HCU Remote

Funktion

HCU Remote innehåller en elektrisk hydraulpump med frekvensomvandlarkontroll. Pumpen är ansluten till ventilställdonet med slangar. Ventilstyrningen baseras på den analoga signalen i lägessändaren. Hydraulsystemet styrs med magnetventiler baserat på ventilens läge. Standardstängningstiden för varje ställdonsstorlek är beräknad för att ge en långsam stängning för att minimera risken för tryckslag i röret. Stängningstiden kan med frekvensomvandlaren kalibreras för olika hastighet under stängningen. För styrning av hydraulpumpen och magnetventilerna används programmerbar logik. Styrsystemet kan anpassas till rådande omständigheter och krav.

Remote

HCU Remote är försedd med utrustning för att kunna fjärrstyras. För att sända signaler till och från kontrollcentret kan vanliga överföringsmetoder användas.

Utrustning

Hydrox produktserien innehåller ett komplett hydraulikstyrskåp med följande komponenter:

 • Kompakt kraftpaket med hydraulpump, oljetank och tryckomkopplare
 • Elektriskt manövrerade riktningsventiler och indikatorer
 • Elskåp med effektmodul och frekvensomvandlare samt värmeaggregat för att hålla enheten fuktfri
 • Processkärm på elskåpets lucka

Lokal styrning

 • Styrning med knappar: gemensamma öppnings-, stängningsoch stoppknappar, ventilval görs på processskärmen
 • Indikation med lysdiod 0 - 100 % öppna- och slutpositioner på processskärmen
 • Aktiva och gamla larm i processkärmen
 • Nödstopp
 • Lokal/Fjärr kontrollbrytare
 • Lokal styrning går före fjärrstyrning av säkerhetsskäl

Fjärrkontroll

 • Insignaler: öppna/stäng för varje ventil och gemensamt stopp
 • Analoga återkopplingssignaler för ventilposition och digitala återkopplingssignaler för ändlägen
 • Processlarm
 • Utrustningslarm

Lägesindikering vid ställdonet

 • Hydrox ställdon är utrustade med positionssändare med analoga och digitala signaler för ändlägen
 • Lägesgivaren och HCU Remote-skåpet kalibreras i fabrik tillsammans med ventil och ställdon
 • Ingen kalibrering behövs på plats när skåpet installeras

Tekniska egenskaper

Skåp
 • Dimensioner 1310 x 895 x 312 mm (L x K x S)
 • Yttre skåp skyddsklass: IP34
 • Inre elskåp skyddsklass: IP65
 • Vätskeviskositet: 10–500 mm²/s
 • Filtering: ISO kod 16/13; SAE-klass 4 eller bättre
 • Vätsketemperatur: −20 °C – +80 °C
 • Omgivningstemperatur: −25 °C till +35 °C (valbar uppvärmning/kylning)
Pump
 • Motor: 0,75 kW
 • Anslutningsspänning: 400v/3-fas, 50 Hz
 • Pumpflödeshastighet: 1,27 l/min
 • Rekommenderat max.tryck: 210 bar
 • Tryckbegränsare 150 bar (justebar)

Styrplint
 • Styrventiler: 4 st
 • Max. tryck: 210 bar
Oljetank
 • Behållarens kapacitet: 2 liter
Manometer
 • Intervall: 0…250 bar
Processkärm
 • Indikerade ventillägen på processkärmen: 0 – 100 % öppna och ändlägen
 • Manöveromkopplare Öppen, Stängd och Stopp
 • Aktiva och gamla larm
 • Kalibrering av stängningstid och tidsfrekvenser