Lösningar för hydraulikstyrning av fjärrvärmeventiler imponerar operatörerna

I Ryssland finns det stor potential för att öka tillförlitligheten hos den befintliga fjärrvärmeinfrastrukturen. Därför efterfrågar de lokala operatörerna tredje och fjärde generationens tekniska lösningar för fjärrvärme. Vexves respons på önskemålen om bättre tillförlitlighet är lösningar för hydraulikstyrning av ventiler. Vexve har ett aktivt och kontinuerligt samarbete med experterna hos ryska energiföretag.

Hydrox™-lösningarna för hydraulikstyrning av ventiler är konstruerade för de krävande driftförhållandena i fjärrvärme- och fjärrkylenät. Under våren besökte Vexves experter fjärrvärmeföretaget GupTek i Sankt Petersburg för att presentera Vexves senaste innovation. Hydrox-produktspecialisten Akulauri Laine deltog i besöket för att svara på tekniska frågor.

”Hela expert- och kärnteamen för fjärrvärmenätet i Sankt Petersburg mötte upp, vilket är ett bevis för företagets starka vilja att bli ledande inom utvecklingen av Rysslands infrastruktur för fjärrvärme”, berättar Laine.

Hydrox är en relativt ny produkt i Vexves utbud, men i dagsläget är efterfrågan större än förväntat. Det finns intresse både på marknader där lösningar för hydraulikstyrning redan är välkända och inom sektorer där tekniken ännu inte används.

Internationellt erkända expertkunskaper om hydraulik

Hydrox är en produkt både av Vexves över 20 år långa erfarenhet i globala driftmiljöer och av de tekniska expertkunskaperna i Pirkanmaaregionen. Det hydrauliska ställdonet utvecklades av Vexve i samarbete med Tasowheel Oy och Tampere University of Technology (TUT), vars forskning inom hydraulikområdet är i världsklass.

Hydrox-lösningens konstruktion uppfyller kraven enligt standarden EN 15714-4 (tabell 1). Hydrox har dessutom europeisk IP68-klassning, vilket innebär att den är dammtät och klarar kontinuerlig nedsänkning i vatten. 

TABLE 1. The minimum number of cycles - Endurance test (Source: Finnish Standards Association SFS (2012): SFS-EN 15714-4 Industrial valves. Actuators. Part 4: Hydraulic part turn actuators for industrial valves Basic Requirements). Reproduced with permission from the Finnish Standards Association SFS Ry.

"De överlägsna tekniska egenskaperna innebär att Hydrox är service- och underhållsfri i drift. Dessutom är konstruktionen av Hydrox-lösningarna särskilt anpassad för enkel installation och skalbarhet”, säger Laine.

Hydrox-ställdonet kan förses med en styrenhet som drivs med handpump (HCU™ Manual) och eldriven hydraulpump (HCU™ Manual+). Hydrauliska ställdon finns även med styrenheter med fjärrstyrning (HCU ™ Remote/HCU ™ Remote +). Under Akulauri Laines besök var intresset med tanke på fjärrvärmenätet i Sankt Petersburg särskilt stort för HCU™ Remote +, som möjliggör lokal ventilstyrning utöver styrning via LAN, WLAN, GSM (SMS) och 3G-nät. 

TABLES 2 & 3. Actuator and control unit selections for Hydrox™ hydraulic control solutions.

Bland de mångsidiga alternativen i Hydrox-produktfamiljen går det alltid att hitta rätt lösning för hydraulikstyrning för den avsedda användningen. Vexves experter bistår under urvalsfasen, hela vägen till specifikationer för slangar och kablar. Dessutom erbjuder Vexve all teknisk support som behövs under installation och idrifttagning.

Det viktiga är pålitlig värmedistribution till slutkunden

Produktspecialisten Akulauri Laine ser ett antal fördelar med Hydrox när fjärrvärmenäten uppgraderas med tredje och fjärde generationens teknik. I dagsläget är det vanligare i Ryssland att använda ventiler med manuella eller elektriska ställdon, men lösningar med hydraulikstyrning kompletterar befintliga ställdon, särskilt på krävande ställen.

”Med Vexves intelligenta ventil- och styrlösningar minskar avbrotten i värmedistributionen i kritiska distributions- och överföringsledningar, reparationskostnaderna minskar och nätets livslängd ökar. Säkra, effektiva och intelligenta värmedistributionssystem är även attraktiva för slutanvändaren och ökar det allmänna intresset för fjärrvärme”, sammanfattar Laine. 

Hydrox™ hydraulic control solutions

Mer information

Regional Sales Director, Baltics, Balkans & Central Asia

Aleksandr Jarov
+358 50 568 0290 / +7 931 336 00 72
m;.co;xve;/ve;rov;.ja;ndr;ksa;ale

Tillbaka till Nyhetsrummet