Pålitliga distributörer stöder Vexves internationella tillväxt

Nära samarbete med pålitliga distributörer spelar en central roll i verksamheten för ett företag med internationell tillväxt. Sfera Energy Solutions Srl är en av Vexves många distributörer, och samarbetet har pågått redan i mer än 10 år. Ända sedan början har det långvariga samarbetet baserat sig på direkt och öppen kommunikation.

Vexve är en ventilleverantör inom fjärrvärme som har som vision att vara en engagerad och ansvarsfull teknikpartner för sina kunder. Tillsammans med sina pålitliga distributörer betjänar Vexve sina kunder genom projektets hela livscykel, från design till distribution.

Tack vare företagets omfattande distributörsnät är Vexve-varumärkena kända runtom i världen. För tillfället omfattar Vexves försäljnings- och distributörsnät över 30 länder. Distributörerna ger Vexve värdefull information om de olika marknaderna.

"Genom att kombinera Vexves omfattande produktsortiment med distributörens kunskap om den lokala marknadssituationen kan vi tillsammans identifiera de lösningar som gynnar våra kunder mest. Responsen vi får från distributören är mycket viktig då vi designar nya lösningar för kunderna", berättar regional försäljningschef Maja Grafe.

Gemensamma mål styr samarbetet

En av Vexves distributörer är Sfera Energy Solutions Srl, ett företag som verkar inom fjärrvärme. Företaget har varit Vexves pålitliga distributörspartner i Italien i redan tio år, och ifjol belönades Sfera med Vexve-priset för Årets distributör 2018.

I den ständigt föränderliga fjärrvärmemarknaden finns det ofta brist om dialog mellan kunderna och de tekniska tillverkarna. Därför är det viktigt att samarbetet mellan tillverkaren och distributören är sömlöst. I Italien har Sfera lyckats identifiera och engagera italienska nyckelkunder, och Vexve har för sin del gjort ett intryck med sina lösningar för framtiden.

"Det är vårt gemensamma mål att erbjuda våra kunder innovativa lösningar för fjärrvärmenät. Vexves produkter är av hög kvalitet och vi är därför stolta över att representera Vexves varumärken på den italienska marknaden. Vårt samarbete har utvecklats kontinuerligt genom åren och möjliggjort förverkligandet av enorma projekt i Italien", säger Francesco Beretta, VD för Sfera Energy Solutions.

Nära kommunikation med en distributör är en grundsten för samarbetet. Vexve och Sfera är i nästan daglig kontakt.

"Alltid om vi behöver det får vi snabba svar och reaktivt stöd från Vexves försäljnings- och kundservice. Ärlig och direkt dialog är en viktig del av samarbetet. Båda parterna är flexibla så att vi kan uppnå våra gemensamma mål", menar Francesco. 

Ansvar genom hela försäljningskedjan

Ansvar styr all Vexves företagsverksamhet och binder även företagets auktoriserade distributörer. Då distributörerna skriver under det officiella distributörsavtalet förbinder de sig som en del av avtalet att följa Vexves etiska riktlinjer (Code of Conduct).

"Våra distributörer representerar oss på sina marknader och därför är det viktigt att vi har samma värden och verksamhetsmetoder", förklarar Maja Grafe, regional försäljningschef.

Ansvar och värden är viktiga också för Sferas vardagliga verksamhet.

"Det bästa med att arbeta med Vexve är personalen som har samma värden som vi. Vi värdesätter och respekterar våra kunder och vår miljö", säger Francesco.

Sfera Energy Solutions Srl

Grundat: 2009

Industri: fjärrvärme och förnybar energi

Det mest minnesvärda projektet med Vexve hittills: A2A Group, Milan Italien

Vexve-pris: Årets distributör 2018

I bilden: Alberto Riva, Danya Disca & Francesco Beretta

För mer information:

Regional Sales Director, Continental Europe (Western & Eastern Europe)

Maja Grafe
+358 50 440 9899
om;e.c;exv;e/v;raf;a.g;maj

Tillbaka till Nyhetsrummet