iSENSE Chamber

Mätning

iSENSE Chamber givarpaket:

Relativ luftfuktighet

 • mätområde: 0–100%
 • noggrannhet: ± 2 % @ 10 – 90 %, ± 4 % @ < 10 / > 90 %rH
 • omgivningstemperatur: -40 till + 125°C

 

Kammartemperatur

 • mätområde: -40 - +125°C
 • noggrannhet: ± 0.2 °C @ 0 - 65 °C, ± 0.6 °C @ <0 °C / >65 °C
 • omgivningstemperatur: -40 - + 125°C

Kammarvattennivå

 • monteras i önskad höjd
 • radarmätning

iSENSE Chamber enhet

 • en enhet för att samla in och överföra all uppmätt data
 • skickar information till iSENSE Online molntjänst varje timme
 • dataöverföringsmetod: LoRaWAN datanätverk
 • hållbar och enkel uppfästning på ventilkammarens vägg med DIN skena
 • utvecklad för krävande underjordiska förhållanden
 • inkluderar trådlös LoRaWAN-sändare och extern antenn
 • omgivningstemperaturintervall: -40 till +85°C
 • enhetens mått: 120 x 80 x 85 mm (B x H x D)
 • batterier 5st AA 3,6 V (den beräknade livslängden är cirka 2 år)
 • IP klass: IP68

Dataöverföring

iSENSE smart övervakningsproduktfamilj använder LoRaWAN dataöverföringsnätverket för dataöverföring. För de områden där det inte finns någon befintlig LoRaWAN-nätverkstäckning kan nätverket byggas regionalt med en basstation.

Fördelarna med LoRaWAN för användning i fjärrvärmenät är:

 • trådlös överföring
 • energieffektivt
 • god underjordisk penetration
 • möjlighet till tvåvägskommunikation
 • enkel distribution i LoRaWAN-täckningsområden

 

Molntjänst

Realtidsövervakningsdata presenteras visuellt via iSENSE Online molntjänst. Molntjänst är tillgängligt från alla enheter, när som helst och var som helst, med SSL-skyddad inloggning.

 

Services

iSENSE produktfamilj är en övervakningstjänst. Installation av komponenterna och idrifttagning av systemet görs av Vexve-experter.

Installation och distribution

 • Vi tar hand om systeminstallation i nybyggnation och eftermontering.

Mätning avläsning

 • Systemet är i realtid, på plats monterat, pålitligt och exakt. Vi tar hand om korrekt avläsning och överföring av data till molntjänsten.

Service och underhåll

 • Vi har ett användarvänligt gränssnitt och hjälper till med gränssnittslösningarna relaterade till ert system.
 • Vår serviceorganisation säkerställer att systemet alltid är uppdaterat och i funktion och att komponenterna är av den senaste tekniken.