Vexves ventiler stödjer ansvarsfull livsmedelsproduktion

Fabriksutbyggnaden vid Nordens största fiskrökerianläggning slutfördes förra året. Vexves och Navals avstängnings- och injusteringsventiler ingår i det energieffektiva värme- och kylsystemet för livsmedelsproduktion.

Kalaneuvos Oy är Nordens största fiskrökerianläggning. Företagets huvudkvarter och produktionsanläggning ligger i Sastamala, Finland. Förra året gjorde Kalaneuvos en betydande investering på 28 miljoner euro, vilket mer än fördubblade storleken på fiskerifabrikens produktionsanläggning och skapade samtidigt omkring 30 nya jobb. Kalaneuvos mål är att utöka sin verksamhet väsentligt under de närmaste åren och öka sin export till Asien, bland annat.

”Miljövänlighet var en viktig faktor i konstruktionen av utbyggnaden som färdigställdes 2019”, säger produktchefen Keijo Marjakoski

Miljövänlighet var en viktig faktor i konstruktionen av utbyggnaden som färdigställdes 2019. I och med utbyggnaden installerade Kalaneuvos ett nytt industriellt centralkylsystem där naturlig ammoniak används som köldmedium. Centralkylsystemet är upp till en tredjedel mer effektivt än ett decentraliserat system. Dessutom ger det möjlighet till effektivt utnyttjande av kylprocessens spillvärme med hjälp av värmepumpar.

Flis från gallring och slutavverkning av träd i närbelägna skogar används i uppvärmningen av kontorslokaler, rökugnar och vatten. Den fliseldade värmecentralen har varit i bruk ända sedan 2012.

”Trots att utrymmet har utökats till det dubbla, och antalet rökugnar nu är 2,5 gånger större än tidigare, räcker den fliseldade värmecentralen till för att producera vår energi även i framtiden”, berättar Marjakoski.

Värme- och vattensystem som ger energieffektivitet

Entreprenören som ansvarade för anläggningsutbyggnadens värme- och kylsystem är Bravida Finland Oy, ett företag som specialiserar sig på att implementera smarta och energieffektiva system. Maskinrummet, som är beläget på andra våningen i utbyggnaden, är 67 meter långt.

”Projektet var utmanande vad gäller utrymme, logistik och värme- och kyllösningar. Det krävdes ett nära samarbete med olika parter och diverse praktiska lösningar”, säger projektets förman, Santtu Heiskanen.

Utöver miljövänligheten är tillförlitliga produkter också viktigt när man konstruerar värme- och kylsystem. Optimal temperatur måste kunna säkerställas i varje steg av livsmedelsproduktionens process. Vexves och Navals avstängnings- och injusteringsventiler av rostfritt stål används i stor utsträckning i värme- och kylsystemet i Kalaneuvos utbyggnad.

”Vexves och Navals ventiler tillhör Bravida-sortimentet och är vårt förstahandsval, i synnerhet när vi behöver ventiler som kan svetsas. Vexves ventiler är bra och fungerar fint”, säger Heiskanen.

I ventilationsutrustningen (uppvärmning och värmeåtervinning) används dessutom avstängnings- och injusteringsventiler av stål med pressanslutningar ur Vexves X-sortiment som lanserades förra året.

”Jag upptäckte de nya ventilerna hos grossisten och bestämde mig genast för att prova dem. Enligt teknikerna gick det snabbt och lätt att montera dessa. Priset är också konkurrenskraftigt”, avslutar Heiskanen.

Kalaneuvos Oy

Grundat: 1975, ett familjeföretag

Nettoförsäljning: 77 miljoner euro (2019)

Personal: 120 (2019)

Huvudkvarter: Sastamala, Finland

Produktionsanläggningar: Sastamala, Åbo och Kaskö, Finland

Produkter: Varmrökt, kallrökt och insaltad fisk samt färska fiskfiléer. 

Kapacitet: 10 miljoner kilo rökt fisk och 12 miljoner kilo filead fisk per år.

Product Manager, HVAC/R products

Pertti Kulma
+358 50 338 6930
m;.co;xve;/ve;lma;.ku;tti;per

Tillbaka till Nyhetsrummet