Vexves smarta system för detektering av läckor hjälper Fortum att övervaka nätverk för fjärrvärme

I överföringsledningen från Fortum Power och Heat Oy:s nya biovärmeanläggningen i Kivenlahti finns det installerade larmtrådar i isoleringen som är kopplade till Vexves iSENSE Pulse-system för detektering av läckor. Med hjälp av systemet aktiveras detektering av läckor i realtid samtidigt som man drar fördel av precis lokalisering tack vare pulsmätningsteknik. Genom att Fortum tagit hjälp av iSENSE Pulse har man redan lyckats upptäcka läckor under nätverkets garantiperiod och haft möjlighet att utföra reparationer långt i förväg innan några stora skador inträffat.

iSENSE Pulse är en del av Vexves nya iSENSE-produktfamilj. Tack vare mätuppgifterna i realtid från iSENSE-produkter får man hjälp med att förbättra nätverkets effektivitet, skapa verktyg för tillsåndsövervakning samt upptäcka läckor snabbare. Produktfamiljen lanserades 2019 och man har redan lyckats göra besparingar under det första året och dessutom kunnat öka tillförlitligheten i fråga om leveranser av finsk fjärrvärme.

Yttre fuktighet utgör det största hotet mot nya ledningar för fjärrvärme

Den största enskilda riskfaktorn för moderna och styva ledningar med skum för fjärrvärme är den yttre fuktigheten som tränger in i isoleringsrör som är svår att upptäcka. På kort tid kan fuktighet orsaka korrosion av rör och till slut en läcka. Det enda man kan göra för att upptäcka ansamlad yttre fuktighet är att använda sig av larmledningar som placeras inuti isoleringen och installera ett larmsystem som är förbundet med dem.

”I allmänhet är man av den uppfattningen att det inte behövs något system för detektering av läckor för nya nätverk, eftersom läckor i regel uppkommer i gamla ledningar. Men de största besparingarna gör man när man kan förhindra läckor,” menar Vexves sälj- och marknadschef, Maria Kalli.

Inom modern läckdetektering använder man sig av automatisk övervakning

Vexves iSENSE Pulse-system baseras på precis online-övervakning av fjärrvärmeledningar. Med hjälp av en trådlös och smart enhet som har installerats i ett fjärrvärmenätverk mäter man isoleringshöljets inre fuktighet samt eventuella läckor i rören. Läckdetektering baseras på tolkningen av pulsreflexer, medan man utgår från pulsens transporttid för lokalisering. När systemet blir varse en avvikelse skickas ett larm till användaren om att en läcka har upptäckts samtidigt som användaren får information om den exakta positionen för läckan.

Vexves lösningar som en del av Fortums betydelsefulla projekt med en överföringsledning

Den nya biovärmeanläggningen som stod färdig i Kivenlahti i år jämte en överföringsledning med vars hjälp man ansluter anläggningen till det befintliga nätverket har varit en av Fortum Espoos största investeringar under de senaste åren. Att genomföra projektet med överföringsledningen innefattade över 5 km fjärrvärmeledning i rörstorleken DN 500 under svåra förhållanden.

”Redan när vi höll på att planera för ledningen började vi, tillsammans med Fortum och Caverion, som ansvarar för användningen och underhållet av ledningen, formge systemet för detektering av läckor och var det skulle placeras i nätverket,” berättar Maria Kalli om projektet som inleddes för två år sedan. ”Förutom den automatiska detekteringsfunktionen installerades Vexves hydrauliska Hydrox-ställdon och en styrenhet i överföringsledningen, så att det går att fjärrstyra ventilerna på ett tillförlitligt sätt.”

Precis lokalisering av läckor med iSENSE Pulse

Sedan den tid då Vexves iSENSE-pulssystem installerades har man kunnat konstatera att det finns en avvikelse bland mätresultaten av fuktigheten i Espoos överföringsledning. Rörledningen har grävts upp enligt den avvikelse som systemet funnit och man har kunnat hitta läckan med 0,4 % precision i förhållande till den plats som systemet uppgett. Orsaken till läckan var en skada i isoleringens skyddande ytterhölje. Det hade redan ansamlats en stor andel korrosion vid läkaget och inom loppet av ett fåtal år skulle röret ha drabbats av avsevärda skador.

”Systemet fungerar hur bra som helst för övervakning av läckage under garantiperioden. Via systemet kan man upptäcka problem som redan uppstått i samband med installationen, vilket betyder att vi kan reparera skador genom ett gott samarbete med underleverantören redan under rörledningens garantiperiod,” menar Kati Kupila, nätverkschef på Fortum.

Digitalisering som en del i utvecklingen av fjärrvärmesektorn

Ett tecken på fjärrvärmeföretagens förändrade driftsmiljö är till exempel den tilltagande digitaliseringen. Med hjälp av de tjänster och produkter som digitaliseringen medför kan fjärrvärmeföretag öka effektiviteten och automatiseringen i sitt arbete. Med iSENSE-produktfamiljen önskar man på Vexve bidra till utvecklingen av fjärrvärmesektorn på sitt eget sätt.

”Syftet med iSENSE-produktfamiljen är att ge våra kunder konkreta verktyg, så att de kan övervaka sina nätverk och upptäcka läckor,” fortsätter Vexves sälj- och marknadschef, Maria Kalli.

”Vi har för avsikt att fortsätta använda oss av Vexves system för detektering av läckor i Espoos nätverksområde, särskilt när det gäller längre överföringsledningar eftersom vi lägger stor vikt vid oavbruten drift ur ett värmefördelningsperspektiv,” tillägger Fortums nätverkschef, Kati Kupila.

Vexve-produkter som Fortum valde för projektet med överföringsledningen

Relaterade broschyrer

Låter detta intressant? Läs våra andra artiklar om smarta under jord-lösningar

För mer information:

Director, Sales and Marketing

Maria Kalli
+358 50 379 1730
com;ve.;vex;li/;kal;ia.;mar

Tillbaka till Nyhetsrummet