar DN 250, DN 400 och DN 500. På begäran av Växjö Energi valdes Vexves ventiler och hydrauliska styrdon till det projektet.

Vexves ventiltillverkning sker på den finländska landsbygden omgiven av ren naturmiljö och med respekt för miljövärden. Miljöansvar hör till produktionens viktigaste hörnstenar som hela personalen vid Vexve är mäkta stolt över. Vexve har certifierats enligt ISO 14001 och avsikten är att minska eventuella miljöbelastningar i alla produktionsskeden.

Vexves produkter som levererats till saneringsprojektet:

 

Växjö Energi har valt Vexves ventiler för att säkerställa en effektiv och störningsfri värmedistribution på stadens område. Material av hög kvalitet, underhållsfri konstruktion och lång användningstid ger driftsäkerhet under hela nätverkets livslängd även i krävande förhållanden.

Precis som ventilerna är Vexves hydrauliska styrdon Hydrox™ utvecklade för krävande nordiska förhållanden. Den kompakta konstruktionen där ställdon är sammanfogade med ventilerna gör att hydrauliska styrdon är lätta att installera. Dessutom är de trygga att använda eftersom underjordiska hydrauliska styrdon inte kräver el.

Behändig fjärrstyrning av ventilerna

I slutet av hösten levererades ännu två styrskåp HCU Remote™ för att effektivare styra ventilerna i det sanerade fjärrvärmenätverket. Vexves HCU Remote™ är en elektrohydraulisk styrenhet som gör det möjligt att via kundens styrsystem fjärrstyra ventiler som utrustats med hydrauliska ställdon. Vid sidan av den lokala styrningen har Växjö för avsikt att framöver även styra stadens energiinfrastruktur från energibolagets kontrollrum.

Vexves Hydrox-expert Akulauri Laine och försäljningschef Vesa Ylitalo var på plats när styrskåpen togs i bruk i januari 2017. Styrdonen kopplades med hydraulikledningar till styrskåpen på plats och ställe, och ovanpå styrdonen installerades positionsindikatorer som kopplades till styrskåpen med signalkablar. Slutligen testades hela systemet. Hela styrsystemets installation var en enkel operation som genomfördes under en arbetsdag. 

Mer information

Sales Manager, Scandinavia

Vesa Ylitalo
+358 40 506 6750
m;.co;xve;/ve;alo;lit;a.y;ves

Tillbaka till Nyhetsrummet