Kunderna är beroende av Vexves kvalitet och leveransförmåga

Vexve har åtnjutit sina kunder och partners förtroende under nästan 60 års verksamhet. Vexve är känt för högkvalitativa och snabba leveranser tillsammans med förstklassig kundservice och teknisk expertis. Bolagets försörjningskedja har optimerats till högsta nivå och övervakas noggrant av indikatorer relaterade till kundnöjdhet och produktion. Resultatet av den senaste kundnöjdhetsundersökningen var utmärkt.

Vexves goda rykte bygger på sömlöst samarbete och gemensamma mål för upphandling, produktion, logistik och kundservice, där prestanda mäts exakt. Vexve optimerar och utvärderar effektiviteten i sina försörjningskedjor genom åtgärder i tillförlitligheten av utbud, leverans och kundnöjdhet.

Under hösten 2017 omfattade undersökningen Kundrelationskonsultation kundnöjdhet 500 respondenter i mer än 35 länder, inom områden som sträcker sig från upphandling till ledande befattningshavare. Undersökningen mätte allmän tillfredsställelse med Vexve och dess aktiviteter. Resultatet var utmärkt och Vexves prestanda låg på högsta nivå inom alla mätområden.

"Det är fint att jobba med Vexve, ett företag som tar kundnöjdhet på största allvar, och resultaten från den första omgången av kundundersökningen The Referral Rating är mycket positiva. Svarsfrekvensen på 63 procent ligger väl över vår norm och tyder på ett stort kundengagemang. Vexve uppnådde också en hög Advocate-rating på 8,34, som åter är långt över vår norm på 7,56. Den övergripande feedback-balansen var starkt positiv med produktkvalitet som en viktig styrka, och resultaten tyder på att Vexve har ett väletablerat marknadsrykte. Vexves användning av kundfeedback programmet The Referral Rating tyder på deras engagemang för att lyssna på sin kundbas och använda denna feedback för att driva egna program för kontinuerlig förbättring, säger Andrew Denison, partner i Customer Relationship Consultancy.

I synnerhet berömdes Vexve för kvaliteten på sina produkter, sin leveransförmåga, lyhördhet, kundservice och tekniska kompetens.              

Nedan kan du läsa mer om hur Vexve byggt upp en försörjningskedja i världsklass och läsa kommentarer från kundnöjdhetsundersökningen!

Garanterad Vexve kvalitet

"Jag utvärderar endast produktkvaliteten och där jag är helt nöjd. För vårt folk vid frontlinjen är produktkvaliteten det viktigaste, och här finns det ingen jämförelse med konkurrenterna. Fortsätt bara så! "

Vexves produktkvalitet bygger på högkvalitativa komponenter, våra medarbetares kompetens och mer än 50 års erfarenhet av fjärrvärme och --kyla i mer än 30 länder. Alla Vexve-produkter tillverkas i enlighet med högsta kvalitetsstandarder i våra Sastamala och Laitila-anläggningar i Finland. Modern, högautomatiserad och certifierad produktion (PED, ISO 3834-2, EN 12266-1, EHP003) garanterar att de produkter som levereras till våra kunder är av högsta kvalitet och har lång livslängd.

Optimerad försörjningskedja

"Bra information om produkter, priser och leveranstider. De håller sina löften när det gäller leverans. "

Våra produktionskontroller optimeras enligt kundernas behov, vilket gör att vi snabbt och effektivt kan leverera de vanligaste ventilerna direkt från vårt lager (cirka 300 artiklar).

Vi mäter produkttillgängligheten till kund varje månad och ser till att vår service är fortsatt hög. 

Professionell kundservice

"Kundtjänsten håller hög nivå och ger en känsla av 100 % engagemang för att lösa uppkomna problem. Detta innebär ett mycket bekvämt partnerskap."

Vexves kund står alltid i fokus. Vårt tio personer starka kundserviceteam, tillsammans med teknik- och försäljningsavdelningen, tar hand om Vexves kunder på mer än 10 olika språk. Du kommer att få ett svar på alla problem så fort som möjligt, med 95 % av frågorna besvarade senast nästa arbetsdag.

 

Tillbaka till Nyhetsrummet