Företagsansvar

Socialt ansvarstagande är den viktigaste vägledande principen för Vexves verksamhet. Vår verksamhet byggs för att vara lönsam på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Vi utvecklar rutiner och relationer till intressenter långsiktigt för att skapa smarta och miljövänliga lösningar för uppvärmning och kylning.

I praktiken visas vårt ansvar mot kunderna genom högkvalitativa, hållbara produkter, liksom i garantin att samtliga Vexves produkter tillverkats enligt etiska affärsprinciper. Lokalt innebär ansvarstagande i verksamheten att vi är en pålitlig arbetsgivare som aktivt stödjer regionens utveckling. Framför allt vill vi främja användningen av fjärrenergi och därmed en miljövänligare energiproduktion.

Fakta och siffror

  • Våra ventildelar tillverkas av återvinningsbara material
  • Våra produkter är utformade för att hålla hela livslängden för fjärrvärmenät, alltså över 30 år
  • Samtliga våra anläggningar i Finland är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001
  • Våra officiella återförsäljare lyder under Vexves uppförandekod
  • Vexve har 160 anställda i 6 olika länder och har cirka 30 praktikanter årligen

Code of conduct

Vexve Code of Conduct är företagets officiella etiska instruktioner som tillämpas på både bolagets och dess samarbetspartners verksamhet. Såväl Vexves medarbetare som auktoriserade återförsäljare har förbundit sig att följa instruktionerna i all sin verksamhet. Code of Conduct är en beskrivning av Vexves etiska mål, allmänt godkända praxis samt lagar som gäller korrekt affärsbeteende.

Centrala punkter i Vexve Code of Conduct:

Vexve Code of Conduct:

Ansvarstagande syns bäst i konkreta handlingar. Följ Vexves nyheter på sociala medier!