Kvalitet - du kan lita på

Vi vill erbjuda våra kunder intelligenta, säkra och hållbara ventillösningar. Kvaliteten på våra produkter baseras på högkvalitativa råvaror, våra anställdas expertis och nästan 60 års erfarenhet av fjärrvärmes- och fjärrkylningsbranschen.

Våra affärsmetoder är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Som varande ett ansvarsfullt företag arbetar vi enligt ISO 26000 standarden.

Modern certifierad produktion

Vexves produktionsanläggningar är placerade i Finland. Alla våra ventiler tillverkas i enlighet med Tryckutrustningsdirektivet och GOST standarderna, och uppfyller de högsta kvalitetstandarderna. Vår högt automatiserade tillverkning är certifierad enligt PED och ISO 3834-2.

Överlägsen produktkvalitet

Vexve spjällventiler är utformade för att tåla belastningar i enlighet med EN 488. Vexve var det första företaget som blev EN 488:2015/EHP003 certifierade för kulventiler.

Alla våra ventiler är EAC certifierade. Vi uppfyller dessutom alla nödvändiga internationella krav och standarder. 

Kompromisslös kvalitetsförsäkran

Alla ventiler som tillverkas av Vexve är certifierade enligt Tryckutrustningsdirektivet (PED) H Module. PED-certifierade ventiler testas med olika media, tryck och temperaturer med hänsyn taget till kundens driftmiljö. PED definierar även kraven för svetsning och fortlöpande kvalitetskontroll. Kul- och spjällventiler testas under tillverkning enligt EN 12266-1 standarden.

Kvalitetsstrategin kan på begäran erhållas från: om;e.c;exv;y/v;lit;qua;ve.;vex

Certfikat