Vexves ventiler med integrerade pressanslutningar medför besparingar under värmesystemens hela livscykel

De första Vexve X-ventilerna har installerats i värmesystemet på Kärppäläs center för lantgårdsturism och hästsport i Sastamala. Detta multifunktionella center öppnar sommaren 2019 och erbjuder logi, festvåning och konferensservice samt en rad olika evenemang.

Byggnaderna på Kärppäläs center för lantgårdsturism och hästsport kommer att värmas med ett modernt geotermiskt energisystem med stöd av solenergi. Vexves X-serie av DN 20–32 avstängnings- och injusteringsventiler med integrerade pressanslutningar används i ridhusets och ekonomibyggnadens värmesystem.

Snabbare installation med integrerade pressanslutningar

Platsens värmesystem är konstruerat av Suunnittelu Räsänen och ventilerna har installerats av LVI-Tapioharju Oy. LVI-Tapioharju, vars personal nu utgör den tredje generationen av experter, har över 60 års erfarenhet av renoverings- och entreprenadarbeten för vvs-system. Deras första erfarenheter av ventilernas integrerade pressanslutning var positiva.

”De integrerade pressanslutningarna sparar både arbetstid och pengar eftersom vi inte behöver lägga tid på separata delar när allt finns i ett paket. Det tar bara några minuter att installera en ventil”, säger VVS-montören Ossi Tapioharju.

Tidigare har man använt gängade ventiler med separata pressanslutningar på liknande platser.

”Det tar omkring 10 minuter att installera en sådan ventil. Ett värmesystem kan ha 20–30 ventiler, så det är lätt att räkna ut hur mycket tid man kan spara med integrerade pressanslutningar”, tillägger Tapioharju.

Energieffektivare värme- och kylsystem

Avstängningsventilerna och injusteringsventilerna i det nya Vexve X-sortimentet har handtag respektive injusteringsratt tillverkade av kompositmaterial. Axelstrukturen har också konstruerats om för att effektivt förebygga att köldbryggor uppstår utanför isoleringen.

”Komposithandtaget och den nya axelstrukturen är särskilt fördelaktiga på platser med geotermisk värme och fjärrkyla. Plasten är vattentät och ventilen är också lätt att isolera”, säger Tapioharju.

Vid behov kan handtag och injusteringsratt enkelt lossas genom att dra dem rakt uppåt. Handtaget kan tas loss i både öppet och stängt läge.

VVS-montörerna Ossi Tapioharju och Pyry Saarikko ser fördelarna med QR-koderna, placerade på Vexve X-ventilernas handtag och injusteringsrattar, i större städer och på renoveringsbyggen. Med QR-koden har man snabb och enkel tillgång till information såsom tryckförlustdiagram för injusteringsventiler.

 

Produkter som installerats på platsen:

Ytterligare information

Product Manager, HVAC/R products

Pertti Kulma
+358 50 338 6930
m;.co;xve;/ve;lma;.ku;tti;per

Tillbaka till Nyhetsrummet