Balanserade värme- och kylsystem sparar pengar

2018 byggdes aktivitetshuset i Syvälahti – ett modernt byggnadskomplex som tillhandahåller många tjänster för invånarna i Hirvensalo i Åbo i Finland. Vexve Oys injusteringsventiler valdes till projektet. De håller inomhustemperaturen konstant och håller lika länge som byggnadens värme- och kylsystem.

Injusteringsventiler är viktiga vid balansering av slutna nätverk, exempelvis i värme- och kylsystem för byggnader. Injusteringsventilerna förbättrar byggnadens energieffektivitet och ser till att inomhustemperaturen är jämn överallt.

Vexve och Naval har en omfattande portfölj med injusteringsventiler med svetsade och flänsade anslutningar upp till storlek DN 250 i rostfritt stål och upp till DN 300 i stål. I vår expanderade produktfamiljen med injusteringsventiler med integrerade pressanslutningar.

Högklassiga produkter för långvariga resultat

Aktivitetshuset i Syvälahti i Hirvensalo i finska Åbo blev färdigt sommaren 2018 och uppfördes som ett alliansprojekt mellan Åbo stad, NCC, Caverion och Verstas Architects. Det 11 370 m² stora komplexet tillhandahåller invånarna tjänster i moderna lokaler som inrymmer bland annat en grund- och gymnasieskola, en förskola, bibliotek, ungdomstjänster, barn- och mödravårdscentral och skolhälsotjänster.

Alliansen som bildades för projektet i Syvälahti har lämnat en gemensam byggnadsgaranti som gäller i fem år. Därför var kvaliteten på produkterna som valdes till projektet av yttersta vikt. Därför valdes injusteringsventiler från Vexve och Naval till värme- och kylsystemet i aktivitetshuset.

”Ventilerna från Vexve och Naval har aldrig orsakat bekymmer. Vi fick tillförlitliga och högklassiga ventiler till projektet för ett rimligt pris”, säger Jyrki Kivinen, projektledare på Caverion som ansvarade för att installera värme- och vattensystemen i aktivitetshuset.

Hög tillgänglighet och produkter tillverkade i Finland var skälen till att Vexves produkter valdes ut. Förutom fabrikerna i Finland finns Vexves och Navals produkter tillgängliga hos många finska byggvaruförsäljare. Aktuell produktinformation och experttjänster finns också på både finska och andra språk.

Nycklarna till energieffektivare värme- och kylsystem

Aktivitetshuset i Syvälahti värms av bergvärme som kompletteras med fjärrvärme. Bergvärme används även för kylning med hjälp av värmepumpar. Det välplanerade värme- och kylsystemet med Vexves injusteringsventiler är avgörande för att se till att värme och kyla fördelas jämnt i den komplexa byggnaden med radiatorvärme, golvvärme och takpaneler. Injusteringsventilerna minskar också ljudet som skapas med radiatorventiler.

”Tack vare bra produkter och goda expertkunskaper blev injusteringen i byggnaden rätt direkt”, säger Kivinen.

Med hjälp av högklassiga material och underhållsfrihet kommer Vexves injusteringsventiler att fungera effektivt och tillförlitligt åt Åbo stad så länge värme- och vattennätverket i Syvälahtis aktivitetshus är igång.

Vexve Oy-produkter som används i projektet:

Det blir allt vanligare att projekt sker i alliansmodeller

Syvälahtis aktivitetshus genomfördes som ett alliansprojekt mellan Åbo stad, NCC, Caverion och Verstas Architects. Det var ett av Åbos första alliansprojekt.

”Alliansmodellen blir allt vanligare vid samarbeten och utvecklas hela tiden”, säger Jyrki Kivinen, ansvarig projektledare för rörburna värme- och vattensystem hos Caverion.

I ett alliansprojekt bildar de viktigaste beslutsfattarna i projektet en samarbetsorganisation som ansvarar för projektets mål och risker. Målet är bästa möjliga kvalitet och finansiella resultat för alla parter.

”Ett gott samarbete minskar kostnader och fördröjningar. Kvaliteten blir också högre om målet är att hitta lösningar som är bättre ur ett helhetsperspektiv”, säger Kivinen om alliansmodellens fördelar. ”Vi har inga problem – bara lösningar”, sammanfattar han.

Sales Manager, Finland

Petteri Koskinen
+358 50 463 7333
om;e.c;exv;n/v;ine;osk;i.k;ter;pet

Tillbaka till Nyhetsrummet