Vexves underjordiska styrningslösningar stödjer miljövänlig värmeproduktion i Tammerfors

Tampereen Sähkölaitos är en modern energigrupp som har varit Birkalandregionens energikälla i över hundra år. Vexves Hydrox hydrauliska lösningar, konstruerade och tillverkade i Finland, ingår i Tampereen Sähkölaitos pålitliga värmedistribution.

Vexve lanserade 2014 Hydrox hydrauliska ställdon och styrenheter för styrning av fjärrvärmenät även under de mest utmanande förhållanden. Hydrox produktfamiljens ställdon är ett säkert och pålitligt val för underjordsinstallationer. Tack vare deras kompakta storlek kan ställdonen även monteras i trånga kammare. Ingen el behövs heller under jord eftersom systemets drift bygger på hydraultryck från marknivån.

Utöver hydrauliska ställdon erbjuder produktfamiljen ett omfattande urval av styrenheter för olika kundbehov och tillämpningar. Ställdonen kan med hjälp av styrenheter styras antingen lokalt eller med fjärrstyrning.

”Med hjälp av smarta ventil- och styrningslösningar kan störningar i värmedistributionen minskas i viktiga distributionsledningar. Tack vare den målinriktade konstruktionen och målmedvetna produktutvecklingen producerar vi problemfri värmedistribution för konsumenter”, säger Henrikki Pekkonen, produktchef för hydrauliska styrlösningar.

Hydrauliska lösningar är ett pålitligt val för utmanande förhållanden

En betydande del av Tampereen Sähkölaitos fjärrvärme och elektricitet produceras gemensamt av kraftverken Naistenlahti och Tammervoima. Dessutom ingår Hervantas flisvärmeverk i värmeproduktionen. Tampereen Sähkölaitos har också anslutit sig till det koldioxidneutrala Tampere 2030-initiativet. För att nå målet deltar gruppen i initiativet genom att exempelvis modernisera befintliga fjärrvärmenätverk.

Tampereen Sähkölaitos genomför ett allmänt renoveringsprogram i syfte att modernisera alla fjärrvärmerör av betong över DN 300 senast 2030. Målet är att göra värmeförsörjningen pålitligare och att öka fjärrvärmenätverkets pålitlighet genom att införa nya rörkonstruktioner som är mer energieffektiva, och samtidigt minska mängden spillvärme.

Energigruppen använder redan Vexves Hydrox hydrauliska ställdon och styrenheter som styrningslösningar i sina nätverk sedan flera år. Hannu Perälä, fastighetsutvecklare på Tampereen Sähkölaitos, är redan övertygad om att de hydrauliska lösningarna fungerar.

”För en tid sedan ville vi planera ett alternativ för styrning av fjärrvärmenät, och Vexves hydrauliska ställdon och styrenheter fördes på tal. Hydrox ställdon anger inte lika exakta krav för förhållanden som exempelvis lösningar med sedvanliga elektriska ställdon. Dessutom kan ställdonen placeras i ett mindre utrymme tack vare deras kompakta storlek”, säger Hannu Perälä.

Enligt Hannu har erfarenheten av den hydrauliska styrningen varit positiv, och företaget har därför investerat mer omfattande i Hydrox styrningslösningar. För renoveringsprogrammet har företaget även behövt ventiler utöver styrningslösningarna. För detta har Tampereen Sähkölaitos förlitat sig på produkter från Vexve.

”Samarbetet med Vexve har löpt smidigt, och vi får alltid hjälp av experter vid behov. Vi planerar att i framtiden även investera i hydrauliska styrlösningar på ställen där fjärrkontroll är nödvändig”, säger Hannu Perälä.

Koldioxidneutralt Tammerfors 2030

Tammerfors har som mål att vara koldioxidneutrala 2030. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % från nivån 1990, och återstående 20 % ska kompenseras genom att utöka kolsänkor som skogar och grönområden.

Utöver att genomföra grundläggande reparationer eftersträvar Tampereen Sähkölaitos att nå målet med hjälp av t.ex. ett nytt kraftverksprojekt och att använda djupvattenkylning för fjärrkyla. Företaget har som mål att minska koldioxidutsläppen med 95 % från referensvärdet 2010.

Product Manager

Henrikki Pekkonen
+358 50 330 2718
com;ve.;vex;en/;kon;pek;ki.;rik;hen

Tillbaka till Nyhetsrummet