iSENSE™ - Smarta övervakningslösningar

Vexve iSENSE produktfamilj består av smarta övervakningslösningar speciellt konstruerade för underjordiska fjärrvärme- och fjärrkylanät. Mätdata som tillhandahålls i realtid av iSENSE produktfamilj hjälper till att förbättra nätverkets effektivitet och är ett verktyg för tillståndsövervakning som möjliggör snabb upptäckt av läckage.

iSENSE produktfamilj är en modulär lösning som består av tre produkter: iSENSE Opti, iSENSE Pulse och iSENSE Chamber. Alla iSENSE produkter är anpassade för trådlös underjordisk användning, är självförsörjande på el och kan eftermonteras i befintliga fjärrenerginätverk. Det är möjligt att välja endast en produkt eller enkelt kombinera alla produkter i en enhet.

Övervakningssystemet levereras nyckelfärdigt. Vexves underhållsservice tar hand om systemfunktionalitet och Systemunderhåll.

Övervakningslösningar

iSENSE Opti möjliggör realtids övervakning av förändrade förhållanden i underjordiska fjärrvärmenätverk så att nätverket kan styras optimalt baserat på exakt uppmätta data. Områden som kyls av hög värmeförlust och ogynnsam flödesriktning kan lokaliseras och nätverket kan justeras baserat på exakta uppmätta data.

iSENSE Pulse möjliggör snabb och exakt läckageövervakning är baserad på pulsteknik via larmtrådarna. Läckageövervakningen är baserad på reflektioner av pulsen och läckaget lokaliseras genom den tid det tar för pulsen i trådarna.

iSENSE-Chamber möjliggör effektiv övervakning av ventilbrunn/ kammare online. Problem orsakade av vatten som samlas i kammare kan förebyggas och underhållsoperationer kan effektivt riktas till rätt kammare.

iSENSE Online

Realtidsövervakning av alla iSENSE-produkter sker genom iSENSE Online molntjänst. Den uppmätta datan skickas till iSENSE Online var 15:e minut. Uppgifterna kan ses med exakta prickar och visuella diagram på kartan.

Vill du veta mer om vår nya iSENSE-produktfamilj?
Kontakta vår regional försäljningsdirektör Maria Kalli:
maria.kalli@vexve.com
tel. +358 50 379 1730

iSENSE tillbehör

iSENSE-produkter kan utrustas med en självdriven termoelektrisk generator iSENSE Power.