Vexves produkter garanterar att ventilerna fungerar driftsäkert i underjordiska fjärrvärmenätverk

A2A Group valde Vexves ventiler och lösningar för hydraulisk styrning i det nya ringnätet i stadsdelen San Siro i Milano. Produkterna som Vexves återförsäljare Sfera Energy Solutions levererat kommer att säkerställa ventilernas driftsäkerhet i det underjordiska fjärrvärmenätverket.

Fjärrvärmesystemet i Italiens näst största stad Milano har utvecklats ända sedan 90-talet. I dag står fjärrvärme redan för uppvärmningen av över 3 000 byggnader, inklusive många av stadens historiska sevärdheter. Totalt värms över 200 000 bostäder i Milanos metropolområde upp med fjärrvärme. A2A Group, som ansvarar för fjärrvärmenätverket, har de senaste åren fokuserat på utveckling av nätverket och på att binda samman olika stadsregioners befintliga nätverk.

Två sådana nätverk förenades med hjälp av det nya ringnätet i stadsdelen San Siro. Det nya ringnätet, som förenar de underjordiska nätverken DN 400 och DN 500, passerar berömda Stadio Giuseppe Meazza. Stadion, som vanligtvis kallas San Siro, är en av de största i Europa.

“Här ligger ventilerna djupt under marken, varför A2A Group hellre ville använda styrdon än manuella växlar. Av säkerhetsskäl var inte heller ett elektriskt styrdon en lämplig lösning i detta projekt”, berättar försäljningschef Alberto Riva vid Sfera Energy Solutions. Sfera Energy Solutions har varit Vexves återförsäljare och samarbetspartner i Italien redan i nästan tio år.

För projektet valdes till slut Vexves förisolerade DN 400-vridspjällsventiler och DN 500-stålkulventiler samt hydrauliska styrdon från Hydrox och HCU-styrenheter. I samband med den första leveransen höll även Vexve och Sfera en gemensam utbildning för A2A Group.

Bild: Uppe till vänster Vexves ventiler utrustade med Hydrox hydrauliska styrdon före monteringen. Sfera Energy Solutions och Vexves fältteam erbjöd tekniskt stöd i samband med monteringen.

De förisolerade ventilerna monterades på två meters djup utan separat kammare runt ventilelementen. För eventuell service på Hydrox-styrdonen byggdes dock en servicekammare runt dem.

De hydrauliska styrdonens styrenheter monterades en meter under gatunivån i en separat kammare, där det finns tillräckligt med utrymme också för en mekaniker. Det för projektet valda styrskåpet HCU Remote kan styras manuellt men också anslutas till en fjärrstyrningscentral, varifrån ventilerna kan styras tillsammans med befintliga elektriska styrdon.

Huvudarbetet i San Siros ringnät slutfördes framgångsrikt i slutet av 2017. Vexves lösningar för hydraulisk styrning kommer att betjäna det nya ringnätet länge och garantera ventilernas driftsäkra funktion.

Bild: Till vänster ett Hydrox-styrdon monterat inne i en servicekammare. Till höger, HCU-styrenheternas betongkammare. 

Mer information

Sales Director, Overseas and Digital Solutions

Petri Tuominen
+358 50 464 4599
com;ve.;vex;en/;min;tuo;ri.;pet

Tillbaka till Nyhetsrummet