iSENSE™ - Smarta övervakningslösningar

Vexve iSENSE produktfamilj består av smarta övervakningslösningar speciellt konstruerade för underjordiska fjärrvärme- och fjärrkylanät. Mätdata som tillhandahålls i realtid av iSENSE produktfamilj hjälper till att förbättra nätverkets effektivitet och är ett verktyg för tillståndsövervakning som möjliggör snabb upptäckt av läckage.

iSENSE produktfamilj består av fyra olika produkter: iSENSE Flow, iSENSE Opti, ISENSE Pulse och iSENSE Chamber. Alla iSENSE-produkter är lämpliga för trådlös underjordisk användning, är självförsörjande och kan eftermonteras i befintliga nätverk.

Övervakningssystemet levereras nyckelfärdigt. Vexve’s underhållsservice tar hand om systemfunktionalitet och Systemunderhåll.

Säkerhet

Undvik önödiga besök i kammare. Med hjälp av kontinuerlig fjärrövervakning kan du enkelt och säkert förhindra underhållsbehov och effektivt rikta underhållsarbeten till rätt kammare.

Underhåll av nätverk

Övervaka nätverk under jord. Med iSENSE-lösningar kan du förhindra korrosionsskador i rörledningar. Kontinuerlig övervakning och snabb reaktion på problemområden kan förlänga livscykeln för rörledningar, kammare och ventilelement.

Nödja kunder

Undvik störningar till kunder. Genom att följa nätverket kan du till exempel lokalisera problemsituationer i kammare samt möjliga rörledningsläckage och minimera avbrott i energiförsörjningen.

Kostnadseffektivt

Håll kunderna nöjda med optimerad energiproduktion. Mätdata i realtid från iSENSE-produktfamilj hjälper till att förbättra nätverkseffektiviteten och samtidigt uppnå kostnadsbesparingar.

Övervakningslösningar

iSENSE Opti möjliggör realtids övervakning av förändrade förhållanden i underjordiska fjärrvärmenätverk så att nätverket kan styras optimalt baserat på exakt uppmätta data. Områden som kyls av hög värmeförlust och ogynnsam flödesriktning kan lokaliseras och nätverket kan justeras baserat på exakta uppmätta data.

iSENSE Pulse möjliggör snabb och exakt läckageövervakning är baserad på pulsteknik via larmtrådarna. Läckageövervakningen är baserad på reflektioner av pulsen och läckaget lokaliseras genom den tid det tar för pulsen i trådarna.

iSENSE-Chamber möjliggör effektiv övervakning av ventilbrunn/ kammare online. Problem orsakade av vatten som samlas i kammare kan förebyggas och underhållsoperationer kan effektivt riktas till rätt kammare.

iSENSE Flow är en ny trådlös övervakningslösning för att mäta förändrade flöden och nätverksförhållanden. Mätdata som produceras av iSENSE Flow hjälper energibolag med optimering av nätverk, övervakning av regional värmeförbrukning och validering av beräkningsmodeller.

iSENSE Online

Realtidsövervakning med iSENSE alla övervakningslösningar görs via iSENSE Online-molntjänst. iSENSE Online är ett visuellt och lättanvänt gränssnitt för uppdaterad övervakning av kammare.

Data skickas till molntjänsten var 15:e minut, varje timme eller en gång om dagen, beroende på din iSENSE-enhet. Data kan ses med exakta punkter och visuella diagram på kartan. Molntjänsten är tillgänglig från alla enheter, när som helst, var som helst, med SSL-skyddad inloggning.

Vill du veta mer om vår nya iSENSE-produktfamilj?

Vi hjälper dig gärna med frågor relaterade till våra produkter och hjälper dig att välja rätt lösningar för dina behov.

Ladda ner den smart övervakningslösningar broschyren för mer detaljerad information.

Ladda ner tekniskt material relaterade till iSENSE-produkterna direkt från VexveCloud.

Referens - Liedon Lämpö