iSENSE Flow

Inkluderar flödes- och temperaturmätning:

 • Lämplig för att upptäcka förändrade flödestrender
 • Flödesmätningen baseras på en kalorimetrisk sensor som mäter flödeshastigheten
 • Max. temperatur givare: 125 °C
 • Mätområde: 0-400 cm/sek
 • Volymflödet beräknas utifrån flödeshastighet och rördiameter
 • Noggrannhet givare: 2% vid laminärt flöde
 • Temperaturmätområde: -25–125 °C

Flödesmätanordning:

 • Samla in och bearbeta data från en kammare
 • En utrustning för att samla in och överföra alla uppmätt data
 • Skickar information till iSENSE Online-molntjänst var 15:e minut
 • Dataöverföringsmetod: LoRaWAN-nätverk
 • Slitstark och enkel fastsättning på kammarens vägg med DIN-skena
 • Utformad för krävande underjordiska förhållanden
 • Inkluderar trådlös LoRaWAN-sändare och extern antenn
 • Omgivningstemperaturområde: -40 - +85 ° C
 • Enhetens mått: 160 x 240 x 90 mm
 • Strömförsörjning: batterier 8 st D 3,6 V
 • IP-klassning: IP67

Dataöverföring

iSENSE smart övervakningsproduktfamilj använder LoRaWAN dataöverföringsnätverket för dataöverföring. För de områden där det inte finns någon befintlig LoRaWAN-nätverkstäckning kan nätverket byggas regionalt med en basstation.

Fördelarna med LoRaWAN för användning i fjärrvärmenät är:

 • trådlös överföring
 • energieffektivt
 • god underjordisk penetration
 • möjlighet till tvåvägskommunikation
 • enkel distribution i LoRaWAN-täckningsområden

Molntjänst

Realtidsövervakningsdata presenteras visuellt via iSENSE Online molntjänst. Molntjänst är tillgängligt från alla enheter, när som helst och var som helst, med SSL-skyddad inloggning.

Services

Idrifttagning av systemet och träning görs av Vexve-experter.

Mätning avläsning
 • Systemet är i realtid, på plats monterat, pålitligt och exakt. Vi tar hand om korrekt avläsning och överföring av data till molntjänsten.

Service och underhåll

 • Vi har ett användarvänligt gränssnitt och hjälper till med gränssnittslösningarna relaterade till ert system.
 • Vår serviceorganisation säkerställer att systemet alltid är uppdaterat och i funktion och att komponenterna är av den senaste tekniken.