Miljövänlig fjärrkyla i Savilahti

Efterfrågan på fjärrkyla har växt i Finland på senare år. För att tillgodose efterfrågan började Kuopion Energia erbjuda fjärrkyla på sitt nya kraftverk för kyla sommaren 2020. Vexves pålitliga kul- och vridspjällventiler utgör en del av kraftverkets och nätets pålitliga drift.

Kuopion Energias kraftverk för kyla i Savilahti togs i drift i juni 2020. Projektet sjösattes på grund av behovet av fjärrkyla på det närliggande universitetssjukhuset i Kuopio (KYS). Framöver kommer sjukhuset nyttja knappt 2/3 av anläggningens kapacitet. Utöver sjukhuset har företag och skolor anslutit sig till nätet. Korta avstånd mellan produktionsanläggningen och kunderna ger energieffektiv drift.

”Fjärrkyla är en helt ny affärsmodell för oss. Vi vill erbjuda våra kunder inte bara fjärrvärme utan även fjärrkyla, och på grund av det var vi tvungna att bygga en helt ny anläggning och ett nytt nät. Produktionsanläggningen drivs helt fristående med hjälp av automatisering, vilket innebär att vi inte behöver sköta avläggningen separat”, säger Petri Turtiainen, utvecklingschef på Kuopion Energia.

Utöver kraftverk för kyla erbjuder Kuopion Energia värmepumplösningar som fungerar med teknik för kraftvärme med kylproduktion i de områden där fjärrkyla inte kan erbjudas på annat vis.

”Efterfrågan på värmepumplösningar med denna teknik har växt markant på senare år. Detta är ett värmepumpsystem som gör det möjligt att återvinna spillvärme till fjärrvärme”, berättar Petri Turtiainen.

Miljövänlig kyla året om

Den nya produktionsanläggningen erbjuder miljövänligt framställd fjärrkyla. Anläggningen nyttjar det kalla sjövattnet i de djupa delarna av Neulalahti, som är en del av sjön Kallavesi. Vattnet sugs in i anläggningen från 32 meters djup. Totalt 2,8 km sjöledning har byggts för anläggningen, och ledningen har en diameter på 1,2 meter. Vattnet återförs till sjön på cirka sju meters djup för att undvika temperaturblandning i sjön.

”När det fungerar som bäst har anläggningen en verkningsgrad på 1:20, vilket innebär att den kan framställa 20 kilowatt kylenergi ur en kilowatt el. Anläggningens energieffektivitet späs på av solpanelerna som är installerade på taken”, säger Petri Turtiainen.

Fjärrkyla som framställs med kallt sjövatten är en betydligt miljövänligare lösning än traditionell, fastighetsspecifik kylning. Produktionsanläggningen som använder det kalla vattnet i Kallavesi sparar upp till 80 % el jämfört med byggnadsspecifika kylenheter.

Vexves ventiler ingår i kylprocessen

Alla stora kulventiler som används på de kritiska ställena i anläggningen har tillverkats i landet. Vexves ventiler har valts till anläggningen på grund av deras pålitlighet och långa livscykel.

”Nät byggs för att hålla i många decennier, så vi vill även investera i kvalitet när vi väljer ventiler, så att de inte behöver bytas under nätets livscykel. I kritiska punkter i systemet är det särskilt viktigt att ventilerna är pålitliga och läcksäkra”, säger Petri Turtiainen.

Vexves kul- och vridspjällventiler har använts i stor utsträckning både i anläggningen och i nätet. Vexves ventiler som tillverkas i Finland är specialdesignade för fjärrvärmenät, och de fungerar pålitligt även under väldigt påfrestande förhållanden. Kuopion Energia har redan många års erfarenhet av Vexves produkter och samarbete.

”Vi har varit nöjda med samarbetet med Vexve. Vi använder gärna Vexves produkter, och vi får alltid hjälp snabbt om det behövs”, sammanfattar Petri Turtiainen.

 

Vexves produkter i Koupion Energias anläggningsprojekt:

Relaterade broschyrer:

 

Sales Manager, Finland

Riku-Petteri Jokinen
+358 50 470 1880
m;.co;xve;/ve;nen;oki;u.j;rik

Tillbaka till Nyhetsrummet