Hydrauliska styrlösningar för krävande förhållanden

Hydrox hydrauliska styrlösningar är särskilt utformade för underjordiska fjärrvärme- och fjärrkylanät. Med Hydrox ställdon och styrenheter kan ventiler manövreras antingen på plats eller på distans. De hydrauliska styrlösningarna passar ihop med Vexve’s omfattande utbud av ventiler.

Hydrox-produktfamilj består av ställdon som lämpar sig för olika ventilstorlekar och fyra olika styrenheter: HCU Basic, HCU Manual, HCU Manual + och HCU Remote. Du kan välja det alternativ som passar bäst för dina behov!

Lätta att använda

Ställdonen är lätta att manövrera ovan jord med olika styrenheterna. HCU Remote möjliggör fjärrdrift även från kontrollrummet.

Säker

Hydrauliska ställdon behöver ingen el för underjordisk användning. Med hydrauliska lösningar undviker du också onödiga besök av kammaren.

Pålitlig

Den vädertåliga och enkla konstruktionen garanterar att lösningen är pålitlig även under korrosiva förhållanden.

Kostnadseffektiv

Flera ventiler kan manövreras med en styrenhet, även om de är monterade på avstånd från varandra. Tack vare deras kompakta storlek kan ställdonen även monteras i kammare av mindre storlek.

Hydrauliska ställdon

Vexves Hydrox™ hydrauliska ställdon är lämpade även för de mest krävande installationsplatser och förhållanden. Ställdonen är speciellt utformade för tillämpningar inom fjärrvärme och fjärrkyla, och för att användas tillsammans med Vexves omfattande sortiment av kul- och vridspjällsventiler. Hydrox hydrauliska ställdon är den perfekta lösningen för installation under jord.

Hydrox by-pass är de minsta ställdonen i Hydrox-familjen. De är främst avsedda att användas på förbigångsventilen i krävande installationer där huvudledningens ventiler är försedda med större Hydrox-ställdon. Hydrox by-pass har samma egenskaper som de större Hydrox-ställdonen, och är utformade för att användas i de mest krävande tillämpningar och miljöer.

Styrskåp

HCU Basic är den mest förenklade styrenhetsversionen i Hydrox produktfamiljen. Den är rätt val när ett flexibelt kontrollalternativ behövs.

HCU Manual är grundversionen i ett komplett sortiment av olika styrmöjligheter för Vexves hydrauliska ställdon. Det är rätt val när enkelhet är mycket viktigt och säker drift behövs vid alla tillfällen.

Detta är en utökad version av styrenheten HCU Manual. Styrskåpet HCU Manual+ är utrustat med en elektrisk hydraulpump som ger bekväm drift.

Hydraulikstyrskåpet HCU Remote används för fjärrstyrning och lokal styrning av ventiler försedda med hydrauliska ställdon. Ventilerna kan också manövreras direkt vid skåpet.

Hydrox-tillbehör

Vexve erbjuder Hydrox-tillbehör till lösningar med övergripande hydraulisk styrning.