Lösningar för hydraulikstyrning

Hydrauliska ställdon

Vexves Hydrox™ hydrauliska ställdon är lämpade även för de mest krävande installationsplatser och förhållanden. Ställdonen är speciellt utformade för tillämpningar inom fjärrvärme och fjärrkyla, och för att användas tillsammans med Vexves omfattande sortiment av kul- och vridspjällsventiler. Hydrox hydrauliska ställdon är den perfekta lösningen för installation under jord.

Hydrox by-pass är de minsta ställdonen i Hydrox-familjen. De är främst avsedda att användas på förbigångsventilen i krävande installationer där huvudledningens ventiler är försedda med större Hydrox-ställdon. Hydrox by-pass har samma egenskaper som de större Hydrox-ställdonen, och är utformade för att användas i de mest krävande tillämpningar och miljöer.

Styrskåp

HCU Basic är den mest förenklade styrenhetsversionen i Hydrox produktfamiljen. Den är rätt val när ett flexibelt kontrollalternativ behövs.

HCU Manual är grundversionen i ett komplett sortiment av olika styrmöjligheter för Vexves hydrauliska ställdon. Det är rätt val när enkelhet är mycket viktigt och säker drift behövs vid alla tillfällen.

Detta är en utökad version av styrenheten HCU Manual. Styrskåpet HCU Manual+ är utrustat med en elektrisk hydraulpump som ger bekväm drift.

Hydraulikstyrskåpet HCU Remote används för fjärrstyrning och lokal styrning av ventiler försedda med hydrauliska ställdon. Ventilerna kan också manövreras direkt vid skåpet.

Hydrox-tillbehör

Vexve erbjuder Hydrox-tillbehör till lösningar med övergripande hydraulisk styrning.