Vexves produkter och expertis är ett tillförlitligt val som omfattande lösning för underjordsinstallation

Vexve är en globalt ledande leverantör av ventillösningar för värme- och kylbehov i städer och industrier. Förutom traditionella ventillösningar innehåller Vexves produktprogram även olika underjordslösningar för fjärrvärme, varav plastkammaren är en. Sommaren 2019 installerades plastkammare från Vexve i Sverige som en del av energiföretaget E.ONs moderna och effektiva fjärrvärmenät.

Vexve erbjuder ett omfattande program av lösningar för krävande underjordsinstallationer i nät för fjärrvärme och fjärrkyla. Förutom ventiler innehåller Vexves produktprogram olika drift- och övervakningssystem och plastkammare. Genom att erbjuda en rad olika produkter och tjänster kan Vexve erbjuda omfattande lösningar för de allra mest krävande kundbehov.

Enkel och snabb lösning för ventilinstallation

Vexves plastkammare gör att det går snabbare att bygga nätet och underlättar driften och underhållet efter att ventilerna installerats. Kamrarna är konstruerade för att användas med manuella och hydrauliska ventildriftsystem. Tack vare den våffelmönstrade polyetenstommen är kammaren lätt att hantera och kan anpassas till önskat djup på plats. Detta gör installationen mycket enklare och snabbare än med en betongkammare. Att bygga en traditionell betongkammare är ett tungt och tidskrävande arbete. I stadsmiljö påverkas ofta också trafiken negativt av det. Att använda en plastkammare sparar både tid och kostnader.

Vexves plastkammare kan snabbt och enkelt justeras till önskad längd på plats genom att skära till den våffelmönstrade polyetenstommen. Dessutom är kamrarna utrustade med en flexibel teleskopisk mekanism som dämpar vibrationerna i rörledningen från trafiken och gör lösningen hållbar. Eftersom kammaren inte har någon botten ligger den på plats utan separat förankring.

När plastkammaren väl är på plats kan området kring den fyllas igen direkt, vilket snabbar på installationsarbetet ytterligare. Tack vare den låga vikten kan kammaren placeras ovanpå rörsystemet och det gör den också lätt att lyfta. Vid behov kan kammaren enkelt tas bort och bytas ut. Beroende på ventilernas storlek och avståndet mellan flödesledningar och returledningar kan driften för en eller två ventilelement placeras i plastkammaren.

Plastkammare som en del det svenska fjärrvärmenätet i Malmö

E.ON Sverige AB är ett av Sveriges största energiföretag. Sommaren 2019 levererade Vexve DN 700-vridspjällventiler utrustade med Vexves hydrauliska Hydrox-ställdon till energiföretagets fjärrvärmenät i Malmö. Vexves produkter valdes ut som en del av projektet då produkternas kvalitet och den långa erfarenheten inom fjärrvärmesektorn övertygade alla inblandade parter i projektet.

Som tillägg till traditionella ventillösningar såg E.ON även fördelarna med Vexves färdiga lösning och valde också två plastkammare till projektet. Kamrarna garanterade en enkel och snabb installation och en smidig drift för de två ventilerna efter installationen. Ventiler och kammare installerades som en del av nätet under juli 2019.

För mer information:

Sales Manager, Scandinavia, Switzerland and HVAC/R

Magnus Granehed
+46 70 624 98 08
m;.co;xve;/ve;hed;ane;.gr;nus;mag

Tillbaka till Nyhetsrummet