Konstmuseum Amos Rex, som förnyar arkitekturen på Glaspalatsets torg, värms och kyls genom inhemskt energikunnande

Amos Rex, som öppnas i augusti 2018 intill Glaspalatset, förnyar det visuella intrycket i Helsingfors kärncentrum och placerar konsten mitt i människornas vardag. För effektiv värme och kylning i den innovativa byggnadshelheten svarar Gebwells fjärrvärme- och kylcentraler, som använder Vexves ventiler.

Amos Andersons konstmuseum var Finlands största privata konstmuseum i 50 år. I september 2013 föreslog Föreningen Konstsamfundet, som upprätthåller museet, för Helsingfors stad att ett nytt konstmuseum byggs i anslutning till Glaspalatset. Byggnadsarbetet på museet, som fått namnet Amos Rex, inleddes i januari 2016. Museet får nya moderna utställningslokaler under Glaspalatsets torg och Bio Rex lokaler ansluts till det nya konstmuseet. Samtidigt renoveras Glaspalatset och återfår sin forna glans.

För museets arkitektur står arkitektbyrå JKMM Arkkitehdit. Huvudsaklig byggare är Haahtela-rakennuttaminen Oy, entreprenör är Star Expert Oy och VVS-planeringen har gjorts av Ramboll Talotekniikka Oy. Amos Rex öppnar sina dörrar i augusti 2018.

 

Inhemsk och miljövänlig värme- och kyllösning

Utställningslokalen på 2 000 kvadratmeter som byggs under Glaspalatsets torg värms och kyls med fjärrenergi. Gebwells fjärrvärmecentraler svarar för en effektiv överföring av energin från nätverket till fastigheten. Gebwell Oy är ett inhemskt företag specialiserat på miljövänliga värme- och kyllösningar.

Fjärrvärmecentralerna i Amos Rex, som togs i drift i början av 2018, representerar den mest avancerade tekniken i branschen. Fjärrvärmecentralen har en samlad kapacitet på 1 040 kW, fördelat på 200 kW till tappvatten, 800 kW till ventilation och 40 kW till golvvärme. Fjärrkylcentralen har öppningsbara plattvärmeväxlare och en samlad kapacitet på 800 kW. Kyleffekten distribueras till tre olika kretsar (600, 170 och 30 kW) och kylcentralens rörsystem är helt i rostfritt stål. Genom att båda värmedistributionscentralerna använder inhemska Kolmeks-pumpar, höjs graden av inhemskt ursprung ytterligare.

”I de lösningar vi erbjuder vill vi använda ledande produkter i branschen och kvalitetsvarumärken”, berättar Gebwells inköpschef Mikko Ahlfors.

Gebwell Oy har redan använt Vexves Naval-ventiler sedan 2007, dvs. det år när företagets verksamhet breddades till tillverkning av värmedistributionscentraler. Vid valet av leverantörer betonar Gebwell utöver produkternas tekniska kvalitet även leverantörens goda leveranskapacitet, snabba leveranstider och gott samarbete med försäljningen. Vexve har till alla ovan nämnda delar visat sig vara en bra partner för Gebwell.

”Vi vill vara mer än endast en komponentleverantör för våra kunder, samarbetspartnern beskriver kanske bäst denna strävan”, säger Vexves produktchef Pertti Kulma.

Vexves Naval-ventiler som används i G-Power® fjärrvärmecentraler:

Mer information

Product Manager, HVAC/R products

Pertti Kulma
+358 50 338 6930
m;.co;xve;/ve;lma;.ku;tti;per

Försäljningsdirektör

Petrus Monni
+358 400 897 484
fi;ll.;bwe;/ge;nni;.mo;rus;pet

Tillbaka till Nyhetsrummet